English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
205209177 "Ка Студио 18" ЕООД България, гр.Ловеч, 5500, ж.к. Младост, бл. 310, вх. Б, ап. 4
 • гр.Ловеч
Реализация и развитие на предприемаческите начинания на "Ка Студио 18" ЕООД 237 575.64 190 060.52 47 515.12 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
110549817 "КАЛИНЕЛ" ЕООД България, гр.Троян, 5600, "Лакарица" №2
 • гр.Троян
Подобряване достъпа до заетост в "Калинел" ЕООД 113 135.67 113 135.67 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
115005545 "Калцит" АД България, гр.Асеновград, 4230, Индустриална зона „Север”
 • гр.Асеновград
Устойчиво развитие на „Калцит” АД чрез разширяване капацитета на предприятието и засилване експортния потенциал на произвежданите продукти 1 693 800.00 999 342.00 694 458.00 999 311.75 21 Приключен (към датата на приключване)
115005545 "Калцит" АД България, гр.Асеновград, 4230, Индустриална зона „Север”
 • гр.Асеновград
"Интегрирани мерки за осигуряване на по-добра и безопасна работна среда в "Калцит" АД" 280 041.00 280 041.00 0.00 274 449.77 12 Приключен (към датата на приключване)
204807057 "Камършал Бей Пръдакшън" ООД България, гр.Ловеч, 5500, ул. "Търговска" 45
 • гр.Ловеч
Създаване на емоционално аудио-визуално съдържание, начин за ефективност в рекламните кампании 189 007.00 151 205.60 37 801.40 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
201618642 "КАПИТАЛ СГ "ООД България, гр.София, 1592, ж.к. ДРУЖБА, бл. 16, вх. Е, ет. 5, ап. 105
 • гр.София
Създаване на нови работни места в "АСАНТИ" ЕООД 120 376.84 120 376.84 0.00 108 411.07 13 Приключен (към датата на приключване)
203666059 "Карабулев - дограма и мебели" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, "Цар Борис" III №12, ет. 4 офис 3
 • България
Повишаване на професионалната квалификация и ключови компетенции на заети лица във фирма "Карабулев - дограма и мебели" ЕООД. 58 740.00 58 740.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
203730152 "КАРИЛ И ТАНЯ" АД България, гр.Ямбол, 8600, ул. "Граф Игнатиев", номер 189
 • гр.Ямбол
"Повишаване производителността на труда, чрез превенция на риска и оптимизиране на управлението в "КАРИЛ И ТАНЯ" АД" 150 777.00 150 777.00 0.00 96 444.44 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
103837566 "Керамик груп България" ЕООД България, гр.Варна, 9002, УЛ. "ЛЮЛЕБУРГАС", номер 1, вх.Е, ет.4, ап.124
 • гр.Варна
Подобряване и обезопасяваме на условията на труд в "Керамик груп България" ЕООД 75 579.86 75 579.86 0.00 72 901.70 7 Приключен (към датата на приключване)
203664371 "КЕРОС" ЕООД България, гр.Поморие, 8200, кв.СВОБОДА No 20, вх. 3, ет. 3
 • България
Социално предприемачество - решение за преодоляване на бедността 390 510.57 390 510.57 0.00 155 456.01 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
203632078 "КЗВ фууд" ЕООД България, гр.София, 1000, ж.к. Дианабад, блок 28, вх. А, ап. 5
 • гр.София
Нова работа в "КЗВ фууд" ЕООД 375 741.08 375 741.08 0.00 366 065.49 18 Приключен (към датата на приключване)
204138762 "КИТКА - 2017" ООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. "П.К. Яворов" 34, вх. В, ет.3, ап. 7
 • България
Учредяване и устойчиво развитие на група на производители Китка - 2016 ООД 782 320.00 782 320.00 0.00 0.00 37 Сключен
833099026 "КОЛОР - ПЛАСТ" ООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ, номер 82, вх.A, ет.6, ап.37
 • гр.Стара Загора
Подобряване на производствения капацитет на "КОЛОР-ПЛАСТ" ООД чрез вендряване на нова високотехнологична инжекционно-раздувна формовъчна машина 495 900.00 347 130.00 148 770.00 345 625.00 16 Приключен (към датата на приключване)
000190101 "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА" ЕООД България, гр.Враца, 3000, БУЛ "ВТОРИ ЮНИ" № 68
 • България
ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В "КОЦ ВРАЦА" 201 126.80 160 901.44 40 225.36 158 682.68 14 Приключен (към датата на приключване)
201421082 "КОМФОРТ БГ 2" ЕООД България, с.Проход, 8336, област Бургас, община Средец, с. Проход
 • гр.Бургас
Повишаване на енергийната ефективност и разширяване капацитета за предоставяне на строителни услуги на "Комфорт БГ 2" ЕООД чрез внедряване на нова техника и оборудване. 251 290.00 177 961.00 73 329.00 177 707.50 12 Приключен (към датата на приключване)
202677825 "Конов Агро Инвест" ЕООД България, с.Бежаново, 5792, ул. "Вит" № 25
 • с.Бежаново (общ.Луковит)
Създаване и развитие на ново рибовъдно стопанство - язовир "Бежаново", община Луковит 1 044 490.82 522 245.41 522 245.41 0.00 18 Сключен
205372259 "Корс фиш" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, Захари Княжески No 2, ет. 6, ап. 10
 • гр.Мъглиж
Модернизация на пъстървово стопанство "Корс фиш" 223 671.94 111 835.97 111 835.97 0.00 18 Сключен
205254816 "КОСАРА КОЗМЕТИКС" ООД България, с.Сбор, 4449, България, област Пазарджик, община Пазарджик, село Сбор, ул.Първа No18
 • с.Сбор (общ.Пазарджик)
Насърчаване на предприемачеството чрез реализиране на инвестиции в козметичната индустрия 233 976.00 187 180.80 46 795.20 0.00 10 В изпълнение (от дата на стартиране)
200208494 "Креативити" ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, Ниш № 2, вх. А, ет. 3, ап. 8
 • гр.Велико Търново
Достъп до нови качествени работни места в "Креативити" ЕООД 310 916.04 310 916.04 0.00 300 176.02 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
114629876 "КРИСТИ - 04" ООД България, гр.Плевен, 5800, ул.САН СТЕФАНО 47
 • гр.Плевен
Разширяване на производствения капацитет за подобряване експортните възможности на „Кристи-04“ ООД 396 900.00 277 830.00 119 070.00 277 830.00 13 Приключен (към датата на приключване)
831587817 "КРОСС ИНТЕРНЕШЕНЪЛ" ООД, управител Петър Христов България, гр.София, 1528, кв. "Абдовица 249"
 • Северозападен
Възстановяване и разширяване на обект за отглеждане на аквакултури – яз.Реката, с. Замфирово, общ. Берковица, област Монтана 459 746.72 229 873.36 229 873.36 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
108006497 "КРУМИЦА" АД България, гр.Крумовград, 6900, ул. "СЪЕДИНЕНИЕ" № 44
 • гр.Крумовград
Осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на заетите лица в "Крумица" АД 84 260.00 84 260.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
205240414 "Културни пространства" ЕООД България, гр.Кюстендил, 2500, Сливница № 15
 • гр.Кюстендил
Телевизионно предаване за промотиране на алтернативния туризъм в България 248 582.00 198 865.60 49 716.40 0.00 13 Прекратен (към дата на прекратяване)
204818790 "Ла БеЛла Мадлен" ООД България, гр.Шумен, 9700, ул."Отец Паисий" № 40
 • гр.Шумен
Ефективни подходи в предпазването от вредители 249 976.77 199 981.42 49 995.35 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
204309786 "ЛАЙВ АГРО" ЕООД България, гр.София, 1408, район р-н Триадица БУЛ. БЪЛГАРИЯ No 5,
 • България
Развитие на професионалните знания и умения в „ЛАЙВ АГРО” ЕООД 383 220.00 383 220.00 0.00 382 964.43 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (9/306):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.