English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
202479310 КОШИН ЕООД България, гр.София, 1000, бул. Тодор Каблешков 55 А

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Организацията не участва в проекти като партньор

Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на робот за индустриални цели с иновативен софтуер за ръчна, пространствена и отдалечена манипулация BG16RFOP002-1.005-0136-C01
Гътси BG16RFOP002-1.001-0266-C01
Трансфериране на социални иновации във Веда Трейнинг ЕООД BG05M9OP001-4.001-0043-C02
Екоходила за обувки на еластомерна основа с подобрено сцепление към лед и сняг; BG16RFOP002-1.002-0028-C02
Внедряване на производствена иновация в Клиник дизайн ЕООД BG16RFOP002-1.007-0001-C01
Внедряване в производство и пазарна реализация на иновативна система за закрепване на камера върху предпазна каска BG16RFOP002-1.001-0316-C01
Heartmony - внедряване на Система за наблюдение на сърдечната дейност BG16RFOP002-1.001-0385-C01
Разработване на регулиращо се устройство за приложение в стоматологията BG16RFOP002-1.005-0030-C01
Повишаване на капацитета и експортния потенциал на "НЕДИ - СТИЛ" ЕООД BG16RFOP002-2.001-0161-C01
Повишаване на капацитета и експортния потенциал на "НЕДИ - СТИЛ" ЕООД BG16RFOP002-2.001-0161-C01
„Разработване на иновативен вятърен генератор ВЕГА – продуктова иновация от Пи Ви Консулт ООД и Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН“ BG16RFOP002-1.005-0208-C01
Разработка на иновативен контейнер за разделно събиране на отпадъци за външна употреба, захранван със зелена енергия BG16RFOP002-1.005-0095-C01
Трансфер и въвеждане на социални иновации в „Ринго 2005 Б“ ЕООД BG05M9OP001-4.001-0076-C02
МЕХАТРОННА ТЕЛЕСКОПИЧНА СИСТЕМА ЗА ВГРАЖДАНЕ В НАНО И МИКРО САТЕЛИТИ; BG16RFOP002-1.002-0068-C02

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.