English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
205144825 "АТ ФИШ" ЕООД България, с.Огняново, 4000, ул. "Христо Ботев" 3А
 • Рибарници Звъничево (BG0002069)
Екологично и ефективно използване на водните ресурси в рибарник в с. Бошуля 97 786.00 48 893.00 48 893.00 0.00 3 Сключен
203851289 "Ата-спа" ООД България, гр.Вършец, 3540, ул. д-р Константин Пенев 1А
 • България
Повишаване на квалификационните и ключови знания и умения на служителите в "Ата-спа" ООД 123 750.00 123 750.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
203712318 "Б и С СТИЛ" ЕООД България, гр.Панагюрище, 4500, ул. "Братя Дейкови" №1
 • Панагюрище
„ПОВИШЕНИ УМЕНИЯ ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНИ РАБОТНИ МЕСТА ВЪВ ФИРМА "БиС СТИЛ" ЕООД” 27 500.00 27 500.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
203482618 "БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ" ЕООД България, гр.София, 1303, район р-н Възраждане, ул. Цар Симеон № 202
 • България
Обучения за заети лица във фирма "БАЙ СЪРПРАЙЗ БГ" ЕООД 16 500.00 16 500.00 0.00 6 600.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
204542819 "БАКЕРИ 2" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул.Георги Байданов № 2А
 • България
Развитие на социалното предприемачество и улесняване достъпа до заетост на уязвими групи - "БАКЕРИ 2" ЕООД. 373 790.27 373 790.27 0.00 74 758.05 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
204365895 "Балджи 90" ЕООД България, гр.Ихтиман, 2050, ул. Димитър Русинов 14
 • България
"Повишаване на квалификацията е гаранция за по-висок стандарт на живот" 221 760.00 221 760.00 0.00 200 706.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
111005252 "БАЛКАН" АД България, гр.София, 1618, ж.к. "БЪКСТОН" , ул. "ИВАН СУСАНИН", №45, вх.Б, ет.3, ап.11
 • гр.Монтана
Повишаване на производствения капацитет на „Балкан“ АД чрез въвеждане на ново високотехнологично оборудване 841 951.92 505 171.14 336 780.78 419 560.86 14 Приключен (към датата на приключване)
130298137 "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД България, гр.София, 1504, район р-н Подуяне ж.к. СУХАТА РЕКА, 109, вх. Б, ап. 38
 • гр.София
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 240 909.00 240 909.00 0.00 226 496.25 12 Приключен (към датата на приключване)
203368746 "БДИН БГ КОМ" ООД България, гр.Видин, 3700, ул. НАЙЧО ЦАНОВ, номер 2А
 • България
Осигуряване на устойчива заетост и заемане на качествени работни места на служители от фирма "БДИН БГ КОМ" ООД 132 220.00 132 220.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
202469500 "БЕЛЛА 21" ООД България, гр.Габрово, 5300, ул. ГЕН. НИКОЛА РЯЗКОВ, номер 11, ет.6, ап.18
 • България
Професионализъм и развитие в "Белла 21" ООД 34 210.00 34 210.00 0.00 0.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
201424826 "БЕЛФОРТ-ДЕТЕЛИНА" ЕООД България, с.Пчелин, 2048, област София, община Костенец, с. Пчелин , ПК 2048
 • Костенец
Развитие и надграждане на качеството на работната среда в дом за възрастни хора Резиденция "Детелина", с. Подгорие, община Костенец. 82 332.84 82 332.84 0.00 1 620.02 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
203555176 "Бизконсулт адвайзър" ЕООД България, гр.София, 1000, ул. Рачо Димчев No 2, ет. 1, офис 1;
 • гр.София
Осигуряване на заетост и квалификация в "Бизконсулт адвайзър" ЕООД 164 030.00 164 030.00 0.00 138 521.60 17 Приключен (към датата на приключване)
104119056 "БИЛЯНА" ООД България, с.Българско Сливово, 5284, с. Българско Сливово 5284
 • с.Българско Сливово
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪЛНОСИСТЕМНА ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СКАРИДИ ПОСРЕДСТВОМ ЗАТВОРЕНА РЕЦИРКУЛАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ 1 416 123.63 708 061.83 708 061.80 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
101159421 "БИНЕР" ООД България, гр.Благоевград, 2700, ул. "СТАРА ПЛАНИНА" No 7А, ет. 2, ап. 2
 • гр.Благоевград
"Подобряване на микроклимата и работната среда чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд в "БИНЕР" ООД" 270 623.93 270 623.93 0.00 270 623.93 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
112029879 "БИОВЕТ" АД България, гр.Пещера, 4550, ул. "Петър Раков" № 39
 • България
Повишаване на професионалната квалификация, чрез обучения на служителите на "Биовет" АД 241 257.50 241 257.50 0.00 0.00 14 Прекратен (към дата на прекратяване)
113573168 "БЛУ ПОЙНТ" ЕАД България, гр.Перник, 2303, ул. ЮРИЙ ГАГАРИН 1
 • гр.Перник
Ново работно място в "БЛУ ПОЙНТ"ЕАД 331 799.18 265 439.34 66 359.84 265 438.72 16 Приключен (към датата на приключване)
115842916 "БЛУРЕД" ООД България, гр.Асеновград, 4230, ул. РЕЧНА No 2, ап. 12
 • България
Подобряване на безопасността и условията на труд в БЛУРЕД ЕООД 142 452.00 142 452.00 0.00 130 813.80 15 Приключен (към датата на приключване)
200511057 "БОГОЯ-М" ООД България, гр.Варна, 9020, ж.к. "Младост", бл.143, вх.3, ет.4, ап.42
 • гр.Варна
SMART АКТИВНИ чрез обучение и заетост 336 180.36 336 180.36 0.00 172 814.04 20 Приключен (към датата на приключване)
128595875 "БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД България, гр.Ямбол, 8600, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, бл.15, вх.Б, ет.1, ап.46
 • гр.Ямбол
"Подобряване управлението на човешките ресурси и условията на труд в "БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД" 303 640.00 303 640.00 0.00 222 162.84 18 Приключен (към датата на приключване)
117671567 "БТБ БЪЛГАРИЯ" АД България, гр.Русе, 7009, бул. "България" 125
 • гр.Дулово
 • гр.Русе
ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В "БТБ БЪЛГАРИЯ" АД 399 710.00 319 768.00 79 942.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
115762445 "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД България, с.Храбрино, 4111, ПЪРВА ВИЛНА ЗОНА
 • с.Брестовица (общ.Родопи)
Повишаване на производствения капацитет на "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД 1 045 500.00 731 850.00 313 650.00 731 850.00 21 Приключен (към датата на приключване)
126705405 "БУЛТЕМ" ООД България, гр.Хасково, 6300, Търговски комплекс "Градски хали", бул. „България” 150, ет.5, офис 512
 • България
Добри и безопасни условия на труд в "Бултем" ООД 175 027.78 175 027.78 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
123627778 "Бунекс" ЕООД България, гр.Казанлък, 6100, кв. ИЗТОК, бл. 41, вх. Б, ап. 24
 • гр.Казанлък
Подобряване на работната среда в „Бунекс“ ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд 60 043.63 60 043.63 0.00 38 336.29 19 Приключен (към датата на приключване)
176281871 "Български Младежки Форум" България, с.Върбово, 3951, "Трета" № 6
 • гр.София
"Повишаване ефективността от участие на граждански организации и общественост в процеса по формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство" 88 650.88 88 650.88 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
204071463 "ВАЛ КОНСТРУКТОРС - 78" ЕООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. "Панайот Волов" № 26, ет. 5, ап. 14
 • гр.Велинград
ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ЯЗОВИР „МАЛКА МЪТНИЦА“ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА РИБОПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ 342 531.56 171 265.78 171 265.78 0.00 18 Сключен
Страница (3/268):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.