English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
200347405 ШОП МАРКЕТ ООД България, гр.Смолян, 4700, бул. БЪЛГАРИЯ, номер 2, ет.3 офис 4
 • България
Осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на заетите лица в "Шоп Маркет" ООД 82 500.00 82 500.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
117071946 ШОТЕРОН-98 ЕООД България, гр.Русе, 7012, бул. "Липник" 52
 • гр.Русе
Създаване на нови работни места в ШОТЕРОН-98 ЕООД 51 916.40 51 916.40 0.00 51 916.40 15 Приключен (към датата на приключване)
203833298 ШУГЪР ДЖОБ ЕООД България, гр.София, 1528, ж.к. "Дружба", бул. "Искърско шосе" № 4
 • гр.София
ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В "ШУГЪР ДЖОБ" ЕООД 111 952.00 111 952.00 0.00 0.00 12 Прекратен (към дата на прекратяване)
831657540 ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул."Магистрална", номер 5
 • гр.Велико Търново
Повишен капацитет на персонала - гаранция за по-висока производителност 273 020.00 273 020.00 0.00 159 324.00 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
000917789 ШУМЕНСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА България, гр.Шумен, 9700, ул. СЪЕДИНЕНИЕ № 71
 • Територията на ЕС
Добрите практики и иновативни подходи за насърчаване на самостоятелна заетост и предприемачество – двигател на икономически растеж в регион Шумен 118 805.00 118 805.00 0.00 112 449.66 12 Приключен (към датата на приключване)
107062984 ЩАЙНЕР МЕБЕЛ ЕООД България, гр.Трявна, 5350, ул."Петко Рачев Славейков"93
 • гр.Трявна
Технологично подобрение и повишаване на производствения капацитет на Щайнер Мебел ЕООД 801 890.30 561 323.20 240 567.10 557 977.00 22 Приключен (към датата на приключване)
131413286 ЩЕКА ЕЛЕКТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД България, гр.Съединение, 4190, ул.ЧАРДАФОН ВЕЛИКИ, номер 55
 • гр.Съединение
Повишаване на енергийната ефективност в "Щека Електроник България" ЕООД 2 322 315.50 1 161 157.75 1 161 157.75 0.00 24 Прекратен (към дата на прекратяване)
205416855 ЪРБАН ЕЙНДЖЪЛС ООД България, гр.Плевен, 5804, ул. Пирот № 5, ап. 7
 • гр.Плевен
Градски ангели – предоставяне на иновативни социални услуги, продукти и грижи за хора от третата възраст чрез дигитална платформа 211 345.19 169 076.15 42 269.04 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
130969522 Ю БИ АР ЕООД България, гр.София, 1407, район Лозенец, ул. Кричим No 65, ет. 5, ап. 9
 • България
Ново работно място в "Ю БИ АР" ЕООД 389 841.57 389 841.57 0.00 353 121.01 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
205224825 Ю ЕКС ТЕСТ EООД България, гр.Благоевград, 2704, ЖК "Ален мак", бул. "Пейо Яворов" № 2, ет. 1
 • гр.Благоевград
Utest IT 250 000.00 200 000.00 50 000.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
120063258 ЮГСТРОЙ ООД България, гр.Златоград, 4980, ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 1
 • Златоград
Нови работни места в Югстрой ООД 181 192.40 181 192.40 0.00 181 148.43 22 Приключен (към датата на приключване)
101674152 ЮЛНЦ „Югозападен обществено информационен център“ България, гр.Благоевград, 2700, ул.”Мара Бунева” №11, вх.Б, ет.1
 • гр.Благоевград
 • гр.Сандански
„Заедно за развитие – от добри практики и идеи към ефективни резултати “ 89 376.48 89 376.48 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
101674152 ЮЛНЦ „Югозападен обществено информационен център“ България, гр.Благоевград, 2700, ул.”Мара Бунева” №11, вх.Б, ет.1
 • гр.Благоевград
Осигуряване на услуги за социално включване и заетост-"Мост за включване" 188 536.60 188 536.60 0.00 37 707.32 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
101662328 ЮМЕР И СИН ЕООД България, гр.Благоевград, 2972, УЛ. "ГЕНЕРАЛ КОВАЧЕВ" No 5
 • с.Брезница
Повишаване на енергийната ефективност в "Юмер и син" ЕООД 214 684.40 145 584.86 69 099.54 144 868.50 16 Приключен (към датата на приключване)
123733817 ЮМТ ЕООД България, гр.Казанлък, 6100, ул. "Генерал Радецки" № 22
 • гр.Казанлък
Увеличено производство и експорт на монолитни твърдосплавни режещи инструменти от най-висок клас 1 071 240.00 749 868.00 321 372.00 747 250.00 17 Приключен (към датата на приключване)
123733817 ЮМТ ЕООД България, гр.Казанлък, 6100, "Ген. Радецки", номер 22
 • гр.Казанлък
Внедряване на иновативен продукт в дейността на "ЮМТ" ЕООД – твърдосплавно монолитно свредло за дълбоки отвори 1 574 492.00 999 959.87 574 532.13 999 959.85 22 Приключен (към датата на приключване)
103870790 ЮНАЙТЕД ИЙСТ ТРЕЙД КАМПЪНИ ООД България, гр.Варна, 9000, со.Телевизионна кула 509, номер 43
 • гр.Варна
Повишаване на квалификацията чрез провеждане на обучения на заети лица във фирма “Юнайтед Ийст Трейд Кампъни“ ООД 27 060.00 27 060.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
121316789 ЮНАЙТЕД ПАРТНЪРС ЕООД България, гр.София, 1202, ул. "Кирил и Методий" № 120, ателие 29
 • Територията на ЕС
Агенти на промяната 163 347.93 163 347.93 0.00 135 574.68 12 Приключен (към датата на приключване)
200143032 ЮНИ АУТО ЕООД България, гр.Варна, 9000, бул."Цар Освободител" 911
 • гр.Варна
Работа в ЮНИ АУТО 64 481.00 64 481.00 0.00 63 700.99 14 Приключен (към датата на приключване)
104611563 ЮНИГАЗ - ВТ ООД България, с.Страхилово, 0000, ул. ПЕТНАДЕСЕТА, номер 10
 • гр.Полски Тръмбеш
Нови управленски процеси в Юнигаз - ВТ ООД, чрез услуги по използването на софтуер за управленски системи 326 001.06 228 200.75 97 800.31 142 039.80 23 Приключен (към датата на приключване)
130533304 ЮНИ-М 01 ООД България, с.Войводиново, 4135, ул.Стопански двор, 1
 • с.Войводиново
Повишаване на производствения капацитет на Юни М 01 ООД 1 019 600.00 611 760.00 407 840.00 610 200.00 14 Приключен (към датата на приключване)
825388419 ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ ЕООД България, гр.Пловдив, 4006, бул.САНКТ ПЕТЕРБУРГ, номер 75
 • с.Бенковски (общ.Марица)
Подобряване капацитета за растеж на български производител на специализирано оборудване за автомобили с висока проходимост на световния пазар 1 068 750.00 748 125.00 320 625.00 747 250.00 10 Приключен (към датата на приключване)
825388419 ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ ЕООД България, гр.Пловдив, 4006, бул.САНКТ ПЕТЕРБУРГ, номер 75
 • с.Бенковски (общ.Марица)
Подобряване на енергийната ефективност в Юнит Тотал Реал ЕООД чрез закупуване на ново производствено оборудване и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт 1 753 683.00 1 230 568.10 523 114.90 1 229 365.00 20 Приключен (към датата на приключване)
126580846 ЮНОНА - КАТЯ ГЕНЕВА ЕООД България, гр.Димитровград, 6400, УЛ."Пети ноември" № 9 А
 • гр.Димитровград
Развитие и укрепване на управленския капацитет на "Юнона-Катя Генева" ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на системи за управление на качеството и околната среда 119 877.99 83 914.59 35 963.40 81 996.25 23 Приключен (към датата на приключване)
126580846 ЮНОНА - КАТЯ ГЕНЕВА ЕООД България, гр.Димитровград, 6400, ул. "Пети ноември" № 9А
 • България
Повишаване мотивацията и удовлетвореността на заетите в "ЮНОНА-КАТЯ ГЕНЕВА" ЕООД, чрез подобряване условията на труд и създаване на благоприятна работна среда 249 521.96 249 521.96 0.00 209 854.82 18 Приключен (към датата на приключване)
Страница (306/307):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.