English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
201650210 ЮРОПРОС ЕООД 1 1 159 600.00 810 666.50
831633773 ЮСИС ООД 2 453 740.36 382 262.44
201186015 ЮТА КОМЕРС ЕООД 1 27 500.00 26 180.00
121435633 ЯВОР МИРЧЕВ КОМЕРС ЕТ 1 556 832.00 385 763.05
202764851 ЯКИМО АГРО ИМПОРТ ООД 1 554 194.00 390 217.28
202498181 Ямайка ЕАД 1 157 765.60 157 765.60
175288934 ЯНА 2007 ЕООД 1 90 838.00 84 966.49
203650681 Яна Сиракова - СиЯна ЕООД 1 58 748.35 35 812.93
126711683 ЯНЕВ ЕООД 1 1 615 000.00 969 000.00
200558822 ЯНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 2 1 023 285.00 711 208.17
101679249 ЯНКА БЕЛЬОВА - НАЧАЛО ЕТ 1 164 145.63 164 144.25
814255710 ЯНТРА - ТРАНСПОРТ АД 1 118 947.00 118 696.63
131447541 ЯСКО КОМЕРС ЕООД 1 217 800.00 211 860.00
Страница (184/184):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.