English

Подизпълнители

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой договори
108567295 ЕР-ДЖИ-ЕС-ПРОЕКТ ООД 1
202408821 ЕС ДЖЕЙ ВИ - ГРУП ООД 1
204418839 ЕТ "ГРАНТ-НАДЯ ПЕТКОВА" 1
811137378 ЕТ "Димитър Янков-Кенеди Метал" 1
000554672 Задгранично строителство ООД 1
831626729 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ АД 1
Захари Якимов Донев 1
128041947 ИВАГО БЪЛГАРИЯ ООД 1
117629430 Инвеститорски контрол-05"" ООД 1
201495727 ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД 2
102879014 ИНЖПРОЕКТ ООД 1
121311169 ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЕООД 1
203394698 ИНТЕР КОНСУЛТ ЕНЕРДЖИ ЕООД 3
175352155 ИНТЕРГРУП КЪМПАНИ ООД 1
130938854 К И О - ИВАН УЗУНОВ ЕООД 2
130968178 Карил Консулт ООД 1
131004713 КАСТИЛИЯ ЕООД 5
160084413 КИНЕКС ЕООД 1
200296672 КОВАЧЕВ АРХИТЕКТИ ЕООД 1
119679107 КОЙНОВИ ООД 1
176956272 КОНСОРЦИУМ "ХОЛДИНГ БУРГАС ИНФРАСТРУКТУРА" ДЗЗД 1
000885099 Кооперация "ПАНДА" 1
123707690 КОХАБ ЕООД 1
175153281 ЛАД ИНВЕСТ СТРОЙ ЕООД 1
200756124 Лайф Енерджи ООД 5
Страница (5/8):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).