English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
112586052 "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ" ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. "Граф Игнатиев" №22
 • с.Величково (общ.Пазарджик)
ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА АКВАКУЛТУРИ В РИБАРНИК С. ВЕЛИЧКОВО 97 528.00 48 764.00 48 764.00 48 764.00 3 Сключен
101655433 "ИНОВА БМ" ООД България, гр.София, 1000, ул. "Стефан Караджа", номер 12 Б, ет. 4, ап. 12
 • гр.Монтана
 • гр.Пловдив
Иновативна платформа за разработване на активни съставки за козметичната промишленост на основата на де-диференцирани растителни инвитро системи 227 665.40 167 736.82 59 928.58 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
204923695 "Иновативни системи за таксуване" EООД България, гр.Монтана, 3400, ж.к. Младост-1, бл. 23, вх. Е, ап. 19
 • гр.Монтана
Проект за създаване и развитие на предприятие за разпространение, системна интеграция и инженеринг на автоматизирани системи за таксуване 245 530.76 196 424.61 49 106.15 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
205279456 "ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ" ООД България, гр.Сливен, 8800, Княз Батенберг № 3, ет. 5, ап. 10
 • гр.Сливен
Създаване на ново предприятие за производство на високо-ефективни и екологични системи за отопление 242 715.78 194 172.63 48 543.15 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
204938971 "ИНОВАТИВНИ ЦИФРОВИ СИСТЕМИ" ЕООД България, гр.Кюстендил, 2500, ул. Хаджи Йоаким No 20, бл. 20, вх. В, ет. 4, ап. 23
 • гр.Кюстендил
Защити ме 233 750.00 187 000.00 46 750.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
200142197 "ИНСИС" ООД България, гр.Бургас, 8500, Фердинандова, номер 60, ет.3
 • Територията на ЕС
„Интерактивен трудов уеб-портал за постигане на устойчива заетост на младите хора в ИТ сектора в Германия и България” 127 118.30 127 118.30 0.00 127 109.85 14 Приключен (към датата на приключване)
202924485 "ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕООД България, гр.София, 1261, Община Столична, район "Връбница", с. Мрамор, ул. "Васил Левски" 60
 • България
"Безопасна и здравословна работна среда в "ИСС" ЕООД 136 561.88 136 561.88 0.00 132 303.17 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
205256518 "ИнфоХъб" ООД България, гр.Сливен, 8800, ж.к. Сини камъни, бл. 38, вх. Е, ет. 1, ап. 1
 • гр.Сливен
Създаване и развитие на регионален информационен хъб InfoHUB в град Сливен 218 981.44 175 185.16 43 796.28 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
117620590 "Йорг 2915" ООД България, гр.Русе, 7000, ж.к. Чародейка- Г- Север, ул. „Зорница“ № 3А
 • гр.Русе
Повишаване на производствения капацитет в "Йорг 2915"ООД 841 006.91 504 604.14 336 402.77 504 604.14 20 Приключен (към датата на приключване)
102899611 "К§С Коцев и Цветанов" ООД България, гр.Бургас, 8000, ж.к.ЗОРНИЦА, бл. 15
 • България
Добри и безопасни условия на труд в "К§С Коцев и Цветанов" ООД 156 609.95 156 609.95 0.00 0.00 16 Прекратен (към дата на прекратяване)
110549817 "КАЛИНЕЛ" ЕООД България, гр.Троян, 5600, "Лакарица" №2
 • гр.Троян
Подобряване достъпа до заетост в "Калинел" ЕООД 113 135.67 113 135.67 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
115005545 "Калцит" АД България, гр.Асеновград, 4230, Индустриална зона „Север”
 • гр.Асеновград
Устойчиво развитие на „Калцит” АД чрез разширяване капацитета на предприятието и засилване експортния потенциал на произвежданите продукти 1 693 800.00 999 342.00 694 458.00 999 311.75 21 Приключен (към датата на приключване)
115005545 "Калцит" АД България, гр.Асеновград, 4230, Индустриална зона „Север”
 • гр.Асеновград
"Интегрирани мерки за осигуряване на по-добра и безопасна работна среда в "Калцит" АД" 280 041.00 280 041.00 0.00 274 449.77 12 Приключен (към датата на приключване)
204807057 "Камършал Бей Пръдакшън" ООД България, гр.Ловеч, 5500, ул. "Търговска" 45
 • гр.Ловеч
Създаване на емоционално аудио-визуално съдържание, начин за ефективност в рекламните кампании 189 007.00 151 205.60 37 801.40 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
201618642 "КАПИТАЛ СГ "ООД България, гр.София, 1592, ж.к. ДРУЖБА, бл. 16, вх. Е, ет. 5, ап. 105
 • гр.София
Създаване на нови работни места в "АСАНТИ" ЕООД 120 376.84 120 376.84 0.00 108 411.07 13 Приключен (към датата на приключване)
203666059 "Карабулев - дограма и мебели" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, "Цар Борис" III №12, ет. 4 офис 3
 • България
Повишаване на професионалната квалификация и ключови компетенции на заети лица във фирма "Карабулев - дограма и мебели" ЕООД. 58 740.00 58 740.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
203730152 "КАРИЛ И ТАНЯ" АД България, гр.Ямбол, 8600, ул. "Граф Игнатиев", номер 189
 • гр.Ямбол
"Повишаване производителността на труда, чрез превенция на риска и оптимизиране на управлението в "КАРИЛ И ТАНЯ" АД" 150 777.00 150 777.00 0.00 96 444.44 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
103837566 "Керамик груп България" ЕООД България, гр.Варна, 9002, УЛ. "ЛЮЛЕБУРГАС", номер 1, вх.Е, ет.4, ап.124
 • гр.Варна
Подобряване и обезопасяваме на условията на труд в "Керамик груп България" ЕООД 75 579.86 75 579.86 0.00 72 901.70 7 Приключен (към датата на приключване)
203664371 "КЕРОС" ЕООД България, гр.Поморие, 8200, кв.СВОБОДА No 20, вх. 3, ет. 3
 • България
Социално предприемачество - решение за преодоляване на бедността 390 510.57 390 510.57 0.00 155 456.01 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
203632078 "КЗВ фууд" ЕООД България, гр.София, 1000, ж.к. Дианабад, блок 28, вх. А, ап. 5
 • гр.София
Нова работа в "КЗВ фууд" ЕООД 375 741.08 375 741.08 0.00 366 065.49 18 Приключен (към датата на приключване)
204138762 "КИТКА - 2017" ООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. "П.К. Яворов" 34, вх. В, ет.3, ап. 7
 • България
Учредяване и устойчиво развитие на група на производители Китка - 2016 ООД 782 320.00 782 320.00 0.00 0.00 37 Сключен
833099026 "КОЛОР - ПЛАСТ" ООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ, номер 82, вх.A, ет.6, ап.37
 • гр.Стара Загора
Подобряване на производствения капацитет на "КОЛОР-ПЛАСТ" ООД чрез вендряване на нова високотехнологична инжекционно-раздувна формовъчна машина 495 900.00 347 130.00 148 770.00 345 625.00 16 Приключен (към датата на приключване)
000190101 "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА" ЕООД България, гр.Враца, 3000, БУЛ "ВТОРИ ЮНИ" № 68
 • България
ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В "КОЦ ВРАЦА" 201 126.80 160 901.44 40 225.36 158 682.68 14 Приключен (към датата на приключване)
201421082 "КОМФОРТ БГ 2" ЕООД България, с.Проход, 8336, област Бургас, община Средец, с. Проход
 • гр.Бургас
Повишаване на енергийната ефективност и разширяване капацитета за предоставяне на строителни услуги на "Комфорт БГ 2" ЕООД чрез внедряване на нова техника и оборудване. 251 290.00 177 961.00 73 329.00 177 707.50 12 Приключен (към датата на приключване)
202677825 "Конов Агро Инвест" ЕООД България, с.Бежаново, 5792, ул. "Вит" № 25
 • с.Бежаново (общ.Луковит)
Създаване и развитие на ново рибовъдно стопанство - язовир "Бежаново", община Луковит 1 044 490.82 522 245.41 522 245.41 0.00 18 Сключен
Страница (8/296):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.