English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
205372259 "Корс фиш" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, Захари Княжески No 2, ет. 6, ап. 10
 • гр.Мъглиж
Модернизация на пъстървово стопанство "Корс фиш" 223 671.94 111 835.97 111 835.97 0.00 18 Сключен
205254816 "КОСАРА КОЗМЕТИКС" ЕООД България, с.Сбор, 4449, България, област Пазарджик, община Пазарджик, село Сбор, ул.Първа No18
 • с.Сбор (общ.Пазарджик)
Насърчаване на предприемачеството чрез реализиране на инвестиции в козметичната индустрия 233 976.00 187 180.80 46 795.20 0.00 10 В изпълнение (от дата на стартиране)
200208494 "Креативити" ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, Ниш № 2, вх. А, ет. 3, ап. 8
 • гр.Велико Търново
Достъп до нови качествени работни места в "Креативити" ЕООД 310 916.04 310 916.04 0.00 300 176.02 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
114629876 "КРИСТИ - 04" ООД България, гр.Плевен, 5800, ул.САН СТЕФАНО 47
 • гр.Плевен
Разширяване на производствения капацитет за подобряване експортните възможности на „Кристи-04“ ООД 396 900.00 277 830.00 119 070.00 277 830.00 13 Приключен (към датата на приключване)
831587817 "КРОСС ИНТЕРНЕШЕНЪЛ" ООД, управител Петър Христов България, гр.София, 1528, кв. "Абдовица 249"
 • Северозападен
Възстановяване и разширяване на обект за отглеждане на аквакултури – яз.Реката, с. Замфирово, общ. Берковица, област Монтана 459 746.72 229 873.36 229 873.36 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
108006497 "КРУМИЦА" АД България, гр.Крумовград, 6900, ул. "СЪЕДИНЕНИЕ" № 44
 • гр.Крумовград
Осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на заетите лица в "Крумица" АД 84 260.00 84 260.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
205240414 "Културни пространства" ЕООД България, гр.Кюстендил, 2500, Сливница № 15
 • гр.Кюстендил
Телевизионно предаване за промотиране на алтернативния туризъм в България 248 582.00 198 865.60 49 716.40 0.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
204818790 "Ла БеЛла Мадлен" ЕООД България, гр.Шумен, 9700, ул."Отец Паисий" № 40
 • гр.Шумен
Ефективни подходи в предпазването от вредители 249 976.77 199 981.42 49 995.35 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
204309786 "ЛАЙВ АГРО" ЕООД България, гр.София, 1408, район р-н Триадица БУЛ. БЪЛГАРИЯ No 5,
 • България
Развитие на професионалните знания и умения в „ЛАЙВ АГРО” ЕООД 383 220.00 383 220.00 0.00 382 964.43 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
115804937 "ЛАКИ 131" ООД България, гр.Пловдив, 4004, ул. ДИМИТЪР ТАЛЕВ, номер 21
 • гр.Пловдив
Подобряване на производствения капацитет в "Лаки 131" ООД 1 071 360.00 749 952.00 321 408.00 749 952.00 15 Приключен (към датата на приключване)
117620843 "ЛГРП" ЕООД България, гр.Русе, 7013, ул. Дунавски кът 7
 • гр.Русе
Внедряване на иновативен, автоматизиран и ресурсноефективен процес за производство на дамски облекла от "ЛГРП" ЕООД 1 427 000.00 998 900.00 428 100.00 0.00 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
204837520 "Ледком - 17" ООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. "Ниш" No 7
 • гр.Велико Търново
Създаване и развитие на ново предприятие, разработващо продукти с приложение в осветителната техника 241 789.05 193 431.24 48 357.81 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
205142962 "ЛЕТА СТИЛ" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, Бул. "Пейо Яворов" №28
 • гр.Благоевград
Реализиране на предприемаческата идея на "ЛЕТА СТИЛ" ЕООД 233 683.36 186 946.69 46 736.67 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
205257610 "ЛингоЕйВи" ООД България, гр.Монтана, 3400, област Монтана, община Монтана гр. Монтана 3400 Васил Априлов No 52
 • гр.Монтана
Насърчаване на предприемачеството в “ЛИНГОЕЙВИ“ ООД чрез създаване на платформа за предоставяне на "текст-към-реч" съдържание за нуждите на телевизионната и кино – индустрията 249 887.42 199 909.94 49 977.48 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
121199357 "Л-КЛАС" ООД България, гр.София, 1303, Одрин № 29, ет.11, ап.50
 • България
Повишаване на производителността, адаптивността и професиионалната компетентност на служителите на "Л-Клас" ООД 55 847.00 50 262.30 5 584.70 50 121.01 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
201010750 "ЛЛ ГРУП" ООД България, гр.София, 1111, ж.к.. ГЕО МИЛЕВ, ул. ПРОФ.Д-Р Г. ПАВЛОВ, № 23, вх.А, ет.3, ап.27
 • гр.София
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "ЛЛ Груп" ООД 141 249.78 141 249.78 0.00 141 071.74 20 Приключен (към датата на приключване)
160082145 "Мадара 07" ООД България, гр.Пловдив, 4000, ул. "Гладстон" №44
 • гр.Пловдив
Нови работни места в "МАДАРА 07" ЕООД 127 859.40 127 859.40 0.00 127 424.67 18 Приключен (към датата на приключване)
101026465 "МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД България, гр.Разлог, 2760, ул. "Младост" №1
 • гр.Разлог
"Нови работни места за обучени и квалифицирани лица в "МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД" 362 364.52 362 364.52 0.00 356 011.19 17 Приключен (към датата на приключване)
204798786 "МАЛПЕТ-217" ЕООД България, гр.Видин, 3700, гр. Видин 3700 ж.к. Васил Левски, бл. 2, вх. Е, ет. 1, ап. 49
 • гр.Видин
Създаване на компания за микроелектроника на територията на гр. Видин. 249 900.00 199 920.00 49 980.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
204805793 "МАРИ ТОП ДИЗАЙН" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, ул. Коста Босилков, №5, вх.А, ет. 4
 • гр.Гоце Делчев
Реализиране на предприемаческата идея на предприятието "МАРИ ТОП ДИЗАЙН" ЕООД - производство на спално бельо и интериорен текстил с тематичен и индивидуален дизайн с български народни шевици 241 216.00 192 972.80 48 243.20 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
202524466 "МАРИНЕЛИ БИЛД" ЕООД България, гр.София, 1220, бул. Рожен 22А
 • гр.София
"Повишаване професионалната квалификация, знанията и уменията на служителите в "МАРИНЕЛИ БИЛД" ЕООД." 294 937.50 294 937.50 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
203275007 "МАРИСАН amp; КОЛЕВ" АД България, гр.Русе, 7009, Калнъ дере, номер 15
 • гр.Плевен
 • гр.Русе
Повишаване на производствения капацитет в "МАРИСАН и КОЛЕВ" АД. 1 664 503.24 998 701.94 665 801.30 997 141.20 16 Приключен (към датата на приключване)
103785393 "Мармодом" ООД България, гр.Варна, 9022, ж.к. Виница ул. Цар Борис Трети № 1
 • гр.Варна
Нови работни места в "Мармодом" ООД 102 616.78 102 616.78 0.00 98 258.58 18 Приключен (към датата на приключване)
204427425 "Мастър-Пик" ЕАД България, гр.София, 1113, Район Изгрев, ул. Незабравка №25, Парк хотел Москва, ет.3, офис 311
 • България
Обучения за заети лица в "Мастър-Пик" ЕАД 165 907.50 165 907.50 0.00 33 181.51 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
116011316 "МАТ" ООД България, гр.Разград, 7200, ул. ВОЛОВ, номер 6
 • гр.Разград
Възможности за обучения за заетите лица в "МАТ" ООД 84 975.00 84 975.00 0.00 65 175.00 9 Приключен (към датата на приключване)
Страница (9/296):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.