English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
000931511 ОБЩИНА КАСПИЧАН България, гр.Каспичан, 9930, България, гр.Каспичан, ул.МАДАРСКИ КОННИК № 91

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях, на територията на Община Каспичан. 15.05.2019 1 132 319.83 1 132 319.83 0.00 0.00 36 Сключен
"Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" 12.11.2015 499 924.79 499 924.79 0.00 471 829.27 22 Приключен (към датата на приключване)
Осигуряване на топъл обяд в Община Каспичан 01.08.2016 222 312.90 222 312.90 0.00 179 990.41 41 Сключен
„Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни“ 15.11.2016 171 594.24 171 594.24 0.00 136 109.28 32 Приключен (към датата на приключване)
Заедно намираме интеграционни решения 07.03.2019 230 703.57 230 703.57 0.00 46 140.71 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
Заедно намираме интеграционни решения 07.03.2019 205 318.18 205 318.18 0.00 41 063.64 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
„Изграждане на площадка за скейтборд и ролери в град Каспичан” 15.05.2019 66 649.63 66 649.63 0.00 0.00 36 Сключен
"Предоставяне на патронажна грижа на територията на Община Каспичан и Община Венец" 01.07.2019 166 569.44 166 569.44 0.00 33 313.89 14 В изпълнение (от дата на стартиране)

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО В ОБЩИНА КАСПИЧАН 27.12.2018 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
Агенти на промяната 01.11.2017 12 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.