English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
203424807 "Мидалидаре Аква" ООД България, с.Могилово, 6239, Мидалидаре, с. Могилово, общ Чирпан
 • с.Могилово
Разширение на садково стопанство със спомагателни обекти към него в землището на с. Могилово, община Чирпан, обл. Стара Загора 294 250.58 147 125.29 147 125.29 34 838.60 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
130277919 "МИЛЕНИУМ СПОРТ" ЕООД България, с.Владая, 1641, ВЛАДАЯ, ул. "ЛЮБОМИР МИЛАНОВ", номер 6
 • гр.София
Създаване на нови работни места в "МИЛЕНИУМ СПОРТ" ЕООД 247 503.92 247 503.92 0.00 245 765.95 18 Сключен
124141302 "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ДОБРИЧ" АД България, гр.Добрич, 9300, ул." Панайот Хитов" №24
 • България
Изграждане и въвеждане на комплексна програма за благосъстояние на работното място в МБАЛ-Добрич АД. 246 555.62 197 244.49 49 311.13 57 330.71 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
114613822 "МОВЕН" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ, номер 28, ет.1, ап.3
 • България
"Ново социално предприятие в сферата на комуникациите и иновативните технологии" 180 605.60 180 605.60 0.00 36 121.12 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
108073033 "МОДАК" ООД България, с.Резбарци, 6649, ул. Детелина №5;
 • с.Резбарци
Разкриване на нови работни места в "МОДАК" ООД 141 240.00 141 240.00 0.00 134 476.02 15 Приключен (към датата на приключване)
202057233 "МОНТ ФИШ" ООД България, гр.Монтана, 3400, ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ № 36, ет. 2, ап. 8
 • гр.Монтана
"Изграждане на садкова инсталация на фирма "МОНТ ФИШ" ООД", язовир "Огоста" гр. Монтана" 1 311 727.58 549 745.03 761 982.55 184 424.10 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
204051332 "Мусала Иновации" ООД България, гр.София, 1057, Бул. Драган Цанков No 36, ет. 5, офис 505
 • гр.София
Иновативна платформа за взаимодействие на географски разпределени екипи 433 608.25 390 247.42 43 360.83 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
175688679 "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ХЕРМЕС" България, гр.София, 1202, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 32 вх.1 ет.1 ап.1
 • България
Устойчива интеграция чрез подкрепа за предприемачество 391 133.60 391 133.60 0.00 147 274.94 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
203178387 "Нестос фешън" ЕООД България, гр.София, 1618, ж.к. Овча купел, ул. Букет №46, вх.В, ет.4, ап.11
 • с.Абланица (общ.Хаджидимово)
"Създаване на нови работни места и възможност за професионална реализация в "Нестос фешън" ЕООД" 173 721.32 173 721.32 0.00 165 195.42 15 Приключен (към датата на приключване)
201977563 "НЕТ - САР СИСТЕМС" ЕООД България, гр.Провадия, 9278, област Варна, община Провадия, с. Житница
 • с.Житница (общ.Провадия)
Създаване на нови работни места в сферата на IT технологиите на територията на Република България 65 892.11 65 892.11 0.00 52 714.59 23 Приключен (към датата на приключване)
204160591 "НИКИ - 2017" ООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ No 12, ет. 2
 • България
Учредяване и развитие на група на производители НИКИ 2017 ООД 977 900.00 977 900.00 0.00 0.00 56 Сключен
107516981 "Ножаров Авто" ЕООД България, гр.Габрово, 5300, ул. КАЛОЯН No 9
 • гр.Габрово
„Разкриване на нови работни места в Ножаров Авто ЕООД" 81 933.03 81 933.03 0.00 81 933.03 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
202503002 "НЮ ГРАФИКС РУСЕ" ЕООД България, гр.Русе, 7000, ул.ПИРОТСКА, номер 19
 • България
"Подкрепа за социално и професионално включване на уязвими групи и социално изключени чрез създаване на социално предприятие" 99 937.60 99 937.60 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
117600207 "ОЗЕКС" ЕООД България, гр.Русе, 7000, улица "Потсдам" № 10
 • гр.Габрово
 • гр.Русе
Създаване на устойчива заетост на безработни и неактивни лица в "ОЗЕКС" ЕООД 375 550.80 375 550.80 0.00 374 756.13 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
200311487 "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД България, гр.София, 1000, ул."СТАРА ПЛАНИНА", номер 15
 • гр.София
"Нови работни места в "ОПМ БИЗНЕС СЪЛЮШЪНС" ЕООД" 73 752.48 73 752.48 0.00 72 122.75 23 Приключен (към датата на приключване)
202323755 "ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, номер 1, ет.5
 • България
Създаване на социално предприятие в сферата на образованието – нов шанс за социално включване на уязвими групи в сектора на социалната икономика 98 858.48 98 858.48 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
114005357 "Пелтина" ЕООД България, гр.София, 1202, ул.Веслец 49, вх.3, ап.36
 • гр.Искър
"Разкриване на 20 нови рабoтни места в "Пелтина"ЕООД" 231 614.70 231 614.70 0.00 229 082.42 14 Приключен (към датата на приключване)
123674548 "ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П" ООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул.Господин Михайловски, номер 64, ет.1, ап.3
 • гр.Стара Загора
Създаване на нови работни места в "ПЛАМЕН ПЕТРОВ - П" ООД 299 787.54 299 787.54 0.00 172 107.98 22 В изпълнение (от дата на стартиране)
813109299 "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД България, гр.Варна, 9000, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ТЕРМИНАЛ ЗА БАЗОВИ МАСЛА
 • България
Подобряване условията на труд в "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД 101 912.73 101 912.73 0.00 101 767.05 12 Приключен (към датата на приключване)
115353345 "Полигруп" ООД България, гр.Асеновград, 4230, пл. "Бански" №1
 • гр.Асеновград
Разширяване на конкурентните предимства на "Полигруп" ООД чрез внедряване на ново оборудване 1 663 000.00 997 800.00 665 200.00 997 473.30 13 Приключен (към датата на приключване)
200490195 "Прециз - СК" ООД България, гр.Габрово, 5300, гр. Габрово 5300 кв. "ГАЧЕВЦИ" №79 а
 • гр.Габрово
Технологично обновление за конкурентно производство на „Прециз-СК” ООД 596 000.00 417 200.00 178 800.00 368 941.74 17 Приключен (към датата на приключване)
175033894 "Приорити" ООД България, гр.София, 1124, ул. "Янтра", № 12
 • гр.София
"Включване в пазара на труда на млади хора и повишаване на компетентностите им – инвестиция в бъдещето" 74 489.16 74 489.16 0.00 72 317.07 17 Приключен (към датата на приключване)
202922801 "ПРО ФИТ 1" ЕООД България, гр.София, 1220, НАДЕЖДА 2, бл.266, вх.А, ап.21
 • гр.София
„Креативност и иновации на работното място“ 335 011.56 335 011.56 0.00 333 720.41 18 Приключен (към датата на приключване)
202002735 "Проекто Консулт" ЕООД България, гр.София, 1700, Област София, общ. Столична, гр. София, район Лозенец, ул. "Константин Петканов" 14, ап. офис 6
 • гр.София
Ново работно място 2015, Евми Консулт ЕООД 380 707.63 380 707.63 0.00 202 763.80 15 Приключен (към датата на приключване)
201515973 "ПРОСВЕТА ЛИБРИ" ЕООД България, гр.София, 1000, София, бул."Дондуков" №45
 • гр.София
Нови предизвикателства и възможност за работа в "Просвета Либри" ЕООД 121 290.08 121 290.08 0.00 105 653.62 15 Приключен (към датата на приключване)
Страница (8/259):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).