English

Информация за организация

Идентификация

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Име Седалище
109608130 Сдружение "Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение - ЛАРГО" България, гр.Кюстендил, 2500, ул. “Буревестник“ № 4

Организацията не участва в проекти като бенефициент

Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Мисията е възможна (апробация, адаптация и въвеждане на иновативните модели на общностна триангулация за социално-икономическа интеграция на маргинализирани ромски общности) 01.12.2017 12 Приключен (към датата на приключване)

Организацията не участва в проекти като изпълнител

Организацията не участва в проекти като подизпълнител

Организацията не участва в проекти като член на обединението

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.