English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
202922801 "ПРО ФИТ 1" ЕООД България, гр.София, 1220, НАДЕЖДА 2, бл.266, вх.А, ап.21
 • гр.София
„Креативност и иновации на работното място“ 335 011.56 335 011.56 0.00 333 720.41 18 Приключен (към датата на приключване)
202002735 "Проекто Консулт" ЕООД България, гр.София, 1700, Област София, общ. Столична, гр. София, район Лозенец, ул. "Константин Петканов" 14, ап. офис 6
 • гр.София
Ново работно място 2015, Евми Консулт ЕООД 380 707.63 380 707.63 0.00 202 763.80 15 Приключен (към датата на приключване)
201515973 "ПРОСВЕТА ЛИБРИ" ЕООД България, гр.София, 1000, София, бул."Дондуков" №45
 • гр.София
Нови предизвикателства и възможност за работа в "Просвета Либри" ЕООД 121 290.08 121 290.08 0.00 105 653.62 15 Приключен (към датата на приключване)
107052627 "Резбонарезни инструменти Габрово" ЕООД България, гр.Габрово, 5300, бул. "Столетов" №157
 • България
Надграждане на безопасните условия на труд в "Резбонарезни инструменти Габрово" ЕООД 240 404.00 192 323.20 48 080.80 192 176.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
130055815 "Рекламна агенция Дея" ЕООД България, гр.София, 1505, жк. кв. "Редута", ул. "Острец" 16
 • гр.София
Повишаване на енергийна ефективност и подобряване конкурентноспособността на "Рекламна агенция Дея" ЕООД 332 303.00 242 017.10 90 285.90 178 454.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
201517223 "РЕМАРТ 85" ЕООД България, гр.Сливен, 8800, ул. ВЕЛИКОКНЯЖЕВСКА, номер 27
 • България
Подобряване на условията на труд в "Ремарт 85" ЕООД 234 293.60 234 293.60 0.00 230 191.00 12 Приключен (към датата на приключване)
203366332 "РИБОВЪДСТВО ПАЗАРДЖИК" ЕООД България, с.Сбор, 4000, УЛ. "ДЕСЕТА" № 10
 • Река Марица (BG0000578)
Модернизация на аквастопанство "Рибовъдство Пазарджик" ЕООД 97 777.20 48 888.60 48 888.60 0.00 3 Сключен
200464636 "РИВА КОНСУЛТ" ЕООД България, гр.София, 1608, Ж.К. БЕЛИТЕ БРЕЗИ, бл.12, ет.6, ап.18
 • гр.София
Създаване на нови работни места в "Рива консулт" ЕООД 163 623.49 163 623.49 0.00 32 700.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
205236586 "РИВЪР МИЛК" ООД България, с.Черноземен, 4168, ул. 10-та № 14-А
 • Пловдив (BG421)
Създаване на устойчива организация на производители 813 583.00 813 583.00 0.00 0.00 56 Сключен
200557873 "РИДЖЪН ИНВЕСТ" ЕООД България, гр.София, 1404, бул.“България“, бл.49Б, вх.В, ет.8, ап. 17
 • гр.София
"Нови работни места в "РИДЖЪН ИНВЕСТ" ЕООД" 69 018.78 69 018.78 0.00 66 531.45 15 Приключен (към датата на приключване)
127070091 "Ринг" ООД България, гр.Каспичан, 9930, ул. Васил Левски №4
 • гр.Каспичан
Работни места в "Ринг" ООД 188 160.64 188 160.64 0.00 183 366.82 16 Приключен (към датата на приключване)
106594920 "РИНО СИСТЕМС" ООД България, гр.Враца, 3000, ул.Грънчарка 6 бл.2,ап.2
 • гр.Враца
Инвестиции за подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на "РИНО СИСТЕМС" ООД. 307 069.32 214 948.52 92 120.80 201 829.92 11 Приключен (към датата на приключване)
175038998 "РИФ СЪЛЮШЪНС" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, ул. "Петко Р. Славейков"№ 9
 • България
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в "РИФ СЪЛЮШЪНС" ЕООД. 98 855.00 98 855.00 0.00 98 738.99 12 Приключен (към датата на приключване)
200962106 "РИЧМАРТ" ЕООД България, гр.Русе, 7000, ул."Потсдам" №10
 • гр.Русе
Насърчаване на заетостта в гр. Русе чрез откриване на нови работни места във фирма „РИЧМАРТ“ ЕООД 83 941.50 67 153.20 16 788.30 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
200884405 "Руди Енерджи" ЕООД България, гр.Симитли, 2730, ул. "Васил Левски" №46
 • гр.Симитли
"Създаване на устойчиви нови работни места за безработни/неактивни лица в "Руди Енерджи" ЕООД" 54 209.64 54 209.64 0.00 48 919.43 15 Приключен (към датата на приключване)
131061625 "САМИ МСД" ЕООД България, гр.София, 1301, ул."Средна гора", бл.25, ап.3
 • гр.Пловдив
Подобряване на производствения капацитет на "САМИ МСД" ЕООД чрез внедряване на високотехнологично производствено оборудване. 715 000.00 499 999.50 215 000.50 499 999.50 18 Приключен (към датата на приключване)
832048452 "САМОКОВ-БОРОВЕЦ" АД България, гр.Самоков, 2010, К.К БОРОВЕЦ,хотел САМОКОВ
 • България
Повишаване квалификацията на заетите лица в "Самоков - Боровец" АД, "Самоков - Боровец 21"АД и "Самоков-турист" ЕООД 157 465.00 157 465.00 0.00 110 220.00 16 Сключен
106627256 "Сан Марко 2007" ЕООД България, гр.Криводол, 3060, гр. Криводол, ул. Витоша №2
 • с.Власатица
Модернизация и подобряване на условията за труд на рибовъдна ферма "Агов дол" 81 987.67 40 993.84 40 993.83 0.00 3 Прекратен (към дата на прекратяване)
203939230 "Сарон" ЕООД България, гр.София, 1326, ж.к. Обеля-2, бл. 226, вх. В, ет. 2, ап. 50
 • гр.София
Втори шанс 192 262.00 192 262.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
176320936 "СДРУЖЕНИЕ АЗБУКАРИ" България, гр.София, 1505, гр. София, ж.к. „Редута“, ул: „Царичина“ №1 партер
 • гр.София
Стъпка напред в социалното предприемачество 89 148.19 89 148.19 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
176259483 "СДРУЖЕНИЕ НИТРО" Сдружение България, гр.София, 1618, ж.к. БЪКСТОН, бл. 19, вх. А, ет. 3, ап. 6
 • България
Засилване на гражданското участието в изпълнение на политиката за Българите в чужбина 86 832.00 86 832.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
203005809 "СЕВЕР-ЗАПАД КОНСУЛТ" ЕООД България, гр.София, 1612, ул. "Хризантема" 18, ет. 2, ап. 6
 • България
Насърчаване на предприемачеството в Южен централен район 148 074.74 148 074.74 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
204194259 "СЕВЕР-ИЗТОК КОНСУЛТ" ЕООД България, гр.Белоградчик, 3900, ул. "Христо Ботев" 25
 • България
Подкрепа и обучения за самостоятелна заетост в Северозападен регион 172 874.90 172 874.90 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
204108185 "СЕВЕРОЗАПАД - 2016" ООД България, с.Липница, 3352, УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" 13
 • България
Учредяване на група на производители "СЕВЕРОЗАПАД - 2016" ООД 782 320.00 782 320.00 0.00 0.00 37 Сключен
204320882 "СЕВЪН ФУУДС" ООД България, гр.Плевен, 5800, ул. КОСТА ХАДЖИПАКЕВ No 4
 • България
„Устойчива заетост чрез придобиване на професионални умения и повишаване на производителността в „Севън фуудс” ООД” 32 725.00 32 725.00 0.00 32 725.00 12 Приключен (към датата на приключване)
Страница (9/269):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.