English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
202242431 ЦЕНТЪР ПЛЕЙ ЕООД България, гр.Бургас, 8000, ул. Страхил, номер 6, вх.2, ет.2
 • България
По-качествени "зелени" работни места в Център Плей ЕООД 217 970.16 217 970.16 0.00 211 021.09 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
115835231 ЦЕЯН ООД България, гр.Пловдив, 4023, район ТРАКИЯ, ж.к.ТРАКИЯ, бл.177, вх.А, ет.6, ап.22
 • гр.Пловдив
Инвестиции за подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на "Цеян" ООД. 293 375.00 205 362.50 88 012.50 153 300.00 15 Приключен (към датата на приключване)
115835231 ЦЕЯН ООД България, гр.Пловдив, 4023, район ТРАКИЯ, ж.к.ТРАКИЯ, бл.177, вх.А, ет.6, ап.22
 • гр.Пловдив
Развитие на управленския капацитет на „ЦЕЯН“ ООД чрез въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/ 279 000.00 195 300.00 83 700.00 195 230.00 16 Приключен (към датата на приключване)
115307344 ЦИМА - 99 ООД България, гр.Раковски, 4150, ул. "М. ДОБРОМИРОВ" № 110
 • с.Стряма
Създаване на нови работни места и подобряване на условията на труд в "Цима-99" ООД 286 059.00 286 059.00 0.00 0.00 12 Прекратен (към дата на прекратяване)
115616586 ЦИТРО ООД България, с.Царацово, 4204, СТОПАНСКИ ДВОР
 • Пловдив
Създаване на нови устойчиви работни места в Цитро ООД 227 200.80 227 200.80 0.00 214 382.57 24 Приключен (към датата на приключване)
115616586 ЦИТРО ООД България, с.Царацово, 4204, СТОПАНСКИ ДВОР
 • с.Царацово
Увеличаване на конкурентните предимства на Цитро ООД чрез развитие на управленския капацитет и растеж 196 342.00 137 439.40 58 902.60 129 780.00 21 Приключен (към датата на приключване)
160087007 ЦИФРОВА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ООД България, гр.Пловдив, 4004, ул. Кукленско шосе №17 (район Южен)
 • гр.Враца
 • гр.Пловдив
Инвестиции за повишаване на капацитета на Цифрова Кабелна Телевизия ООД 1 193 400.00 716 040.00 477 360.00 666 177.00 13 Приключен (към датата на приключване)
117624311 ЦПО към "БЕЙСКОМ" ООД България, гр.Русе, 7000, ул. ПЛЕВЕН, номер 2, вх.2, ет.4
 • България
Активни младежи от Община Козлево 215 585.44 215 585.44 0.00 190 613.41 13 Приключен (към датата на приключване)
201566672 ЦУЛЯ ЕООД България, гр.Монтана, 3400, МЛАДОСТ, бл.10, вх.Б, ет.2, ап.24
 • Монтана
НА РАБОТА В "ЦУЛЯ" 208 764.40 208 764.40 0.00 203 268.57 15 Приключен (към датата на приключване)
201566672 ЦУЛЯ ЕООД България, гр.Монтана, 3400, МЛАДОСТ, бл.10, вх.Б, ет.2, ап.24
 • България
Обучения за строителни работници в "Цуля" 23 760.00 23 760.00 0.00 23 760.00 6 Приключен (към датата на приключване)
200162431 ЧАРЛТОН ЕООД България, гр.Пловдив, 4000, ул. "Белица" № 33, ет.4, ап. 11
 • гр.Пловдив
Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на "Чарлтон" ЕООД 482 000.00 337 400.00 144 600.00 337 400.00 16 Приключен (към датата на приключване)
200162431 ЧАРЛТОН ЕООД България, гр.Пловдив, 4001, ХР.СМИРНЕНСКИ, ул."БЕЛИЦА", номер 33, ет.4, ап.11
 • гр.Пловдив
Повишаване на управленския капацитет и потенциала за растеж на ЧАРЛТОН ЕООД. 424 348.64 297 044.05 127 304.59 292 982.28 18 Приключен (към датата на приключване)
200162431 ЧАРЛТОН ЕООД България, гр.Пловдив, 4001, ХР.СМИРНЕНСКИ, ул."БЕЛИЦА", номер 33, ет.4, ап.11
 • гр.Пловдив
Повишаване на енергийната ефективност в „ЧАРЛТОН“ ЕООД 1 751 106.00 1 231 769.20 519 336.80 729 985.02 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
202782445 ЧДГ ПАТЕТА ЕООД България, гр.София, 1407, ул. Асен Йорданов, номер 58А, ет.2, ап.6
 • Столична
Детска Етнодъга 144 064.00 144 064.00 0.00 115 251.20 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
131434768 ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД България, гр.София, 1784, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" №159, бл. "БенчМарк" Бизнес-център
 • България
Уча и се развивам в ЧЕЗ 163 377.50 163 377.50 0.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
130277958 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД България, гр.София, 1784, бул. Цариградско шосе №159, БенчМарк Бизнес Център
 • България
Подобряване качеството на предоставяните услуги чрез разкриване на нови работни места и професионално обучение в „ЧЕЗ Разпределение България” АД 183 158.40 146 526.72 36 631.68 0.00 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
101714522 ЧЕРКЕЗОВ ООД България, гр.Благоевград, 2700, Илинден, номер 1, вх.А, ет.2, ап.4
 • с.Струмяни
Подобряване на производствения капацитет на Черкезов ООД 550 000.00 247 500.00 302 500.00 247 500.00 13 Приключен (към датата на приключване)
101714522 ЧЕРКЕЗОВ ООД България, гр.Благоевград, 2700, Илинден, номер 1, вх.А, ет.2, ап.4
 • с.Струмяни
Повишаване на енергийната ефектвиност в "Черкезов" ООДчрез известиция в ново енергоспетяващо оборудване 711 576.22 341 359.30 370 216.92 105 917.80 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
203332853 ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ И ТУРИЗЪМ ЕООД България, гр.Приморско, 8180, ул."Козлодуй", номер 9
 • гр.Бургас
Окончателно преустановяване на риболовни дейности Бс1505 35 764.14 35 764.14 0.00 35 764.14 3 В изпълнение (от дата на стартиране)
102036786 ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД България, гр.Поморие, 8200, Промишлена зона
 • България
СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ И БЕЗОПАСЕН ТРУД В ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД 358 727.76 358 727.76 0.00 243 084.29 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
106521420 ЧЕХ-ПЛАСТ ООД България, гр.Враца, 3000, Източна Промишлена Зона
 • гр.Враца
ЧЕХ - ПЛАСТ ООД - в стремеж към ръст на производствения капацитет 1 669 291.12 999 905.39 669 385.73 999 899.94 13 Приключен (към датата на приключване)
120549872 ЧЕЧОСАН ЕООД България, гр.Смолян, 4700, ул. Петър Берон, номер 11
 • гр.Смолян
Подобряване качеството на работните места в “Чечосан” ЕООД 203 740.00 203 740.00 0.00 188 094.07 11 Приключен (към датата на приключване)
120549872 ЧЕЧОСАН ЕООД България, гр.Смолян, 4700, ул. Петър Берон, номер 11
 • България
“Обучение за придобиване и повишаване на професионалната квалификация на заети лица в “Чечосан” ЕООД” 59 400.00 59 400.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
831478789 ЧИ ЕССЕ ТРЕЙДИНГ ООД България, гр.София, 1000, гр. София 1000, район р-н Триадица, АЛАБИН No 28, ет. 1
 • България
Добри условия на труд - качествени работни места в Чи Ессе Трейдинг ООД 116 000.00 116 000.00 0.00 115 794.00 8 Приключен (към датата на приключване)
812198633 ЧИСТОТА ЕООД България, гр.Бургас, 8000, ул. ЧАТАЛДЖА, номер 34
 • гр.Бургас
Обучения на заетите в ЧИСТОТА ЕООД 23 650.00 23 650.00 0.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (257/259):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).