English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
203538885 "Авантюрин Дидро" ЕООД България, с.Стефаново, 2414, махала "Дюлгерска"
 • с.Стефаново (общ.Радомир)
Нова възможност за удължаване трудовия живот с „Авантюрин Дидро” ЕООД 59 630.08 59 630.08 0.00 59 610.04 15 Приключен (към датата на приключване)
204005662 "АВТОКОМПЛЕКСА" ООД България, гр.Пловдив, 4000, Държава БЪЛГАРИЯ; Област Пловдив; Община Пловдив; ПК 4000; Населено място гр. Пловдив; Район р-н Западен; ул. "СИЛИСТРА" № 33; Ет. 4; Ап. 10;
 • гр.Пловдив
Създаване на ново социално предприятие и осигуряване на възможности за 12 лица от уязвими групи за социално включване 190 990.25 190 990.25 0.00 136 463.18 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
204877380 "АВТОСЕД" ООД България, гр.Дупница, 2600, ул. Драгой Болярин № 2
 • гр.Дупница
Насърчаване на предприемачеството в "Автосед" ООД 249 720.00 199 776.00 49 944.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
114657911 "Автостил" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул. Георги Кочев №4
 • България
Повишаване на производителността на труда и адаптивността към пазара на труда на заетите лица в „АВТОСТИЛ” ЕООД. 32 972.50 32 972.50 0.00 32 697.50 8 Приключен (към датата на приключване)
103598447 "Агенда" ООД България, гр.Варна, 9000, ул."Йоан Екзарх" № 3, ет. 2
 • гр.Варна
 • гр.Суворово
Бизнес и местна власт - ЗАЕДНО за активиране на безработни младежи, професионална квалификация и заетост 273 361.81 273 361.81 0.00 154 114.29 20 Приключен (към датата на приключване)
202014698 "АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ ХЕРМЕС 2018" ЕООД България, гр.София, 1574, Слатина, бл.12, ап.26
 • Столична
Подкрепа за социално включване 197 786.40 197 786.40 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
115838010 "АГИ - 1" ООД България, гр.Пловдив, 4000, бул. Шести септември, номер 220, ет.7, ап.21
 • гр.Пловдив
Повишаване на енергийната ефективност на "Аги-1" ООД 1 043 065.00 630 639.00 412 426.00 630 504.00 23 Приключен (към датата на приключване)
200013932 "Агила 2000" ЕООД България, гр.София, 1113, район Изгрев, ул. "Самоков" №80, бл. 306, ет. 4, ап. 20
 • гр.София
Нови работни места в сферата на фризьорските и козметичните услуги 76 913.95 76 913.95 0.00 61 002.11 24 Приключен (към датата на приключване)
202423200 "АГРАМОНИЯ-В.Г." ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. Свети Княз Борис, номер 74, ет.1, ап.2
 • гр.Стара Загора
„Разкриване на нови работни места и заетост в „ Аграмония – В.Г.“ ЕООД ” 141 667.00 141 667.00 0.00 139 141.41 20 Сключен
121569109 "АГРОТЕКСИМ" ЕООД България, гр.София, 1574, ул.Шипченски проход, номер 79
 • с.Беден
Разширяване, модернизация и повишаване на енергийната ефективност на съществуващо рибовъдно стопанство и подобряване на условията на труд на работещите в него 822 647.69 411 323.89 411 323.80 409 964.69 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
123652799 "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. «Индустриална» 44, ет. 2
 • Територията на ЕС
Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност 199 698.09 199 698.09 0.00 198 607.03 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
204810295 "АЙ ТИ ЕВ" ООД България, гр.Враца, 3000, ул. Полковник Лукашов No 11, ет. 2
 • гр.Враца
Създаване и развитие на фирма за иновативни софтуерни решения 147 722.00 118 177.60 29 544.40 0.00 10 В изпълнение (от дата на стартиране)
204773046 "АйТиВи Тех" ЕООД България, гр.Враца, 3000, ул. Христо Ботев № 1
 • гр.Враца
Реализиране и предлагане на пазара на предприемачески продукт 248 100.00 198 480.00 49 620.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
836147896 "АКВА - 3" ООД България, гр.Хасково, 6300, ул. "Петко Рачов Славейков" 10
 • България
Добри и безопасни условия на труд в "АКВА - 3" ООД 274 758.00 274 758.00 0.00 273 496.66 17 Приключен (към датата на приключване)
205218485 "АКВА ЛИД" ООД България, гр.Кърджали, 6600, ул.Отец Паисий No 5, вх. Б, ап. 3
 • гр.Кърджали
Насърчаване на "АКВА ЛИД" ООД към устойчиво развитие и конкурентноспособност чрез създаване на продукт с висока добавена стойност 249 343.20 199 474.56 49 868.64 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
202235718 "АКВА СТАР КО" ООД България, гр.Варна, 9000, район Приморски, ул. „Найден Геров“ №14, ап.6
 • гр.Каварна
ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ФЕРМА ЗА АКВАКУЛТУРИ - ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТИВИРАНА МИДА В АКВАТОРИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ , ЮГОЗАПАДНО ОТ ГРАД КАВАРНА, ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАВАРНА, ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ, КОД НА ВОДНОТО ТЯЛО : BG2BS000C1004 – МИДЕНА ФЕРМА „АКВА СТАР” "АКВА СТАР КО" ООД 369 112.00 180 876.00 188 236.00 0.00 12 Сключен
204380395 "АКВА ФИШ 70 " ООД България, с.Крапец, 9674, ул. " Седемнадесета "№ 6
 • с.Крапец (общ.Шабла)
Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов на фирма "Аква фиш 70" ООД 60 645.42 48 516.34 12 129.08 0.00 6 Сключен
112640500 "АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК" ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. "ГУРКО", № 2, ет. 5
 • с.Мирянци
ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА АКВАКУЛТУРИ В РИБАРНИК С. МИРЯНЦИ 97 667.80 48 833.90 48 833.90 48 833.90 3 Сключен
203253363 "АЛАЧОВ" ЕООД България, с.Юруково, 2796, с. Юруково , община Якоруда, Област Благоевград
 • с.Юруково
"Подкрепа за създаване на нови работни места в "АЛАЧОВ" ЕООД 67 033.12 67 033.12 0.00 64 081.04 14 Приключен (към датата на приключване)
202201274 "Алгае Фарм" АД България, с.Свобода, 4532, ул. Пета №36
 • с.Свобода (общ.Стрелча)
Предприятие за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки, находящо се в обл. Пазарджик, общ. Стрелча, с. Свобода 1 969 736.64 984 868.32 984 868.32 268 839.17 30 Сключен
204967396 "АЛГЕРА БГ" ЕООД България, гр.Сливен, 8800, УЛ. "ХАДЖИ ДИМИТЪР" № 37, ВХ. А, ЕТ. 7, АП. 21
 • гр.Котел
 • гр.Нова Загора
 • гр.Сливен
 • гр.Твърдица
Старт за "Алгера БГ" ЕООД 248 403.00 198 722.40 49 680.60 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
201741584 "АЛЕКС 1977" ЕООД България, гр.София, 1220, НАДЕЖДА 2, бл.272, вх.3, ет.3, ап.182
 • гр.София
РАЗРАБОТВАНЕ НА БИОКОМПОНЕНТИ ОТ ПРИРОДНИ ИЗТОЧНИЦИ И ЛАБОРАТОРЕН ПРОДУКТ ЗА ВАРИКОЗНИ И ДИАБЕТНИ РАНИ 321 380.00 224 966.00 96 414.00 135 561.50 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
126723632 "АЛИАНА" ООД България, гр.Хасково, 6300, бул. "Освобождение", бивш ДАП
 • гр.Хасково
Мотивирани работници с по-добри и безопасни условия на труд в "АЛИАНА" ООД 280 789.20 280 789.20 0.00 277 926.39 15 Приключен (към датата на приключване)
126625259 "АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ" България, гр.Хасково, 6300, ул. ДОБРУДЖА № 10 ет.2 ап.24
 • България
ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ 87 278.69 87 278.69 0.00 4 284.58 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
203449853 "Амбулатория За Първична Дентална Помощ – Индивидуална Практика д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД България, гр.Велики Преслав, 9850, Христо Ботев 18
 • гр.Велики Преслав
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в "АПДП -ИП Д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД 54 209.26 54 209.26 0.00 52 788.65 14 Приключен (към датата на приключване)
Страница (2/296):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.