English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
204842364 "ДИФАР" ООД България, гр.Враца, 3000, БУЛ.НИКОЛА ВОЙВОДОВ No 1, ет. 3
 • гр.Враца
Производство на креативна анимация, филми, телевизионни предавания, рекламни клипове и музикални проекти. 248 847.96 199 078.35 49 769.61 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
204124816 "ДОБРУДЖА - 7" ООД България, с.Нова махала, 6191, 00
 • България
Създаване и развитие на група на производители ДОБРУДЖА 7 ООД 977 900.00 977 900.00 0.00 0.00 56 Сключен
130181148 "ДОМКО" ООД България, гр.София, 1836, ЛЕВСКИ - Г, УЛ."ПОП ГРУЮ", номер 106
 • България
Развитие на човешкия капитал в "ДОМКО" ООД 20 020.00 20 020.00 0.00 20 020.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
202230079 "ДОРИ - ЕМ" ООД България, гр.София, 1592, район р-н Искър, ж.к. "Дружба 1", бл. 10, вх. Б, ет. 1, ап. 19
 • България
Подобряване на качеството на работните места в "ДОРИ - ЕМ" ООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд 127 165.00 127 165.00 0.00 125 700.00 15 Приключен (към датата на приключване)
827182859 "ДУНАВ" АД България, гр.Русе, 7003, бул. Тутракан 22
 • гр.Русе
“ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ” 356 410.00 356 410.00 0.00 268 120.01 15 Приключен (към датата на приключване)
204840438 "Дъбрава 2018" ЕООД България, гр.Монтана, 3400, Семчин дол No 9
 • гр.Монтана
Производство на мобилна многофункционална платформа 171 320.00 137 056.01 34 263.99 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
205268762 "Евро Р стандарт ДВГ" ООД България, гр.Търговище, 7700, ул. "Гладстон", бл. 4, вх. Б, ет. 4, ап. 12
 • гр.Търговище
Цех за регенериране /основен ремонт/ на двигатели с вътрешно горене за автомобили. 248 000.00 198 400.00 49 600.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
175441697 "Евроквалификационен център" АД (ЕКЦ АД) България, гр.София, 1618, улица "Княгиня Клементина" № 39
 • гр.Бургас
 • гр.Варна
 • гр.Пловдив
 • гр.Русе
 • гр.София
Нови хоризонти в "Евроквалификационен център" АД 141 451.00 141 451.00 0.00 28 290.00 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
104677342 "Еврострой В.Търново" ООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. "Моско Москов 3"
 • Територията на ЕС
Социални иновации в добива на инертни материали и производството на бетонови смеси 199 500.00 199 500.00 0.00 199 500.00 15 Приключен (към датата на приключване)
205244918 "Еделвайс Прес" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул. "Климент Охридски" 20, вх. А, ет. 2
 • гр.Плевен
Създаване и развитие на издателство "Еделвайс Прес" 234 388.03 187 510.42 46 877.61 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
203639838 "ЕКО АКВА ВТ" ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. Поп Харитон №2, ет.2, офис 1
 • с.Беброво
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РИБА ЗА КОНСУМАЦИЯ В ПЛАВАЩИ МРЕЖЕНИ КЛЕТКИ И В СВОБОДНАТА ЗОНА НА ЯЗОВИР "БЕБРОВО", ЗЕМЛИЩЕ НА С.БЕБРОВО, ОБЩ.ЕЛЕНА 394 240.00 197 120.00 197 120.00 0.00 18 Сключен
204824156 "ЕКОЛОДЖИ СОЛЮШЪНС" ООД България, гр.Лом, 3600, област Монтана, община Лом гр. Лом 3600 ул. Славянска No 126, вх. Б, ет. 1, ап. 9
 • гр.Враца
Създаване на Високотехнологична екологична лаборатория на територията на град Враца 236 600.00 189 280.00 47 320.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
131425114 "ЕКСА" АД България, гр.София, 1303, ул.Софрони Врачански №51
 • гр.София
Персоналът на "ЕКСА" АД с добри и безопасни условия на труд и нови социални придобивки 214 074.00 214 074.00 0.00 209 795.23 14 Приключен (към датата на приключване)
205274950 "Екс-вижън Дент Лаб" ООД България, гр.Плевен, 5800, ул. "Сан Стефано" 17 вх. В ап. 5 ет.4
 • гр.Плевен
Дентален имплантологичен позиционер 249 780.00 199 824.00 49 956.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
201074482 "ЕКСТРИМ 2010" ЕООД България, гр.Исперих, 7400, улица люлин 7
 • гр.Исперих
Повишаване на на конкурентоспособността на "ЕКСТРИМ 2010" ЕООД 378 960.00 341 064.00 37 896.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
205184086 "Елвиг" ООД България, гр.Сливен, 8800, кв. Речица, ул. Изгрев No 43
 • гр.Сливен
Насърчаване на Елвиг ООД към устойчиво развитие и конкурентноспособност чрез създаване на продукт с висока добавена стойност 259 402.00 199 739.54 59 662.46 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
103004396 "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД България, гр.Варна, 9009, бул."Владислав Варненчик", номер 275 А
 • гр.Варна
ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА В "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД 322 239.00 257 791.20 64 447.80 257 584.77 15 Приключен (към датата на приключване)
103004396 "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД България, гр.Варна, 9009, бул."Владислав Варненчик", номер 275, вх.А
 • гр.Варна
Иновативна WEB БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА (SMART HUBS) ЗА ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ И ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОВК (ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ КЛИМАТИЗАЦИЯ) И БГВ (БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА) ОТ "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД 1 124 201.17 735 255.22 388 945.95 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
203700209 "Елкабел-СС" ЕООД България, гр.Силистра, 7500, ул. Добруджа № 31
 • гр.Силистра
Социализиране на "Елкабел-СС" ЕООД 245 256.48 245 256.48 0.00 49 051.30 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
112030073 "Елмет" ЕООД България, гр.Панагюрище, 4500, ул. Шипка 15
 • с.Баня (общ.Панагюрище)
Модернизация на предприятие за преработка на риба и рибни отпадъци (африкански сом) 678 453.10 339 226.57 339 226.53 0.00 18 Прекратен (към дата на прекратяване)
201759073 "ЕЛФ КОНСУЛТИНГ" ЕООД България, гр.София, 1750, ж.к. "Младост" 1, бл. 25, вх. 2, ет. 2, ап. 40
 • България
Социално предприемачество за осигуряване на заетост на уязвимите групи 173 220.07 173 220.07 0.00 0.00 19 В изпълнение (от дата на стартиране)
205255895 "ЕМ ДЖИ ДИЗАЙН 2018" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, ул. "Стоимен Календерски" №7, ет.1
 • гр.Банско
Развитие на издателска дейност в област Благоевград 232 270.33 185 816.26 46 454.07 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
200836086 "Емералд - Надежда" ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, Ул. "Константин Кесимов" №13, ап.11
 • Територията на ЕС
Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти 199 954.00 199 954.00 0.00 196 799.06 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
200137969 "ЕНДЖИЕН БИТ" ЕООД България, гр.София, 1111, ж.к. ГЕО МИЛЕВ, ул. РАЗЛЪКА No 6, бл. 17, вх. А, ет. 3, ап. 5
 • гр.Монтана
Навлизане на "ЕНДЖИЕН БИТ" ЕООД в нов отрасъл 650 000.00 455 000.00 195 000.00 455 000.00 13 Приключен (към датата на приключване)
201655637 "ЕРЕНДЖИ ГРУП" ООД България, с.Огняново, 2947, с. Огняново, общ. Гърмен
 • с.Огняново (общ.Гърмен)
Подобряване на производствения капацитет на "ЕРЕНДЖИ ГРУП" ООД, с. Огняново, с нови назначения по процедура - Компонент I "Обучение н безработни лица" 89 130.23 89 130.23 0.00 17 826.05 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (7/306):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.