English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
203753553 "Металорежещи инструменти 2015" ЕООД България, гр.Габрово, 5300, ул. Григоровци 14
 • гр.Габрово
По-безопасна трудова заетост и по-добри работни условия във фирма МЕТАЛОРЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ 2015 98 500.00 98 500.00 0.00 98 300.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
160071437 "МИБО" ЕООД България, гр.Пловдив, 4006, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, номер 51, ет.4
 • гр.Пловдив
 • с.Осетеново
"Създаване на заетост в "МИБО" ЕООД - ново начало за търсещите работа и неактивни лица на пазара на труда" 313 736.00 313 736.00 0.00 254 002.49 15 Приключен (към датата на приключване)
201780345 "МИБУ 17" ЕООД България, гр.Бургас, 8000, Фердинандова № 32, ет. 1
 • гр.Каблешково
Подобряване на производствения капацитет в "МИБУ 17" ЕООД 731 500.00 499 614.50 231 885.50 499 614.50 8 Приключен (към датата на приключване)
203424807 "Мидалидаре Аква" ООД България, с.Могилово, 6239, Мидалидаре, с. Могилово, общ Чирпан
 • с.Могилово
Разширение на садково стопанство със спомагателни обекти към него в землището на с. Могилово, община Чирпан, обл. Стара Загора 294 250.58 147 125.29 147 125.29 76 676.53 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
130277919 "МИЛЕНИУМ СПОРТ" ЕООД България, с.Владая, 1641, ВЛАДАЯ, ул. "ЛЮБОМИР МИЛАНОВ", номер 6
 • гр.София
Създаване на нови работни места в "МИЛЕНИУМ СПОРТ" ЕООД 247 503.92 247 503.92 0.00 245 765.95 18 Приключен (към датата на приключване)
124141302 "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ДОБРИЧ" АД България, гр.Добрич, 9300, ул." Панайот Хитов" №24
 • България
Изграждане и въвеждане на комплексна програма за благосъстояние на работното място в МБАЛ-Добрич АД. 246 555.62 197 244.49 49 311.13 167 245.19 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
114613822 "МОВЕН" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ, номер 28, ет.1, ап.3
 • България
"Ново социално предприятие в сферата на комуникациите и иновативните технологии" 180 605.60 180 605.60 0.00 66 349.51 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
108073033 "МОДАК" ООД България, с.Резбарци, 6649, ул. Детелина №5;
 • с.Резбарци
Разкриване на нови работни места в "МОДАК" ООД 141 240.00 141 240.00 0.00 134 476.02 15 Приключен (към датата на приключване)
202057233 "МОНТ ФИШ" ООД България, гр.Монтана, 3400, ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ № 36, ет. 2, ап. 8
 • гр.Монтана
"Изграждане на садкова инсталация на фирма "МОНТ ФИШ" ООД", язовир "Огоста" гр. Монтана" 1 311 727.58 549 745.03 761 982.55 184 424.10 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
204051332 "Мусала Иновации" ООД България, гр.София, 1057, Бул. Драган Цанков No 36, ет. 5, офис 505
 • гр.София
Иновативна платформа за взаимодействие на географски разпределени екипи 433 608.25 390 247.42 43 360.83 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
175688679 "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ХЕРМЕС" България, гр.София, 1202, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 32 вх.1 ет.1 ап.1
 • България
Устойчива интеграция чрез подкрепа за предприемачество 391 133.60 391 133.60 0.00 147 274.94 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
203178387 "Нестос фешън" ЕООД България, гр.София, 1618, ж.к. Овча купел, ул. Букет №46, вх.В, ет.4, ап.11
 • с.Абланица (общ.Хаджидимово)
"Създаване на нови работни места и възможност за професионална реализация в "Нестос фешън" ЕООД" 173 721.32 173 721.32 0.00 165 195.42 15 Приключен (към датата на приключване)
201977563 "НЕТ - САР СИСТЕМС" ЕООД България, гр.Провадия, 9278, област Варна, община Провадия, с. Житница
 • с.Житница (общ.Провадия)
Създаване на нови работни места в сферата на IT технологиите на територията на Република България 65 892.11 65 892.11 0.00 52 714.59 23 Приключен (към датата на приключване)
204160591 "НИКИ - 2017" ООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ No 12, ет. 2
 • България
Учредяване и развитие на група на производители НИКИ 2017 ООД 977 900.00 977 900.00 0.00 0.00 56 Сключен
107516981 "Ножаров Авто" ЕООД България, гр.Габрово, 5300, ул. КАЛОЯН No 9
 • гр.Габрово
„Разкриване на нови работни места в Ножаров Авто ЕООД" 81 933.03 81 933.03 0.00 81 933.03 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
202503002 "НЮ ГРАФИКС РУСЕ" ЕООД България, гр.Русе, 7000, ул.ПИРОТСКА, номер 19
 • България
"Подкрепа за социално и професионално включване на уязвими групи и социално изключени чрез създаване на социално предприятие" 99 937.60 99 937.60 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
117600207 "ОЗЕКС" ЕООД България, гр.Русе, 7000, улица "Потсдам" № 10
 • гр.Габрово
 • гр.Русе
Създаване на устойчива заетост на безработни и неактивни лица в "ОЗЕКС" ЕООД 375 550.80 375 550.80 0.00 374 756.13 18 Приключен (към датата на приключване)
200311487 "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД България, гр.София, 1000, ул."СТАРА ПЛАНИНА", номер 15
 • гр.София
"Нови работни места в "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД" 73 752.48 73 752.48 0.00 72 122.75 23 Приключен (към датата на приключване)
202323755 "ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД България, с.Сопот, 5571, обл. Ловеч, общ. Угърчин, с. Сопот
 • България
Създаване на социално предприятие в сферата на образованието – нов шанс за социално включване на уязвими групи в сектора на социалната икономика 98 858.48 98 858.48 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
114005357 "Пелтина" ЕООД България, гр.София, 1202, ул.Веслец 49, вх.3, ап.36
 • гр.Искър
"Разкриване на 20 нови рабoтни места в "Пелтина"ЕООД" 231 614.70 231 614.70 0.00 229 082.42 14 Приключен (към датата на приключване)
123674548 "ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П" ООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул.Господин Михайловски, номер 64, ет.1, ап.3
 • гр.Стара Загора
Създаване на нови работни места в "ПЛАМЕН ПЕТРОВ - П" ООД 299 787.54 299 787.54 0.00 172 107.98 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
813109299 "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД България, гр.Варна, 9000, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ТЕРМИНАЛ ЗА БАЗОВИ МАСЛА
 • България
Подобряване условията на труд в "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД 101 912.73 101 912.73 0.00 101 767.05 12 Приключен (към датата на приключване)
115353345 "Полигруп" ООД България, гр.Асеновград, 4230, пл. "Бански" №1
 • гр.Асеновград
Разширяване на конкурентните предимства на "Полигруп" ООД чрез внедряване на ново оборудване 1 663 000.00 997 800.00 665 200.00 997 473.30 13 Приключен (към датата на приключване)
200490195 "Прециз - СК" ООД България, гр.Габрово, 5300, гр. Габрово 5300 кв. "ГАЧЕВЦИ" №79 а
 • гр.Габрово
Технологично обновление за конкурентно производство на „Прециз-СК” ООД 596 000.00 417 200.00 178 800.00 368 941.74 17 Приключен (към датата на приключване)
175033894 "Приорити" ООД България, гр.София, 1124, ул. "Янтра", № 12
 • гр.София
"Включване в пазара на труда на млади хора и повишаване на компетентностите им – инвестиция в бъдещето" 74 489.16 74 489.16 0.00 72 317.07 17 Приключен (към датата на приключване)
Страница (8/269):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.