English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
204308780 "ГАБИ 27" ЕООД 1 283 212.38 226 569.90
205270521 "Гайда фюжън" ООД 1 101 007.00 0.00
108077964 "ГАЛЕНИТ" АД 1 54 800.00 27 400.00
175044588 "ГАЛТЕКС 2006" ООД 1 119 020.00 119 020.00
205263142 "Гама Органика" ООД 1 248 410.00 0.00
205295065 "Гамма Кампани" ООД 1 165 762.24 0.00
205274509 "ГВЕНДУЛИН ФИЛМС" ООД 1 249 840.00 0.00
204011569 "ГЕКО 16" ООД 1 135 354.00 132 134.72
175118960 "ГЕТИ" ЕООД 1 30 524.54 30 052.91
202590943 "ГИД-2004" ЕООД 1 82 134.40 63 969.88
112133251 "ГИДО" ООД - ГРАД ПЕЩЕРА 1 352 352.00 314 602.75
205314505 "ГЛОБАЛ ИНОВАТИВ 2018" ЕООД 1 249 980.00 0.00
204874586 "Глобал козметик" ЕООД 1 215 950.00 0.00
201228770 "ГЛОБАЛКАР" ЕООД 1 277 531.30 257 767.42
205357481 "ГЛОРИЕС" ЕООД 1 249 980.20 0.00
108060915 "ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД 1 134 400.00 63 900.00
201765343 "ГРИЙН ТАКСИ" ООД 1 326 465.16 324 878.30
205378956 "ГУУДРОК" ООД 1 249 000.00 0.00
204360962 "Д и П консулт 2017" ЕООД 1 186 327.00 176 723.07
202427362 "Дабъл Дилайт" ООД 1 119 000.00 119 000.00
126646680 "ДАНИ ФЕШЪН" ЕООД 1 216 686.13 214 948.72
813109833 "ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД 1 274 058.00 219 246.40
205265296 "Делтасофт" ООД 1 171 640.00 0.00
204854573 "Джей Кей Студиос" ООД 1 228 087.36 0.00
201315218 "ДЖОДИ - 1" ЕООД 4 3 916 972.50 2 386 585.67
Страница (6/184):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.