English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
201347340 ФОГЕЛБУШ EООД България, гр.Русе, 7003, Свободна зона Русе, бул. Тутракан, номер 71, бл.1
 • гр.Русе
Подобряване на производствения капацитет на "ГИГ Карасек" ООД 856 000.00 513 600.00 342 400.00 498 491.98 22 Приключен (към датата на приключване)
175257807 ФОКАС-2 ЕООД България, гр.София, 1527, бул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ, номер 95, вх.Б, ет.4, ап.26
 • гр.София
Повишаване на производствения капацитет на "ФОКАС-2 ЕООД” 819 492.77 368 771.75 450 721.02 368 640.00 11 Приключен (към датата на приключване)
175257807 ФОКАС-2 ЕООД България, гр.София, 1527, бул. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ, номер 95, вх.Б, ет.4, ап.26
 • гр.Лом
 • гр.София
Развитие на управленския капацитет на "ФОКАС-2 ЕООД” чрез въвеждане на Система за управление на качеството и сертифицирането й съгласно стандарт - БДС EN ISO 14001; разработване и въвеждане на софтуер за управление на процесите- ERP система и реинженеринг на процесите в предприятието. 456 817.37 319 772.15 137 045.22 316 956.27 17 Приключен (към датата на приключване)
131198403 ФОКС ЛАЗЕР ЕООД България, гр.София, 1606, Яков Крайков, номер 2
 • гр.София
Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Фокс Лазер“ ЕООД чрез закупуване на високотехнологичен Комплекс за лазерно рязане 1 721 130.40 749 896.52 971 233.88 686 837.03 11 Приключен (към датата на приключване)
131198403 ФОКС ЛАЗЕР ЕООД България, гр.София, 1113, бул. Шипченски проход №18, Бизнес Център Галакси оф. 501
 • България
Добри и безопасни условия на труд във "Фокс Лазер" ЕООД 347 503.00 347 503.00 0.00 346 631.78 12 Приключен (към датата на приключване)
131198403 ФОКС ЛАЗЕР ЕООД България, гр.София, 1606, Яков Крайков, номер 2
 • гр.София
Повишаване на енергийната ефективност на "Фокс Лазер" ЕООД 4 214 895.45 1 494 298.41 2 720 597.04 1 493 476.00 22 Приключен (към датата на приключване)
121782865 ФОКС ООД България, гр.София, 1000, р-н Оборище, ул. "Сердика" No 18
 • гр.София
Устойчива заетост за качествени работни места в "Фокс" ООД 285 078.24 285 078.24 0.00 282 582.26 20 Приключен (към датата на приключване)
203740812 Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД България, гр.София, 1000, ул. Алабин № 38
 • гр.София
Финансови инструменти 70 024 515.76 70 024 515.76 0.00 17 506 128.94 92 В изпълнение (от дата на стартиране)
203740812 Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД България, гр.София, 1000, ул. Алабин № 38
 • България
Управление на ФнФ и изпълнение на финансови инструменти по ОПИК 459 620 050.00 459 620 050.00 0.00 114 905 012.50 89 В изпълнение (от дата на стартиране)
203740812 Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД България, гр.София, 1000, ул. "Алабин" 38
 • България
Управление на предоставените с финансово споразумение средства по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" за финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, посредством Фонд на Фондовете 271 216 032.16 271 216 032.16 0.00 67 804 008.04 90 В изпълнение (от дата на стартиране)
203740812 Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД България, гр.София, 1000, ул. "Алабин" 38
 • България
Управление на предоставените с финансово споразумение средства по Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" за финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, посредством Фонд на Фондовете 98 530 688.69 98 530 688.69 0.00 24 632 672.17 90 В изпълнение (от дата на стартиране)
203740812 Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД България, гр.София, 1000, ул. Алабин № 38
 • България
Финансови инструменти по ПО1 "Води" на ОП "Околна среда" 2014-2020 282 736 721.79 282 736 721.79 0.00 70 684 180.45 66 В изпълнение (от дата на стартиране)
203740812 Фонд Мениджър на финансови инструменти в България ЕАД България, гр.София, 1000, ул.Алабин №38
 • България
Финансови инструменти по ПО2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. 52 431 581.62 52 431 581.62 0.00 13 107 895.40 84 В изпълнение (от дата на стартиране)
130580492 ФОНДАЦИЯ "АГАПЕДИЯ БЪЛГАРИЯ" България, гр.София, 1612, ул. ЦЕРОВА ГОРА № 1
 • България
Да пораснеш е мисия 149 590.65 149 590.65 0.00 48 431.64 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
176864952 ФОНДАЦИЯ "АДЕЛЕ" България, гр.Шумен, 9700, ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ № 59 ет.7 ап.36
 • България
 • Италия
"Еврократе" 87 044.90 87 044.90 0.00 71 110.09 12 Приключен (към датата на приключване)
176864952 ФОНДАЦИЯ "АДЕЛЕ" България, гр.Шумен, 9700, ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ № 59 ет.7 ап.36
 • Каспичан
РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО В ОБЩИНА КАСПИЧАН 87 241.32 87 241.32 0.00 11 854.34 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
175047399 ФОНДАЦИЯ "АРТИСТ" България, гр.София, 1504, ул. КРАКРА №2 А,офис 113
 • гр.Бухово
УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ 327 344.00 327 344.00 0.00 65 468.80 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
176783863 ФОНДАЦИЯ "АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ" България, гр.София, 1421, ул. РАЗВИГОР № 3 вх.А
 • България
Развитие на умения за комуникация и учене на деца и младежи с тежки физически увреждания чрез технологии за контрол с поглед. 149 259.00 149 259.00 0.00 12 004.40 32 В изпълнение (от дата на стартиране)
176289099 ФОНДАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАТОЛИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ КАРИТАС ВИТАНИЯ" България, гр.Раковски, 4150, ул. "Никола Вапцаров" 2а
 • България
Работилница на Каритас 199 863.33 199 863.33 0.00 9 897.27 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
176289099 ФОНДАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАТОЛИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ КАРИТАС ВИТАНИЯ" България, гр.Раковски, 4150, ул. "Никола Вапцаров" 2а
 • Раковски
Разширяване дейността на социално предприятие "Работилница на Каритас" 132 574.01 132 574.01 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
176949915 ФОНДАЦИЯ "БУЛГАРИ" България, гр.София, 1172, гр. София, жк Дианабад, бл.1, ап.80
 • Столична
Център за интеграция на деца с увреждания, посредством адаптирана физическа активност, технологични средства и образователни дейности 194 600.00 194 600.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
130570377 ФОНДАЦИЯ "БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО" България, гр.София, 1000, ул. ХРИСТО БЕЛЧЕВ № 3 ет.2
 • Територията на ЕС
Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество 159 005.05 159 005.05 0.00 135 260.59 15 Приключен (към датата на приключване)
103196110 ФОНДАЦИЯ "ВЛАДИСЛАВОВО" България, гр.Варна, 9023, ж.к. ВЛ.ВАРНЕНЧИК, ул. ГУРГУЛЯТ № 7
 • България
Активни в труда на територията на община Варна 383 564.45 383 564.45 0.00 364 668.56 19 Приключен (към датата на приключване)
176554875 ФОНДАЦИЯ "ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ-БЪЛГАРИЯ" България, гр.София, 1000, ул. ХРИСТО БЕЛЧЕВ № 1 ет.6
 • Територията на ЕС
Дигитални умения за малките и средни предприятия в България 168 393.58 168 393.58 0.00 113 284.39 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
176654683 Фондация "Градивност" България, гр.Велинград, 4600, ул. "Банска" №8
 • България
Осигуряване на стабилно развитие чрез разширение на социално предприятие към Фондация "Градивност" 209 790.15 209 790.15 0.00 30 000.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.