English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
203538885 "Авантюрин Дидро" ЕООД България, с.Стефаново, 2414, махала "Дюлгерска"
 • с.Стефаново (общ.Радомир)
Нова възможност за удължаване трудовия живот с „Авантюрин Дидро” ЕООД 59 630.08 59 630.08 0.00 59 610.04 15 Приключен (към датата на приключване)
204005662 "АВТОКОМПЛЕКСА" ООД България, гр.Пловдив, 4000, Държава БЪЛГАРИЯ; Област Пловдив; Община Пловдив; ПК 4000; Населено място гр. Пловдив; Район р-н Западен; ул. "СИЛИСТРА" № 33; Ет. 4; Ап. 10;
 • гр.Пловдив
Създаване на ново социално предприятие и осигуряване на възможности за 12 лица от уязвими групи за социално включване 190 990.25 190 990.25 0.00 136 463.18 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
204877380 "АВТОСЕД" ООД България, гр.Дупница, 2600, ул. Драгой Болярин № 2
 • гр.Дупница
Насърчаване на предприемачеството в "Автосед" ООД 249 720.00 199 776.00 49 944.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
114657911 "Автостил" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул. Георги Кочев №4
 • България
Повишаване на производителността на труда и адаптивността към пазара на труда на заетите лица в „АВТОСТИЛ” ЕООД. 32 972.50 32 972.50 0.00 32 697.50 8 Приключен (към датата на приключване)
103598447 "Агенда" ООД България, гр.Варна, 9000, ул."Йоан Екзарх" № 3, ет. 2
 • гр.Варна
 • гр.Суворово
Бизнес и местна власт - ЗАЕДНО за активиране на безработни младежи, професионална квалификация и заетост 273 361.81 273 361.81 0.00 154 114.29 20 Приключен (към датата на приключване)
202014698 "АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ ХЕРМЕС 2018" ЕООД България, гр.София, 1574, Слатина, бл.12, ап.26
 • Столична
Подкрепа за социално включване 197 786.40 197 786.40 0.00 39 557.28 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
115838010 "АГИ - 1" ООД България, гр.Пловдив, 4000, бул. Шести септември, номер 220, ет.7, ап.21
 • гр.Пловдив
Повишаване на енергийната ефективност на "Аги-1" ООД 1 043 065.00 630 639.00 412 426.00 630 504.00 23 Приключен (към датата на приключване)
200013932 "Агила 2000" ЕООД България, гр.София, 1113, район Изгрев, ул. "Самоков" №80, бл. 306, ет. 4, ап. 20
 • гр.София
Нови работни места в сферата на фризьорските и козметичните услуги 76 913.95 76 913.95 0.00 61 002.11 24 Приключен (към датата на приключване)
202423200 "АГРАМОНИЯ-В.Г." ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. Свети Княз Борис, номер 74, ет.1, ап.2
 • гр.Стара Загора
„Разкриване на нови работни места и заетост в „ Аграмония – В.Г.“ ЕООД ” 141 667.00 141 667.00 0.00 139 141.41 20 Сключен
121569109 "АГРОТЕКСИМ" ЕООД България, гр.София, 1574, ул.Шипченски проход, номер 79
 • с.Беден
Разширяване, модернизация и повишаване на енергийната ефективност на съществуващо рибовъдно стопанство и подобряване на условията на труд на работещите в него 822 647.69 411 323.89 411 323.80 409 964.69 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
123652799 "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. «Индустриална» 44, ет. 2
 • Територията на ЕС
Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност 199 698.09 199 698.09 0.00 198 607.03 12 Приключен (към датата на приключване)
204810295 "АЙ ТИ ЕВ" ООД България, гр.Враца, 3000, ул. Полковник Лукашов No 11, ет. 2
 • гр.Враца
Създаване и развитие на фирма за иновативни софтуерни решения 147 722.00 118 177.60 29 544.40 0.00 10 В изпълнение (от дата на стартиране)
204773046 "АйТиВи Тех" ЕООД България, гр.Враца, 3000, ул. Христо Ботев № 1
 • гр.Враца
Реализиране и предлагане на пазара на предприемачески продукт 248 100.00 198 480.00 49 620.00 79 392.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
836147896 "АКВА - 3" ООД България, гр.Хасково, 6300, ул. "Петко Рачов Славейков" 10
 • България
Добри и безопасни условия на труд в "АКВА - 3" ООД 274 758.00 274 758.00 0.00 273 496.66 17 Приключен (към датата на приключване)
203715175 "АКВА - ЕКОФИШ" ЕООД България, гр.Костинброд, 2230, Ул. Строител 12
 • гр.Панагюрище
„Създаване на ново стопанство за отглеждане на риба на АКВА - ЕКОФИШ ЕООД в язовир Ямата“ 712 826.35 356 413.17 356 413.18 0.00 18 Сключен
205218485 "АКВА ЛИД" ООД България, гр.Кърджали, 6600, ул.Отец Паисий No 5, вх. Б, ап. 3
 • гр.Кърджали
Насърчаване на "АКВА ЛИД" ООД към устойчиво развитие и конкурентноспособност чрез създаване на продукт с висока добавена стойност 249 343.20 199 474.56 49 868.64 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
202235718 "АКВА СТАР КО" ООД България, гр.Варна, 9000, район Приморски, ул. „Найден Геров“ №14, ап.6
 • гр.Каварна
ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ФЕРМА ЗА АКВАКУЛТУРИ - ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТИВИРАНА МИДА В АКВАТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ , ЮГОЗАПАДНО ОТ ГРАД КАВАРНА, ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАВАРНА, ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ, КОД НА ВОДНОТО ТЯЛО : BG2BS000C1004 – МИДЕНА ФЕРМА „АКВА СТАР” "АКВА СТАР КО" ООД 369 112.00 180 876.00 188 236.00 0.00 12 Сключен
204380395 "АКВА ФИШ 70 " ООД България, с.Крапец, 9674, ул. " Седемнадесета "№ 6
 • с.Крапец (общ.Шабла)
Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов на фирма "Аква фиш 70" ООД 60 645.42 48 516.34 12 129.08 48 324.34 6 Сключен
112640500 "АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. "ГУРКО", № 2, ет. 5
 • с.Мирянци
ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА АКВАКУЛТУРИ В РИБАРНИК С. МИРЯНЦИ 97 667.80 48 833.90 48 833.90 48 833.90 3 Сключен
203253363 "АЛАЧОВ" ЕООД България, с.Юруково, 2796, с. Юруково , община Якоруда, Област Благоевград
 • с.Юруково
"Подкрепа за създаване на нови работни места в "АЛАЧОВ" ЕООД 67 033.12 67 033.12 0.00 64 081.04 14 Приключен (към датата на приключване)
202201274 "Алгае Фарм" АД България, с.Свобода, 4532, ул. Пета №36
 • с.Свобода (общ.Стрелча)
Предприятие за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки, находящо се в обл. Пазарджик, общ. Стрелча, с. Свобода 1 969 736.64 984 868.32 984 868.32 268 839.17 30 Сключен
204967396 "АЛГЕРА БГ" ЕООД България, гр.Сливен, 8800, УЛ. "ХАДЖИ ДИМИТЪР" № 37, ВХ. А, ЕТ. 7, АП. 21
 • гр.Котел
 • гр.Нова Загора
 • гр.Сливен
 • гр.Твърдица
Старт за "Алгера БГ" ЕООД 248 403.00 198 722.40 49 680.60 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
201741584 "АЛЕКС 1977" ЕООД България, гр.София, 1220, НАДЕЖДА 2, бл.272, вх.3, ет.3, ап.182
 • гр.София
РАЗРАБОТВАНЕ НА БИОКОМПОНЕНТИ ОТ ПРИРОДНИ ИЗТОЧНИЦИ И ЛАБОРАТОРЕН ПРОДУКТ ЗА ВАРИКОЗНИ И ДИАБЕТНИ РАНИ 321 380.00 224 966.00 96 414.00 135 561.50 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
126723632 "АЛИАНА" ООД България, гр.Хасково, 6300, бул. "Освобождение", бивш ДАП
 • гр.Хасково
Мотивирани работници с по-добри и безопасни условия на труд в "АЛИАНА" ООД 280 789.20 280 789.20 0.00 277 926.39 15 Приключен (към датата на приключване)
126625259 "АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ" България, гр.Хасково, 6300, ул. ДОБРУДЖА № 10 ет.2 ап.24
 • България
ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ 87 278.69 87 278.69 0.00 8 569.14 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (2/306):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.