English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
831643461 "Автомагистрали" АД България, гр.София, 1000, р-н "Средец", ул. "Георги С. Раковски" № 128, ет. 8

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Устойчива заетост и добро качество на работните места в "Автомагистрали Хемус" АД 01.10.2017 195 630.00 156 504.00 39 126.00 80 715.02 15 В изпълнение (от дата на стартиране)

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Списък проекти, в които организацията участва като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.