English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
121316789 ЮНАЙТЕД ПАРТНЪРС ЕООД България, гр.София, 1202, ул. "Кирил и Методий" № 120, ателие 29
 • Територията на ЕС
Агенти на промяната 163 347.93 163 347.93 0.00 135 574.68 12 Приключен (към датата на приключване)
200143032 ЮНИ АУТО ЕООД България, гр.Варна, 9000, бул."Цар Освободител" 911
 • гр.Варна
Работа в ЮНИ АУТО 64 481.00 64 481.00 0.00 63 700.99 14 Приключен (към датата на приключване)
104611563 ЮНИГАЗ - ВТ ООД България, с.Страхилово, 0000, ул. ПЕТНАДЕСЕТА, номер 10
 • гр.Полски Тръмбеш
Нови управленски процеси в Юнигаз - ВТ ООД, чрез услуги по използването на софтуер за управленски системи 326 001.06 228 200.75 97 800.31 142 039.80 23 Приключен (към датата на приключване)
130533304 ЮНИ-М 01 ООД България, с.Войводиново, 4135, ул.Стопански двор, 1
 • с.Войводиново
Повишаване на производствения капацитет на Юни М 01 ООД 1 019 600.00 611 760.00 407 840.00 610 200.00 14 Приключен (към датата на приключване)
825388419 ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ ЕООД България, гр.Пловдив, 4006, бул.САНКТ ПЕТЕРБУРГ, номер 75
 • с.Бенковски (общ.Марица)
Подобряване капацитета за растеж на български производител на специализирано оборудване за автомобили с висока проходимост на световния пазар 1 068 750.00 748 125.00 320 625.00 747 250.00 10 Приключен (към датата на приключване)
825388419 ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ ЕООД България, гр.Пловдив, 4006, бул.САНКТ ПЕТЕРБУРГ, номер 75
 • с.Бенковски (общ.Марица)
Подобряване на енергийната ефективност в Юнит Тотал Реал ЕООД чрез закупуване на ново производствено оборудване и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт 1 753 683.00 1 230 568.10 523 114.90 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
200914058 ЮНИФАЙ СЪРВИС ЦЕНТЪР ЕООД България, гр.София, 1000, бул. Княгиня Мария Луиза Nо 2, Централен универсален магазин . ет. 4
 • България
Създаване на нови възможности за специфични обучения и заетост в "Юнифай Сървис Център " ЕООД 284 889.22 199 422.45 85 466.77 0.00 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
126580846 ЮНОНА - КАТЯ ГЕНЕВА ЕООД България, гр.Димитровград, 6400, УЛ."Пети ноември" № 9 А
 • гр.Димитровград
Развитие и укрепване на управленския капацитет на "Юнона-Катя Генева" ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на системи за управление на качеството и околната среда 119 877.99 83 914.59 35 963.40 81 996.25 23 Приключен (към датата на приключване)
126580846 ЮНОНА - КАТЯ ГЕНЕВА ЕООД България, гр.Димитровград, 6400, ул. "Пети ноември" № 9А
 • България
Повишаване мотивацията и удовлетвореността на заетите в "ЮНОНА-КАТЯ ГЕНЕВА" ЕООД, чрез подобряване условията на труд и създаване на благоприятна работна среда 249 521.96 249 521.96 0.00 209 854.82 18 Приключен (към датата на приключване)
825203984 ЮРИЙ ГАГАРИН АД България, гр.Пловдив, 4003, гр. Пловдив, район Северен , Рогошко Шосе №1
 • гр.Пловдив
Повишаване на енергийната ефективност в "Юрий Гагарин" АД 5 488 988.95 2 497 489.98 2 991 498.97 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
201650210 ЮРОПРОС ЕООД България, гр.София, 1408, СТРЕЛБИЩЕ, ул. Боровец 3, апт. 5
 • гр.Плевен
Внедряване на продуктова иновация чрез придобиване на високотехнологична мултимедийна платформа за онлайн психологически консултации, уебинари и професионални видео обучения със специализирано хардуерно оборудване 1 159 600.00 811 720.00 347 880.00 810 666.50 22 Приключен (към датата на приключване)
831633773 ЮСИС ООД България, гр.София, 1303, ул. БРЕГАЛНИЦА 43
 • гр.Варна
 • гр.Пловдив
 • гр.София
Нови работни места за безработни/неактивни лица в ЮСИС ООД 337 140.36 269 712.00 67 428.36 265 662.44 18 Приключен (към датата на приключване)
831633773 ЮСИС ООД България, гр.София, 1303, ул. БРЕГАЛНИЦА 43
 • България
Провеждане на обучения на служителите в "ЮСИС" ООД 116 600.00 116 600.00 0.00 116 600.00 10 В изпълнение (от дата на стартиране)
201186015 ЮТА КОМЕРС ЕООД България, гр.Разград, 7200, ЛУДОГОРИЕ, бл.2, вх.Б, ап.45
 • гр.Разград
ОБУЧЕНИЯ НА ЗАЕТИ ЛИЦА В ЮТА КОМЕРС ЕООД 27 500.00 27 500.00 0.00 26 180.00 8 Приключен (към датата на приключване)
121435633 ЯВОР МИРЧЕВ КОМЕРС ЕТ България, с.Чепинци, 1554, р-н НОВИ ИСКЪР
 • с.Чепинци (общ.Столична)
"Енергийна ефективност в ЕТ "Явор Мирчев Комерс" 556 832.00 391 139.00 165 693.00 385 763.05 20 Приключен (към датата на приключване)
202764851 ЯКИМО АГРО ИМПОРТ ООД България, гр.Пловдив, 4000, р-н Южен, ул. Чорлу 84
 • гр.Враца
 • гр.Карлово
Подобряване на енергийната ефективност на ЯКИМО АГРО ИМПОРТ ООД 554 194.00 390 995.16 163 198.84 390 217.28 12 Приключен (към датата на приключване)
202498181 Ямайка ЕАД България, гр.София, 1324, гр. София, район р-н Люлин, ж.к. Люлин, бл. 883, вх. Г, ет. 2, ап. 86
 • гр.София
Равен старт и нови възможности за заетост и обучение на безработни и неактивни младежи във фирма “Ямайка“ ЕАД 157 765.60 157 765.60 0.00 157 765.60 14 Приключен (към датата на приключване)
175288934 ЯНА 2007 ЕООД България, гр.София, 1632, ул. "Президент Линкълн", номер 88
 • България
"Яна 2007" - добри условия на труд 90 838.00 90 838.00 0.00 84 966.49 14 Приключен (към датата на приключване)
203650681 Яна Сиракова - СиЯна ЕООД България, гр.Пловдив, 4001, гр. Пловдив 4001 район р-н Западен ж.к. Христо Смирненски, Йордан Гавазов No 5
 • гр.Пловдив
Създаване на втори салон за красота "СиЯна" 58 748.35 58 748.35 0.00 35 812.93 17 Приключен (към датата на приключване)
126711683 ЯНЕВ ЕООД България, гр.Хасково, 6300, УЛ. АИДА 5 вх.А ап.30
 • гр.Хасково
Увеличаване на производствения потенциал и оптимизиране на разходите в ''Янев'' ЕООД 1 615 000.00 969 000.00 646 000.00 969 000.00 12 Приключен (към датата на приключване)
200558822 ЯНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД България, гр.София, 1463, ул."Княз Борис І", номер 56, ап.3
 • гр.Пловдив
Развитие на управленския капацитет на Янев инжинеринг ЕООД 209 685.00 146 779.50 62 905.50 146 615.00 17 Приключен (към датата на приключване)
200558822 ЯНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД България, гр.София, 1463, ул."Княз Борис І", номер 56, ап.3
 • гр.Пловдив
Нови технологии за ефективно използване на ресурсите в Янев Инженеринг ЕООД 813 600.00 569 520.00 244 080.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
101679249 ЯНКА БЕЛЬОВА - НАЧАЛО ЕТ България, гр.Благоевград, 2700, ЕЛЕНОВО, бл.45, вх.А, ет.6, ап.16
 • гр.Благоевград
Промяна към трайна заетост и по-добро качество на живот за социално изключени лица и лица в неравностойно положение на пазара на труда чрез работа в социално предприятие 164 145.63 164 145.63 0.00 112 774.99 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
814255710 ЯНТРА - ТРАНСПОРТ АД България, гр.Горна Оряховица, 5100, ул. ИВАН МОМЧИЛОВ, номер 1
 • България
Инвестиции в системa за развитие на човешките ресурси, добри и безопасни условия на труд в Янтра Транспорт АД 118 947.00 118 947.00 0.00 118 696.63 11 Приключен (към датата на приключване)
131447541 ЯСКО КОМЕРС ЕООД България, гр.София, 1700, ВИТОША, ул. ЙОРДАН СТУБЕЛ, номер 11, вх.А, ет.4, ап.21
 • гр.София
Повишаване на професионалната квалификация на заетите лица в "ЯСКО КОМЕРС" EООД 217 800.00 217 800.00 0.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (296/296):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.