English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
177003362 Сдружение "Развитие на социалния капитал" България, гр.Две могили, 7150, бул България 80, пк 57

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Социално предприятие "Хартиен свят" - Две могили 18.06.2018 99 120.07 99 120.07 0.00 45 797.37 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
Трансфер на иновативни социални практики и нови възможности за заетост 25.02.2019 194 780.10 194 780.10 0.00 38 956.02 23 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.