English

Подизпълнители

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
200177935 ЕКА СТУДИО ЕООД 4
121079308 ЕКОЕМ ЕООД 1
108507750 ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 1
204106476 ЕЛВИС ДМ ЕООД 1
202272652 ЕЛИ ПРОПЪРТИ ЕООД 2
202475108 ЕЛСТИ - М ЕООД 1
203618722 ЕМ ПЛЮС ПАРТНЪРС ЕООД 1
123537590 ЕНЕРГОКОНСУЛТ ЕООД 1
108567295 ЕР-ДЖИ-ЕС-ПРОЕКТ ООД 1
202408821 ЕС ДЖЕЙ ВИ - ГРУП ООД 1
204418839 ЕТ "ГРАНТ-НАДЯ ПЕТКОВА" 1
811137378 ЕТ "Димитър Янков-Кенеди Метал" 1
000554672 Задгранично строителство ООД 1
040451865 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД 1
831626729 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ АД 1
Захари Якимов Донев 1
128041947 ИВАГО БЪЛГАРИЯ ООД 1
117629430 Инвеститорски контрол-05"" ООД 1
201495727 ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД 2
121311169 ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЕООД 1
203394698 ИНТЕР КОНСУЛТ ЕНЕРДЖИ ЕООД 3
175352155 ИНТЕРГРУП КЪМПАНИ ООД 1
203773538 Инфосистемс Интернешънъл ЕООД 1
203359423 ИНФРА КОНСУЛТ ГРУП ООД 1
130938854 К И О - ИВАН УЗУНОВ ЕООД 2
Страница (6/10):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.