English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
203538885 "Авантюрин Дидро" ЕООД България, с.Стефаново, 2414, махала "Дюлгерска"
 • с.Стефаново (общ.Радомир)
Нова възможност за удължаване трудовия живот с „Авантюрин Дидро” ЕООД 59 630.08 59 630.08 0.00 59 610.04 15 Приключен (към датата на приключване)
204005662 "АВТОКОМПЛЕКСА" ООД България, гр.Пловдив, 4000, Държава БЪЛГАРИЯ; Област Пловдив; Община Пловдив; ПК 4000; Населено място гр. Пловдив; Район р-н Западен; ул. "СИЛИСТРА" № 33; Ет. 4; Ап. 10;
 • гр.Пловдив
Създаване на ново социално предприятие и осигуряване на възможности за 12 лица от уязвими групи за социално включване 190 990.25 190 990.25 0.00 103 358.95 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
114657911 "Автостил" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул. Георги Кочев №4
 • България
Повишаване на производителността на труда и адаптивността към пазара на труда на заетите лица в „АВТОСТИЛ” ЕООД. 32 972.50 32 972.50 0.00 32 697.50 8 Приключен (към датата на приключване)
103598447 "Агенда" ООД България, гр.Варна, 9000, ул."Йоан Екзарх" № 3, ет. 2
 • гр.Варна
 • гр.Суворово
Бизнес и местна власт - ЗАЕДНО за активиране на безработни младежи, професионална квалификация и заетост 273 361.81 273 361.81 0.00 154 114.29 20 Приключен (към датата на приключване)
115838010 "АГИ - 1" ООД България, гр.Пловдив, 4000, бул. Шести септември, номер 220, ет.7, ап.21
 • гр.Пловдив
Повишаване на енергийната ефективност на "Аги-1" ООД 1 043 065.00 630 639.00 412 426.00 573 946.29 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
200013932 "Агила 2000" ЕООД България, гр.София, 1113, район Изгрев, ул. "Самоков" №80, бл. 306, ет. 4, ап. 20
 • гр.София
Нови работни места в сферата на фризьорските и козметичните услуги 76 913.95 76 913.95 0.00 61 002.11 24 Приключен (към датата на приключване)
202423200 "АГРАМОНИЯ-В.Г." ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. Свети Княз Борис, номер 74, ет.1, ап.2
 • гр.Стара Загора
„Разкриване на нови работни места и заетост в „ Аграмония – В.Г.“ ЕООД ” 141 667.00 141 667.00 0.00 139 141.41 20 Сключен
121569109 "АГРОТЕКСИМ" ЕООД България, гр.София, 1574, ул.Шипченски проход, номер 79
 • с.Беден
Разширяване, модернизация и повишаване на енергийната ефективност на съществуващо рибовъдно стопанство и подобряване на условията на труд на работещите в него 822 647.69 411 323.89 411 323.80 409 964.69 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
123652799 "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. «Индустриална» 44, ет. 2
 • Територията на ЕС
Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност 199 698.09 199 698.09 0.00 198 607.03 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
836147896 "АКВА - 3" ООД България, гр.Хасково, 6300, ул. "Петко Рачов Славейков" 10
 • България
Добри и безопасни условия на труд в "АКВА - 3" ООД 274 758.00 274 758.00 0.00 0.00 17 В изпълнение (временно спрян)
204380395 "АКВА ФИШ 70 " ООД България, с.Крапец, 9674, ул. " Седемнадесета "№ 6
 • с.Крапец (общ.Шабла)
Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов на фирма "Аква фиш 70" ООД 60 645.42 48 516.34 12 129.08 0.00 6 Сключен
112640500 "АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. "ГУРКО", № 2, ет. 5
 • с.Мирянци
ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА АКВАКУЛТУРИ В РИБАРНИК С. МИРЯНЦИ 97 667.80 48 833.90 48 833.90 48 833.90 3 Сключен
203253363 "АЛАЧОВ" ЕООД България, с.Юруково, 2796, с. Юруково , община Якоруда, Област Благоевград
 • с.Юруково
"Подкрепа за създаване на нови работни места в "АЛАЧОВ" ЕООД 67 033.12 67 033.12 0.00 64 081.04 14 Приключен (към датата на приключване)
202201274 "Алгае Фарм" АД България, с.Свобода, 4532, ул. Пета №36
 • с.Свобода (общ.Стрелча)
Предприятие за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки, находящо се в обл. Пазарджик, общ. Стрелча, с. Свобода 1 969 736.64 984 868.32 984 868.32 268 839.17 24 Сключен
201741584 "АЛЕКС 1977" ЕООД България, гр.София, 1220, НАДЕЖДА 2, бл.272, вх.3, ет.3, ап.182
 • гр.София
РАЗРАБОТВАНЕ НА БИОКОМПОНЕНТИ ОТ ПРИРОДНИ ИЗТОЧНИЦИ И ЛАБОРАТОРЕН ПРОДУКТ ЗА ВАРИКОЗНИ И ДИАБЕТНИ РАНИ 321 380.00 224 966.00 96 414.00 89 900.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
126723632 "АЛИАНА" ООД България, гр.Хасково, 6300, бул. "Освобождение", бивш ДАП
 • гр.Хасково
Мотивирани работници с по-добри и безопасни условия на труд в "АЛИАНА" ООД 280 789.20 280 789.20 0.00 277 926.39 15 Приключен (към датата на приключване)
126625259 "АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ" България, гр.Хасково, 6300, ул. ДОБРУДЖА № 10 ет.2 ап.24
 • България
ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ 87 278.69 87 278.69 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
203449853 "Амбулатория За Първична Дентална Помощ – Индивидуална Практика д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД България, гр.Велики Преслав, 9850, Христо Ботев 18
 • гр.Велики Преслав
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в "АПДП -ИП Д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД 54 209.26 54 209.26 0.00 52 788.65 14 Приключен (към датата на приключване)
115047252 "АНГЕЛ СТОИЛОВ - 96" АД България, гр.Пловдив, 4003, ул.РОГОШКО ШОСЕ, номер 6А
 • България
Обучение и развитие на заети лица в "Ангел Стоилов-96" АД 53 020.00 53 020.00 0.00 0.00 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
117508709 "Арев Премиер" ООД България, гр.Русе, 7000, бул.ФЕРДИНАНД, № 22, ет.3
 • гр.Русе
Здравословни и безопасни условия на труд за "Арев Премиер" ООД 229 883.00 229 883.00 0.00 229 485.49 16 Приключен (към датата на приключване)
200501084 "АРМИ СЕКЮРИТИ БГ" ЕООД България, гр.Етрополе, 2180, РУСКИ, номер 112, ет.4
 • България
Повишаване на професионалната квалификация на заети лица в „Арми Секюрити БГ“ ЕООД 338 580.00 338 580.00 0.00 0.00 15 Прекратен (към дата на прекратяване)
203945347 "АртВИЗА ПРО" ЕООД България, гр.София, 1000, „Цар Асен I No 8, ет. 1, ап. 2
 • гр.София
Социално предприятие "АртВиза - професионална грижа за нашите деца" 182 891.48 182 891.48 0.00 47 483.11 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
115582949 "АРТИСТИКО" ЕООД България, с.Труд, 4006, бул. "Санкт Петербург" № 63
 • гр.Видин
 • с.Труд
Повишаване конкурентоспособността на "Артистико" ЕООД 1 196 640.00 717 984.00 478 656.00 717 984.00 14 Приключен (към датата на приключване)
203122659 "АСИЛИЪНС" ЕООД България, гр.София, 1612, ж.к. "Бели брези", ул. "Лерин" 21, вх. Б, ет. 5, ап. 29
 • България
Насърчаване на предприемачеството в Северен централен район 167 231.90 167 231.90 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
204250163 "АСТРА ЛАЙТ" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул. Климент Охридски №20, вх. Б, ет.2, ап.4
 • България
Социално и професионално интегриране на лица от рискови и уязвими групи, чрез разкриване на социално предприятие 99 996.82 99 996.82 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (2/268):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.