English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
200162431 ЧАРЛТОН ЕООД България, гр.Пловдив, 4001, ХР.СМИРНЕНСКИ, ул."БЕЛИЦА", номер 33, ет.4, ап.11
 • с.Браниполе
Повишаване на енергийната ефективност в „ЧАРЛТОН“ ЕООД 1 751 106.00 1 231 769.20 519 336.80 1 151 662.12 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
202782445 ЧДГ ПАТЕТА ЕООД България, гр.София, 1407, ул. Асен Йорданов, номер 58А, ет.2, ап.6
 • Столична
Детска Етнодъга 144 064.00 144 064.00 0.00 141 930.37 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
131434768 ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД България, гр.София, 1784, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" №159, бл. "БенчМарк" Бизнес-център
 • България
Уча и се развивам в ЧЕЗ 163 377.50 163 377.50 0.00 22 550.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
130277958 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД България, гр.София, 1784, бул. Цариградско шосе №159, БенчМарк Бизнес Център
 • България
Подобряване качеството на предоставяните услуги чрез разкриване на нови работни места и професионално обучение в „ЧЕЗ Разпределение България” АД 183 158.40 146 526.72 36 631.68 103 485.67 20 Приключен (към датата на приключване)
101714522 ЧЕРКЕЗОВ ООД България, гр.Благоевград, 2700, Илинден, номер 1, вх.А, ет.2, ап.4
 • с.Струмяни
Подобряване на производствения капацитет на Черкезов ООД 550 000.00 247 500.00 302 500.00 247 500.00 13 Приключен (към датата на приключване)
101714522 ЧЕРКЕЗОВ ООД България, гр.Благоевград, 2700, Илинден, номер 1, вх.А, ет.2, ап.4
 • с.Струмяни
Повишаване на енергийната ефектвиност в "Черкезов" ООДчрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване 711 576.22 341 359.30 370 216.92 341 179.30 23 Приключен (към датата на приключване)
203332853 ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ И ТУРИЗЪМ ЕООД България, гр.Приморско, 8180, ул."Козлодуй", номер 9
 • гр.Бургас
Окончателно преустановяване на риболовни дейности Бс1505 35 764.14 35 764.14 0.00 35 764.14 3 В изпълнение (от дата на стартиране)
102036786 ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД България, гр.Поморие, 8200, Промишлена зона
 • България
СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ И БЕЗОПАСЕН ТРУД В ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД 358 727.76 358 727.76 0.00 350 162.93 17 Приключен (към датата на приключване)
203630255 ЧЕХ АГРО-ХОЛД ООД България, гр.Враца, 3000, ж.к. "Източна промишлена зона"
 • с.Главаци
Инвестиции в рибовъдна ферма за шаран, толстолоб и бял амур 416 990.70 208 495.35 208 495.35 0.00 12 Сключен
106521420 ЧЕХ-ПЛАСТ ООД България, гр.Враца, 3000, Източна Промишлена Зона
 • гр.Враца
ЧЕХ - ПЛАСТ ООД - в стремеж към ръст на производствения капацитет 1 669 291.12 999 905.39 669 385.73 999 899.94 13 Приключен (към датата на приключване)
120549872 ЧЕЧОСАН ЕООД България, гр.Смолян, 4700, ул. Петър Берон, номер 11
 • гр.Смолян
Подобряване качеството на работните места в “Чечосан” ЕООД 203 740.00 203 740.00 0.00 188 094.07 11 Приключен (към датата на приключване)
120549872 ЧЕЧОСАН ЕООД България, гр.Смолян, 4700, ул. Петър Берон, номер 11
 • България
“Обучение за придобиване и повишаване на професионалната квалификация на заети лица в “Чечосан” ЕООД” 59 400.00 59 400.00 0.00 58 080.00 14 Приключен (към датата на приключване)
831478789 ЧИ ЕССЕ ТРЕЙДИНГ ООД България, гр.София, 1000, гр. София 1000, район р-н Триадица, АЛАБИН No 28, ет. 1
 • България
Добри условия на труд - качествени работни места в Чи Ессе Трейдинг ООД 116 000.00 116 000.00 0.00 115 794.00 8 Приключен (към датата на приключване)
812198633 ЧИСТОТА ЕООД България, гр.Бургас, 8000, ул. ЧАТАЛДЖА, номер 34
 • гр.Бургас
Обучения на заетите в ЧИСТОТА ЕООД 23 650.00 23 650.00 0.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
115167522 ЧУГУНОЛЕЕНЕ - ПЪРВОМАЙ АД България, гр.Първомай, 4270, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
 • гр.Първомай
Повишаване на енергийната ефективност в Чугунолеене Първомай АД 4 847 225.00 2 423 612.50 2 423 612.50 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
115167522 ЧУГУНОЛЕЕНЕ - ПЪРВОМАЙ АД България, гр.Стара Загора, 6000, кв. Индустриален, административна сграда на „Металик” АД
 • България
Обучениe в Чугунолеене - Първомай 26 400.00 26 400.00 0.00 26 400.00 9 Приключен (към датата на приключване)
203016458 ЧУКУРОВИ И КО ООД България, гр.Стара Загора, 6000, ж.к. "Индустриален", Фабрика Чукурови, номер ., бл.., вх.., ет.., ап..
 • гр.Стара Загора
Енергийна ефективност в "Чукурови и Ко" ООД 1 318 185.84 799 236.50 518 949.34 798 612.00 19 Приключен (към датата на приключване)
200508933 ЧУЧКОВ БРАДЪРС СТУДИО ООД България, гр.София, 1000, ул. ЯНТРА, номер 12
 • гр.София
Развитие на управленския капацитет на "ЧУЧКОВ БРАДЪРС СТУДИО" ООД чрез разработване и въвеждане на софтуер за управление на процесите- ERP система 224 748.00 157 323.60 67 424.40 157 184.30 21 Приключен (към датата на приключване)
201547024 ШАВАРНА БИОПАРК ООД България, гр.Велико Търново, 5000, ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, номер 30
 • гр.Левски
РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩО РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО С ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНООРИЕНТИРАНИ ВИДОВЕ РИБИ В МЕСТНОСТ “ШАВАРНА“, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ЛЕВСКИ 606 402.26 303 201.13 303 201.13 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
203749341 Шелтърс България ЕООД България, гр.София, 1528, жк. Димитър Миленков 165
 • България
Развитие на социалното предприемачество в Шелтърс България ЕООД 99 725.42 99 725.42 0.00 33 251.04 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
123052306 ШИПКА ГРУП АД България, гр.Казанлък, 6100, пл. СЕВТОПОЛИС, номер 2
 • гр.Казанлък
Нови работни места в "Шипка груп" АД 118 783.73 118 783.73 0.00 113 695.76 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
121587769 ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД България, гр.София, 1766, ЖК МЛАДОСТ 4, Бизнес парк СОФИЯ - сграда 4, ет. 6
 • България
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ 689 178.80 338 477.94 350 700.86 334 093.34 15 Приключен (към датата на приключване)
200347405 ШОП МАРКЕТ ООД България, гр.Смолян, 4700, бул. БЪЛГАРИЯ, номер 2, ет.3 офис 4
 • България
Осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на заетите лица в "Шоп Маркет" ООД 82 500.00 82 500.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
117071946 ШОТЕРОН-98 ЕООД България, гр.Русе, 7012, бул. "Липник" 52
 • гр.Русе
Създаване на нови работни места в ШОТЕРОН-98 ЕООД 51 916.40 51 916.40 0.00 51 916.40 15 Приключен (към датата на приключване)
203833298 ШУГЪР ДЖОБ ЕООД България, гр.София, 1528, ж.к. "Дружба", бул. "Искърско шосе" № 4
 • гр.София
ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В "ШУГЪР ДЖОБ" ЕООД 111 952.00 111 952.00 0.00 0.00 12 Прекратен (към дата на прекратяване)
Страница (300/302):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.