English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
200208494 "Креативити" ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, Ниш № 2, вх. А, ет. 3, ап. 8
 • гр.Велико Търново
Достъп до нови качествени работни места в "Креативити" ЕООД 310 916.04 310 916.04 0.00 248 732.83 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
114629876 "КРИСТИ - 04" ООД България, гр.Плевен, 5800, ул.САН СТЕФАНО 47
 • гр.Плевен
Разширяване на производствения капацитет за подобряване експортните възможности на „Кристи-04“ ООД 396 900.00 277 830.00 119 070.00 277 830.00 13 Приключен (към датата на приключване)
831587817 "КРОСС ИНТЕРНЕШЕНЪЛ" ООД, управител Петър Христов България, гр.София, 1528, кв. "Абдовица 249"
 • Северозападен
Възстановяване и разширяване на обект за отглеждане на аквакултури – яз.Реката, с. Замфирово, общ. Берковица, област Монтана 459 746.72 229 873.36 229 873.36 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
108006497 "КРУМИЦА" АД България, гр.Крумовград, 6900, ул. "СЪЕДИНЕНИЕ" № 44
 • гр.Крумовград
Осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на заетите лица в "Крумица" АД 84 260.00 84 260.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
204309786 "ЛАЙВ АГРО" ЕООД България, гр.София, 1408, район р-н Триадица БУЛ. БЪЛГАРИЯ No 5,
 • България
Развитие на професионалните знания и умения в „ЛАЙВ АГРО” ЕООД 383 220.00 383 220.00 0.00 382 964.43 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
115804937 "ЛАКИ 131" ООД България, гр.Пловдив, 4004, ул. ДИМИТЪР ТАЛЕВ, номер 21
 • гр.Пловдив
Подобряване на производствения капацитет в "Лаки 131" ООД 1 071 360.00 749 952.00 321 408.00 749 952.00 15 Приключен (към датата на приключване)
117620843 "ЛГРП" ЕООД България, гр.Русе, 7013, ул. Дунавски кът 7
 • гр.Русе
Внедряване на иновативен, автоматизиран и ресурсноефективен процес за производство на дамски облекла от "ЛГРП" ЕООД 1 427 000.00 998 900.00 428 100.00 0.00 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
121199357 "Л-КЛАС" ООД България, гр.София, 1303, Одрин № 29, ет.11, ап.50
 • България
Повишаване на производителността, адаптивността и професиионалната компетентност на служителите на "Л-Клас" ООД 55 847.00 50 262.30 5 584.70 31 382.72 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
201010750 "ЛЛ ГРУП" ООД България, гр.София, 1111, ж.к.. ГЕО МИЛЕВ, ул. ПРОФ.Д-Р Г. ПАВЛОВ, № 23, вх.А, ет.3, ап.27
 • гр.София
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "ЛЛ Груп" ООД 141 249.78 141 249.78 0.00 141 071.74 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
160082145 "Мадара 07" ООД България, гр.Пловдив, 4000, ул. "Гладстон" №44
 • гр.Пловдив
Нови работни места в "МАДАРА 07" ЕООД 127 859.40 127 859.40 0.00 127 424.67 18 Приключен (към датата на приключване)
101026465 "МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД България, гр.Разлог, 2760, ул. "Младост" №1
 • гр.Разлог
"Нови работни места за обучени и квалифицирани лица в "МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД" 362 364.52 362 364.52 0.00 356 011.19 17 Приключен (към датата на приключване)
202524466 "МАРИНЕЛИ БИЛД" ЕООД България, гр.София, 1220, бул. Рожен 22А
 • гр.София
"Повишаване професионалната квалификация, знанията и уменията на служителите в "МАРИНЕЛИ БИЛД" ЕООД." 294 937.50 294 937.50 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
203275007 "МАРИСАН amp; КОЛЕВ" АД България, гр.Русе, 7009, Калнъ дере, номер 15
 • гр.Плевен
 • гр.Русе
Повишаване на производствения капацитет в "МАРИСАН и КОЛЕВ" АД. 1 664 503.24 998 701.94 665 801.30 997 141.20 16 Приключен (към датата на приключване)
103785393 "Мармодом" ООД България, гр.Варна, 9022, ж.к. Виница ул. Цар Борис Трети № 1
 • гр.Варна
Нови работни места в "Мармодом" ООД 102 616.78 102 616.78 0.00 98 258.58 18 Приключен (към датата на приключване)
204427425 "Мастър-Пик" ЕАД България, гр.София, 1113, Район Изгрев, ул. Незабравка №25, Парк хотел Москва, ет.3, офис 311
 • България
Обучения за заети лица в "Мастър-Пик" ЕАД 165 907.50 165 907.50 0.00 33 181.51 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
116011316 "МАТ" ООД България, гр.Разград, 7200, ул. ВОЛОВ, номер 6
 • гр.Разград
Възможности за обучения за заетите лица в "МАТ" ООД 84 975.00 84 975.00 0.00 0.00 9 В изпълнение (от дата на стартиране)
831262026 "МАУС-ПС" ЕООД България, гр.София, 1220, кв. ВОЕННА РАМПА, ул. ПРОФ. ИВАН ГЕОРГОВ № 3
 • гр.Ботевград
 • гр.София
 • с.Зверино
Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Маус-ПС“ ЕООД 2 774 641.00 996 659.85 1 777 981.15 996 653.88 22 Приключен (към датата на приключване)
130105570 "МЕГАДОМ"ООД България, гр.София, 1510, ул. "Макгахан" №66 , жк.Хаджи Димитър
 • гр.Видин
 • гр.Русе
 • гр.Стара Загора
 • гр.Хасково
Повишаване на териториалната и географска заетост чрез откриване на нови устойчиви работни места в "МЕГАДОМ"ООД 257 130.00 257 130.00 0.00 216 510.35 16 Приключен (към датата на приключване)
104030376 "Мегапорт" ЕООД България, гр.Варна, 9000, бул. Владислав Варненчик №281
 • гр.Велико Търново
Подобряване на работната среда в "Мегапорт" ЕООД 168 705.00 134 964.00 33 741.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
201527922 "Медия Плей" ЕООД България, гр.София, 1326, жк. Обеля 2, бл. 237, вх. Б, ет. 8
 • гр.София
Разкриване на нови работни места за безработни младежи на възраст до 29 г. включително в "Медия Плей" ЕООД 63 063.76 63 063.76 0.00 60 687.51 15 Приключен (към датата на приключване)
201921290 "Мелита Ауто" ООД България, гр.Пловдив, 4000, Бул. Марица № 16 А
 • Марица
Заетост за безработни и неактивни лица в "Мелита Ауто" ООД 95 156.22 95 156.22 0.00 95 155.55 16 Приключен (към датата на приключване)
200758424 "МЕП ГРУП" ООД България, гр.Варна, 9000, район Младост,ж.к. МЛАДОСТ, бл. 131, вх. 6, ет. 7, ап. 18
 • гр.Шумен
"Създаване на нови работни места в МЕП ГРУП ООД" 83 380.08 83 380.08 0.00 67 691.53 17 Приключен (към датата на приключване)
203753553 "Металорежещи инструменти 2015" ЕООД България, гр.Габрово, 5300, ул. Григоровци 14
 • гр.Габрово
По-безопасна трудова заетост и по-добри работни условия във фирма МЕТАЛОРЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ 2015 98 500.00 98 500.00 0.00 98 300.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
160071437 "МИБО" ЕООД България, гр.Пловдив, 4006, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, номер 51, ет.4
 • гр.Пловдив
 • с.Осетеново
"Създаване на заетост в "МИБО" ЕООД - ново начало за търсещите работа и неактивни лица на пазара на труда" 313 736.00 313 736.00 0.00 254 002.49 15 Приключен (към датата на приключване)
201780345 "МИБУ 17" ЕООД България, гр.Бургас, 8000, Фердинандова № 32, ет. 1
 • гр.Каблешково
Подобряване на производствения капацитет в "МИБУ 17" ЕООД 731 500.00 499 614.50 231 885.50 499 614.50 8 Приключен (към датата на приключване)
Страница (7/259):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).