English

БенефициентиЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой сключени договори Договорени средства РИС
204071463 "ВАЛ КОНСТРУКТОРС - 78" ЕООД 1 342 531.56 0.00
204077149 "Веджи Фрост" ООД 1 551 134.45 0.00
204603414 "ВЕЛИНФИШ" ЕООД 1 1 095 229.48 0.00
200117781 "Венеция - 08" ООД 1 185 385.36 185 385.36
205262138 "Вент Инженеринг" ООД 1 250 000.00 0.00
104585972 "ВИКТОРИ-2000" ЕООД 4 4 479 405.00 2 375 182.00
813151227 "Вилмар Контрол" ООД 1 162 500.37 132 099.08
117664576 "ВИП КОНТАКТ" ООД 1 154 370.97 143 799.15
203226647 "ВИП професионално почистване" ЕООД 1 173 689.00 163 103.60
107031266 "ВИП" ООД 1 387 103.00 380 768.00
201594942 "ВКУСНИ ПОДПРАВКИ-2011" ЕООД 1 99 988.00 56 399.18
201611594 "Влаяна" ЕООД 1 113 663.36 113 061.35
203708095 "Воденичаров и син" ООД 1 57 200.00 0.00
103002253 "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД 2 138 453 499.30 0.00
827184123 "Водоснабдяване и канализация - Русе" ООД 1 131 783 167.65 0.00
829053806 "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД 2 133 687 528.17 228 062.77
815123415 "Водоснабдяване и канализация ЕООД" Видин 2 23 885 240.80 27 005.00
830166530 "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Смолян 1 91 315 975.97 727 144.48
115010670 "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив 1 137 830 825.33 0.00
828050351 "Водоснабдяване и канализация" ООД, Силистра 2 79 446 274.48 0.00
205228981 "Войводи 2018" ООД 1 977 900.00 0.00
103790974 "Волан" ЕООД 1 320 982.70 265 852.47
101664852 "ВОЛОВАР" ООД 1 171 819.34 171 013.85
102843032 "Врънгови" ООД 1 505 316.89 352 849.00
204830038 "Върджин Аналист" ЕООД 1 249 999.00 0.00
Страница (5/184):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.