English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
120509575 "ЕС БИ ЕН - Виолета Беширова" ЕООД България, гр.Златоград, 4980, България, номер 9
 • гр.Златоград
Подобряване на производствения капацитет на "ЕС БИ ЕН - Виолета Беширова"- ЕООД 324 028.64 291 625.79 32 402.85 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
200085344 "ЕСТРЕЛ" ЕАД България, гр.София, 1606, район Красно село, ул. Люлин планина № 31
 • гр.Враца
 • гр.София
Разработване на иновативно устройство "Айбокс" от "Естрел" ЕАД 643 590.72 447 128.41 196 462.31 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
205150358 "Еф Ем Ел" ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул."Петър Бонев" 82; Ет. 5; Ап. 18;
 • гр.Панагюрище
"Лаборатория за фина механика" - високо прецизен машинен цех 249 444.00 199 555.20 49 888.80 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
201381823 "Живот без болка" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, ул. Антон Чехов № 18 ет.партер
 • Югозападна и южно-централна България
Устойчива заетост чрез придобиване на квалификация в областта на медико-социалните дейности за безработни младежи 100 886.52 100 886.52 0.00 88 065.82 15 Приключен (към датата на приключване)
103765686 "ЗАЛИВА 47-СП" АД България, гр.Варна, 9009, ж.к. "МЛАДОСТ", бл. 139, вх.4, ет.4, ап.82
 • гр.Варна
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в „Залива 47-СП“ АД 100 292.80 100 292.80 0.00 93 203.09 15 Приключен (към датата на приключване)
203972814 "Зарев, Георгиев и партньори" ООД България, гр.София, 1124, гр. София район р-н Средец ул. "Цар Иван Асен ІІ" No 2, вх. Б, ет. партер, ап. 9
 • България
Насърчаване на стартирането на собствен бизнес при младите хора - менторство и консултантски услуги за младия предприемач. 138 426.96 138 426.96 0.00 87 135.88 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
107560052 "ЗГПУ ГРУП" ООД България, гр.Габрово, 5300, ул "Селимица" №4
 • гр.Габрово
Технологична модернизация за конкурентно производство на "ЗГПУ ГРУП" ООД 792 000.00 475 200.00 316 800.00 470 337.50 18 Приключен (към датата на приключване)
115815517 "ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД България, гр.Пловдив, 4002, ул. СОЛУНСКА, номер 1А, ет.3
 • гр.Пловдив
Ново начало със "ЗЕД България" ЕООД 100 367.92 100 367.92 0.00 100 365.73 14 Приключен (към датата на приключване)
101749128 "Зенит-357" ЕООД България, с.Елешница, 2782, с. Елешница, ул. Родопи № 7
 • с.Елешница (общ.Разлог)
Стимулиране на интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда чрез създаване на 18 нови работни места за безработни и неактивни лица във фирма „Зенит 357“ ЕООД, минимум половината от които да бъдат безработни младежи под 29 години или безработни лица на възраст над 54 години. 186 548.00 186 548.00 0.00 168 656.92 12 Приключен (към датата на приключване)
101757623 "Зора-ЕС" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, ул. "Славянска" № 66, ет.5, ап.4
 • гр.Благоевград
Насърчаване на социалното предприемачество чрез подкрепа за социално включване в "Зора-ЕС" ЕООД 199 987.20 199 987.20 0.00 127 850.30 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
203420011 "ИЗБИРАМ.БГ" ЕООД България, гр.София, 1303, район Сердика, ж.к. СЕРДИКА, ул. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ No 13, бл. 13, вх. 1, ет. 1, ап. 2
 • България
Подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество в ИКТ сектора чрез предоставяне на специализирани обучения и услуги за развитие на предприемаческите умения на безработни и неактивни младежи до 29 г. 308 580.80 308 580.80 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
205237731 "Изобретатели Откриватели Новатори" ООД България, гр.Ловеч, 5500, ул. „Тодор Каблешков” № 30 , ет.3, ап. 11,
 • гр.Ловеч
Изобретатели Откриватели Новатори 249 400.00 199 520.00 49 880.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
201372315 "Индивидуална практика за специализирана дентална помощ МЕГАДЕНТ ЛД" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, Господин Михайловски, номер 28
 • гр.Стара Загора
Успешна интеграция на млади дентални специалисти чрез създаване на нови работни места в ИПСДП "Мегадент" ЛД ЕООД 80 173.30 80 173.30 0.00 74 751.23 16 Приключен (към датата на приключване)
204975642 "ИНЕКС-Програма" ООД България, гр.Пазарджик, 4400, бул. България No 23, ет. 4
 • гр.Пазарджик
Устойчиво реализиране и предлагане на пазара на ICYou (Interactive Care for You) - интерактивна платформа за контрол и регулация на приема на медикаменти и режим от медицински специалисти и пациенти 245 270.00 196 216.00 49 054.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
112586052 "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ" ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. "Граф Игнатиев" №22
 • с.Величково (общ.Пазарджик)
ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА АКВАКУЛТУРИ В РИБАРНИК С. ВЕЛИЧКОВО 97 528.00 48 764.00 48 764.00 48 764.00 3 Сключен
101655433 "ИНОВА БМ" ООД България, гр.София, 1000, ул. "Стефан Караджа", номер 12 Б, ет. 4, ап. 12
 • гр.Монтана
 • гр.Пловдив
Иновативна платформа за разработване на активни съставки за козметичната промишленост на основата на де-диференцирани растителни инвитро системи 227 665.40 167 736.82 59 928.58 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
204923695 "Иновативни системи за таксуване" EООД България, гр.Монтана, 3400, ж.к. Младост-1, бл. 23, вх. Е, ап. 19
 • гр.Монтана
Проект за създаване и развитие на предприятие за разпространение, системна интеграция и инженеринг на автоматизирани системи за таксуване 245 530.76 196 424.61 49 106.15 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
205279456 "ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЪЧИСТО ОТОПЛЕНИЕ" ООД България, гр.Сливен, 8800, Княз Батенберг № 3, ет. 5, ап. 10
 • гр.Сливен
Създаване на ново предприятие за производство на високо-ефективни и екологични системи за отопление 242 715.78 194 172.63 48 543.15 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
204938971 "ИНОВАТИВНИ ЦИФРОВИ СИСТЕМИ" ЕООД България, гр.Кюстендил, 2500, ул. Хаджи Йоаким No 20, бл. 20, вх. В, ет. 4, ап. 23
 • гр.Кюстендил
Защити ме 233 750.00 187 000.00 46 750.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
200142197 "ИНСИС" ООД България, гр.Бургас, 8500, Фердинандова, номер 60, ет.3
 • Територията на ЕС
„Интерактивен трудов уеб-портал за постигане на устойчива заетост на младите хора в ИТ сектора в Германия и България” 127 118.30 127 118.30 0.00 127 109.85 14 Приключен (към датата на приключване)
202924485 "ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕООД България, гр.София, 1261, Община Столична, район "Връбница", с. Мрамор, ул. "Васил Левски" 60
 • България
"Безопасна и здравословна работна среда в "ИСС" ЕООД 136 561.88 136 561.88 0.00 132 303.17 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
205256518 "ИнфоХъб" ООД България, гр.Сливен, 8800, ж.к. Сини камъни, бл. 38, вх. Е, ет. 1, ап. 1
 • гр.Сливен
Създаване и развитие на регионален информационен хъб InfoHUB в град Сливен 218 981.44 175 185.16 43 796.28 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
204917105 "Итегрирани енергийни системи" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул. "Дойран" 82, ет.10, ап.48
 • гр.Плевен
Бъдеще за "Интегрирани енергийни системи" ЕООД 220 271.00 176 216.80 44 054.20 0.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
117620590 "Йорг 2915" ООД България, гр.Русе, 7000, ж.к. Чародейка- Г- Север, ул. „Зорница“ № 3А
 • гр.Русе
Повишаване на производствения капацитет в "Йорг 2915"ООД 841 006.91 504 604.14 336 402.77 504 604.14 20 Приключен (към датата на приключване)
102899611 "К§С Коцев и Цветанов" ООД България, гр.Бургас, 8000, ж.к.ЗОРНИЦА, бл. 15
 • България
Добри и безопасни условия на труд в "К§С Коцев и Цветанов" ООД 156 609.95 156 609.95 0.00 0.00 16 Прекратен (към дата на прекратяване)
Страница (8/306):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.