English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
205274950 "Екс-вижън Дент Лаб" ООД България, гр.Плевен, 5800, ул. "Сан Стефано" 17 вх. В ап. 5 ет.4
 • гр.Плевен
Дентален имплантологичен позиционер 249 780.00 199 824.00 49 956.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
201074482 "ЕКСТРИМ 2010" ЕООД България, гр.Исперих, 7400, улица люлин 7
 • гр.Исперих
Повишаване на на конкурентоспособността на "ЕКСТРИМ 2010" ЕООД 378 960.00 341 064.00 37 896.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
205184086 "Елвиг" ООД България, гр.Сливен, 8800, кв. Речица, ул. Изгрев No 43
 • гр.Сливен
Насърчаване на Елвиг ООД към устойчиво развитие и конкурентноспособност чрез създаване на продукт с висока добавена стойност 259 402.00 199 739.54 59 662.46 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
103004396 "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД България, гр.Варна, 9009, бул."Владислав Варненчик", номер 275 А
 • гр.Варна
ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА В "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД 322 239.00 257 791.20 64 447.80 257 584.77 15 Приключен (към датата на приключване)
103004396 "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД България, гр.Варна, 9009, бул."Владислав Варненчик", номер 275, вх.А
 • гр.Варна
Иновативна WEB БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА (SMART HUBS) ЗА ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ И ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОВК (ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ КЛИМАТИЗАЦИЯ) И БГВ (БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА) ОТ "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД 1 124 201.17 735 255.22 388 945.95 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
203700209 "Елкабел-СС" ЕООД България, гр.Силистра, 7500, ул. Добруджа № 31
 • гр.Силистра
Социализиране на "Елкабел-СС" ЕООД 245 256.48 245 256.48 0.00 49 051.30 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
112030073 "Елмет" ЕООД България, гр.Панагюрище, 4500, ул. Шипка 15
 • с.Баня (общ.Панагюрище)
Модернизация на предприятие за преработка на риба и рибни отпадъци (африкански сом) 678 453.10 339 226.57 339 226.53 0.00 18 Прекратен (към дата на прекратяване)
201759073 "ЕЛФ КОНСУЛТИНГ" ЕООД България, гр.София, 1750, ж.к. "Младост" 1, бл. 25, вх. 2, ет. 2, ап. 40
 • България
Социално предприемачество за осигуряване на заетост на уязвимите групи 173 220.07 173 220.07 0.00 0.00 19 В изпълнение (от дата на стартиране)
205255895 "ЕМ ДЖИ ДИЗАЙН 2018" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, ул. "Стоимен Календерски" №7, ет.1
 • гр.Банско
Развитие на издателска дейност в област Благоевград 232 270.33 185 816.26 46 454.07 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
200836086 "Емералд - Надежда" ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, Ул. "Константин Кесимов" №13, ап.11
 • Територията на ЕС
Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти 199 954.00 199 954.00 0.00 196 799.06 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
200137969 "ЕНДЖИЕН БИТ" ЕООД България, гр.София, 1111, ж.к. ГЕО МИЛЕВ, ул. РАЗЛЪКА No 6, бл. 17, вх. А, ет. 3, ап. 5
 • гр.Монтана
Навлизане на "ЕНДЖИЕН БИТ" ЕООД в нов отрасъл 650 000.00 455 000.00 195 000.00 455 000.00 13 Приключен (към датата на приключване)
201655637 "ЕРЕНДЖИ ГРУП" ООД България, с.Огняново, 2947, с. Огняново, общ. Гърмен
 • с.Огняново (общ.Гърмен)
Подобряване на производствения капацитет на "ЕРЕНДЖИ ГРУП" ООД, с. Огняново, с нови назначения по процедура - Компонент I "Обучение н безработни лица" 89 130.23 89 130.23 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
120509575 "ЕС БИ ЕН - Виолета Беширова" ЕООД България, гр.Златоград, 4980, България, номер 9
 • гр.Златоград
Подобряване на производствения капацитет на "ЕС БИ ЕН - Виолета Беширова"- ЕООД 324 028.64 291 625.79 32 402.85 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
200085344 "ЕСТРЕЛ" ЕАД България, гр.София, 1606, район Красно село, ул. Люлин планина № 31
 • гр.Враца
 • гр.София
Разработване на иновативно устройство "Айбокс" от "Естрел" ЕАД 643 590.72 447 128.41 196 462.31 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
201381823 "Живот без болка" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, ул. Антон Чехов № 18 ет.партер
 • Югозападна и южно-централна България
Устойчива заетост чрез придобиване на квалификация в областта на медико-социалните дейности за безработни младежи 100 886.52 100 886.52 0.00 88 065.82 15 Приключен (към датата на приключване)
103765686 "ЗАЛИВА 47-СП" АД България, гр.Варна, 9009, ж.к. "МЛАДОСТ", бл. 139, вх.4, ет.4, ап.82
 • гр.Варна
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в „Залива 47-СП“ АД 100 292.80 100 292.80 0.00 93 203.09 15 Приключен (към датата на приключване)
203972814 "Зарев, Георгиев и партньори" ООД България, гр.София, 1124, гр. София район р-н Средец ул. "Цар Иван Асен ІІ" No 2, вх. Б, ет. партер, ап. 9
 • България
Насърчаване на стартирането на собствен бизнес при младите хора - менторство и консултантски услуги за младия предприемач. 138 426.96 138 426.96 0.00 87 135.88 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
107560052 "ЗГПУ ГРУП" ООД България, гр.Габрово, 5300, ул "Селимица" №4
 • гр.Габрово
Технологична модернизация за конкурентно производство на "ЗГПУ ГРУП" ООД 792 000.00 475 200.00 316 800.00 470 337.50 18 Приключен (към датата на приключване)
115815517 "ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД България, гр.Пловдив, 4002, ул. СОЛУНСКА, номер 1А, ет.3
 • гр.Пловдив
Ново начало със "ЗЕД България" ЕООД 100 367.92 100 367.92 0.00 100 365.73 14 Приключен (към датата на приключване)
101749128 "Зенит-357" ЕООД България, с.Елешница, 2782, с. Елешница, ул. Родопи № 7
 • с.Елешница (общ.Разлог)
Стимулиране на интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда чрез създаване на 18 нови работни места за безработни и неактивни лица във фирма „Зенит 357“ ЕООД, минимум половината от които да бъдат безработни младежи под 29 години или безработни лица на възраст над 54 години. 186 548.00 186 548.00 0.00 168 656.92 12 Приключен (към датата на приключване)
101757623 "Зора-ЕС" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, ул. "Славянска" № 66, ет.5, ап.4
 • гр.Благоевград
Насърчаване на социалното предприемачество чрез подкрепа за социално включване в "Зора-ЕС" ЕООД 199 987.20 199 987.20 0.00 127 850.30 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
203420011 "ИЗБИРАМ.БГ" ЕООД България, гр.София, 1303, район Сердика, ж.к. СЕРДИКА, ул. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ No 13, бл. 13, вх. 1, ет. 1, ап. 2
 • България
Подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество в ИКТ сектора чрез предоставяне на специализирани обучения и услуги за развитие на предприемаческите умения на безработни и неактивни младежи до 29 г. 308 580.80 308 580.80 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
205237731 "Изобретатели Откриватели Новатори" ООД България, гр.Ловеч, 5500, ул. „Тодор Каблешков” № 30 , ет.3, ап. 11,
 • гр.Ловеч
Изобретатели Откриватели Новатори 249 400.00 199 520.00 49 880.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
201372315 "Индивидуална практика за специализирана дентална помощ МЕГАДЕНТ ЛД" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, Господин Михайловски, номер 28
 • гр.Стара Загора
Успешна интеграция на млади дентални специалисти чрез създаване на нови работни места в ИПСДП "Мегадент" ЛД ЕООД 80 173.30 80 173.30 0.00 74 751.23 16 Приключен (към датата на приключване)
204975642 "ИНЕКС-Програма" ООД България, гр.Пазарджик, 4400, бул. България No 23, ет. 4
 • гр.Пазарджик
Устойчиво реализиране и предлагане на пазара на ICYou (Interactive Care for You) - интерактивна платформа за контрол и регулация на приема на медикаменти и режим от медицински специалисти и пациенти 245 270.00 196 216.00 49 054.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (7/296):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.