English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
176131042 СДРУЖЕНИЕ "ЗА РАВЕН СТАРТ" България, гр.Долна баня, 2040, Търговска №119,бл.6,вх.В

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Активни граждани на Община Сатовча 14.01.2019 86 583.60 86 583.60 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
"Сътрудничество за социална интеграция на младежи и хора в риск" 01.12.2017 156 924.92 156 924.92 0.00 146 159.40 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
Различни, но заедно 22.08.2016 101 633.00 101 633.00 0.00 76 844.35 22 Приключен (към датата на приключване)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Община Ихтиман с грижа и подкрепа за независим живот 18.12.2015 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
„Социално – икономическа интеграция чрез интегриранни мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в община Сатовча” 19.03.2019 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
„Социално – икономическа интеграция чрез интегриранни мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в община Сатовча” 19.03.2019 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
"МРЕЖА ЗА АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ - "ЕНТЕР - 3"" 01.05.2016 20 Прекратен (към дата на прекратяване)

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.