English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
203449853 "Амбулатория За Първична Дентална Помощ – Индивидуална Практика д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД България, гр.Велики Преслав, 9850, Христо Ботев 18
 • гр.Велики Преслав
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в "АПДП -ИП Д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД 54 209.26 54 209.26 0.00 52 788.65 14 Приключен (към датата на приключване)
115047252 "АНГЕЛ СТОИЛОВ - 96" АД България, гр.Пловдив, 4003, ул.РОГОШКО ШОСЕ, номер 6А
 • България
Обучение и развитие на заети лица в "Ангел Стоилов-96" АД 53 020.00 53 020.00 0.00 0.00 21 Прекратен (към дата на прекратяване)
205142614 "Ангелова Драйвинг Академи" ЕООД България, гр.Пазарджик, 4400, бул. Княгиня Мария Луиза No 72
 • гр.Пазарджик
Реализиране на предприемаческа идея, чрез издаване и разпространeние на интерактивна електронна книга „Безопасни на пътя” (Road Safety) - помагало за допълващо самообучение на всички участници в движението - кандидат-водачи и водачи на ППС, пешеходци и особено деца, колоездачи и лица с трайни увреждания, с цел повишаване на базова подготовка и уменията за справяне в критичните ситуации на пътя 249 997.00 199 997.60 49 999.40 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
204814137 "Ар Ен Хоп" ООД България, гр.Ловеч, 5500, кв. Младост, бл. 317, вх. В, ап. 10
 • гр.Ловеч
Насърчаване на предприемачеството в научноизследователската и развойната дейност в Ар Ен Хоп ООД 241 219.57 192 975.66 48 243.91 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
117508709 "Арев Премиер" ООД България, гр.Русе, 7000, бул.ФЕРДИНАНД, № 22, ет.3
 • гр.Русе
Здравословни и безопасни условия на труд за "Арев Премиер" ООД 229 883.00 229 883.00 0.00 229 485.49 16 Приключен (към датата на приключване)
204844130 "Аржент Пъбликейшънс" ООД България, гр.Шумен, 9700, ул. Д-р "Петър Кърджиев" 1, ет. 3, ап.6
 • гр.Шумен
"Фалшън Пъбликейшънс"- иновативен онлайн пътеводител в света на успеха и пълноценния начин на живот. 153 241.00 122 592.80 30 648.20 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
200501084 "АРМИ СЕКЮРИТИ БГ" ЕООД България, гр.Етрополе, 2180, РУСКИ, номер 112, ет.4
 • България
Повишаване на професионалната квалификация на заети лица в „Арми Секюрити БГ“ ЕООД 338 580.00 338 580.00 0.00 0.00 15 Прекратен (към дата на прекратяване)
203945347 "АртВИЗА ПРО" ЕООД България, гр.София, 1000, „Цар Асен I No 8, ет. 1, ап. 2
 • гр.София
Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца" 182 891.48 182 891.48 0.00 146 313.18 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
115582949 "АРТИСТИКО" ЕООД България, с.Труд, 4006, бул. "Санкт Петербург" № 63
 • гр.Видин
 • с.Труд
Повишаване конкурентоспособността на "Артистико" ЕООД 1 196 640.00 717 984.00 478 656.00 717 984.00 14 Приключен (към датата на приключване)
204800536 "АРХ И ГЕО" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул. "Генерал Владимир Вазов" № 8, вх. Б, ет. 4, ап.14
 • гр.Плевен
Реализиране и развитие на предприемаческата идея на "АРХ И ГЕО" ЕООД 217 679.51 174 143.61 43 535.90 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
204829203 "Архитектура - Дизайн - Урбанизъм" ЕООД България, гр.Сливен, 8800, гр. Сливен, ж.к. Българка, бл. 37, вх. Г, ет. 1, ап. 2
 • гр.Сливен
Пътища и улици за идеалния град 159 235.60 127 388.47 31 847.13 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
203122659 "АСИЛИЪНС" ЕООД България, гр.София, 1612, ж.к. "Бели брези", ул. "Лерин" 21, вх. Б, ет. 5, ап. 29
 • България
Насърчаване на предприемачеството в Северен централен район 167 231.90 167 231.90 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
204250163 "АСТРА ЛАЙТ" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул. Климент Охридски №20, вх. Б, ет.2, ап.4
 • България
Социално и професионално интегриране на лица от рискови и уязвими групи, чрез разкриване на социално предприятие 99 996.82 99 996.82 0.00 20 065.32 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
205144825 "АТ ФИШ" ЕООД България, с.Огняново, 4000, ул. "Христо Ботев" 3А
 • Рибарници Звъничево (BG0002069)
Екологично и ефективно използване на водните ресурси в рибарник в с. Бошуля 97 728.00 48 864.00 48 864.00 0.00 3 Сключен
203851289 "Ата-спа" ООД България, гр.Вършец, 3540, ул. д-р Константин Пенев 1А
 • България
Повишаване на квалификационните и ключови знания и умения на служителите в "Ата-спа" ООД 123 750.00 123 750.00 0.00 119 900.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
205310916 "АУТО ПРО ЕКСПЕРТ" ЕООД България, гр.Габрово, 5300, ул. Зелена ливада, № 8, ет. 2, ап. 6
 • гр.Габрово
Производство на състезателни автомобили от "АУТО ПРО ЕКСПЕРТ" ЕООД 220 861.56 176 689.24 44 172.32 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
203712318 "Б и С СТИЛ" ЕООД България, гр.Панагюрище, 4500, ул. "Братя Дейкови" №1
 • Панагюрище
„ПОВИШЕНИ УМЕНИЯ ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА ВЪВ ФИРМА "БиС СТИЛ" ЕООД” 27 500.00 27 500.00 0.00 0.00 12 Прекратен (към дата на прекратяване)
204799532 "БАДЕВ 2017" ЕООД България, гр.Видин, 3700, ул.Пейо Яворов № 27, вх. Д, ап. 110
 • гр.Видин
Създаване на високотехнологична лаборатория на територията на гр. Видин 245 500.00 196 400.00 49 100.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
203482618 "БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ" ЕООД България, гр.София, 1303, район р-н Възраждане, ул. Цар Симеон № 202
 • България
Обучения за заети лица във фирма "БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ" ЕООД 16 500.00 16 500.00 0.00 16 500.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
204542819 "БАКЕРИ 2" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул.Георги Байданов № 2А
 • България
Развитие на социалното предприемачество и улесняване достъпа до заетост на уязвими групи - "БАКЕРИ 2" ЕООД. 373 790.27 373 790.27 0.00 74 758.05 19 В изпълнение (от дата на стартиране)
204365895 "Балджи 90" ЕООД България, гр.Ихтиман, 2050, ул. Димитър Русинов 14
 • България
"Повишаване на квалификацията е гаранция за по-висок стандарт на живот" 221 760.00 221 760.00 0.00 200 706.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
111005252 "БАЛКАН" АД България, гр.София, 1618, ж.к. "БЪКСТОН" , ул. "ИВАН СУСАНИН", №45, вх.Б, ет.3, ап.11
 • гр.Монтана
Повишаване на производствения капацитет на „Балкан“ АД чрез въвеждане на ново високотехнологично оборудване 841 951.92 505 171.14 336 780.78 419 560.86 14 Приключен (към датата на приключване)
130298137 "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД България, гр.София, 1504, район р-н Подуяне ж.к. СУХАТА РЕКА, 109, вх. Б, ап. 38
 • гр.София
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 240 909.00 240 909.00 0.00 226 496.25 12 Приключен (към датата на приключване)
204867435 "БГ Нюанс" ООД България, гр.Шумен, 9700, пл. "Оборище" 21, ет.2
 • гр.Котел
Възстановяване и съхраняване на производството на котленски килими 249 300.00 199 440.00 49 860.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
203368746 "БДИН БГ КОМ" ООД България, гр.Видин, 3700, ул. НАЙЧО ЦАНОВ, номер 2А
 • България
Осигуряване на устойчива заетост и заемане на качествени работни места на служители от фирма "БДИН БГ КОМ" ООД 132 220.00 132 220.00 0.00 36 960.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (3/306):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.