English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
103765686 "ЗАЛИВА 47-СП" АД България, гр.Варна, 9009, ж.к. "МЛАДОСТ", бл. 139, вх.4, ет.4, ап.82
 • гр.Варна
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в „Залива 47-СП“ АД 100 292.80 100 292.80 0.00 93 203.09 15 Приключен (към датата на приключване)
203972814 "Зарев, Георгиев и партньори" ООД България, гр.София, 1124, гр. София район р-н Средец ул. "Цар Иван Асен ІІ" No 2, вх. Б, ет. партер, ап. 9
 • България
Насърчаване на стартирането на собствен бизнес при младите хора - менторство и консултантски услуги за младия предприемач. 138 426.96 138 426.96 0.00 57 023.82 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
107560052 "ЗГПУ ГРУП" ООД България, гр.Габрово, 5300, ул "Селимица" №4
 • гр.Габрово
Технологична модернизация за конкурентно производство на "ЗГПУ ГРУП" ООД 792 000.00 475 200.00 316 800.00 470 337.50 18 Приключен (към датата на приключване)
115815517 "ЗЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД България, гр.Пловдив, 4002, ул. СОЛУНСКА, номер 1А, ет.3
 • гр.Пловдив
Ново начало със "ЗЕД България" ЕООД 100 367.92 100 367.92 0.00 100 365.73 14 Приключен (към датата на приключване)
101749128 "Зенит-357" ЕООД България, с.Елешница, 2782, с. Елешница, ул. Родопи № 7
 • с.Елешница (общ.Разлог)
Стимулиране на интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда чрез създаване на 18 нови работни места за безработни и неактивни лица във фирма „Зенит 357“ ЕООД, минимум половината от които да бъдат безработни младежи под 29 години или безработни лица на възраст над 54 години. 186 548.00 186 548.00 0.00 168 656.92 12 Приключен (към датата на приключване)
101757623 "Зора-ЕС" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, ул. "Славянска" № 66, ет.5, ап.4
 • гр.Благоевград
Насърчаване на социалното предприемачество чрез подкрепа за социално включване в "Зора-ЕС" ЕООД 199 987.20 199 987.20 0.00 72 666.49 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
203420011 "ИЗБИРАМ.БГ" ЕООД България, гр.София, 1303, район Сердика, ж.к. СЕРДИКА, ул. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ No 13, бл. 13, вх. 1, ет. 1, ап. 2
 • България
Подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество в ИКТ сектора чрез предоставяне на специализирани обучения и услуги за развитие на предприемаческите умения на безработни и неактивни младежи до 29 г. 308 580.80 308 580.80 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
201372315 "Индивидуална практика за специализирана дентална помощ МЕГАДЕНТ ЛД" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, Господин Михайловски, номер 28
 • гр.Стара Загора
Успешна интеграция на млади дентални специалисти чрез създаване на нови работни места в ИПСДП "Мегадент" ЛД ЕООД 80 173.30 80 173.30 0.00 74 751.23 16 Приключен (към датата на приключване)
112586052 "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ" ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. "Граф Игнатиев" №22
 • с.Величково (общ.Пазарджик)
ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА АКВАКУЛТУРИ В РИБАРНИК С. ВЕЛИЧКОВО 97 528.00 48 764.00 48 764.00 48 764.00 3 Сключен
101655433 "ИНОВА БМ" ООД България, гр.София, 1000, ул. "Стефан Караджа", номер 12 Б, ет. 4, ап. 12
 • гр.Монтана
 • гр.Пловдив
Иновативна платформа за разработване на активни съставки за козметичната промишленост на основата на де-диференцирани растителни инвитро системи 227 665.40 167 736.82 59 928.58 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
200142197 "ИНСИС" ООД България, гр.Бургас, 8500, Фердинандова, номер 60, ет.3
 • Територията на ЕС
„Интерактивен трудов уеб-портал за постигане на устойчива заетост на младите хора в ИТ сектора в Германия и България” 127 118.30 127 118.30 0.00 127 109.85 14 Приключен (към датата на приключване)
202924485 "ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕООД България, гр.София, 1261, Община Столична, район "Връбница", с. Мрамор, ул. "Васил Левски" 60
 • България
"Безопасна и здравословна работна среда в "ИСС" ЕООД 136 561.88 136 561.88 0.00 132 303.17 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
117620590 "Йорг 2915" ООД България, гр.Русе, 7000, ж.к. Чародейка- Г- Север, ул. „Зорница“ № 3А
 • гр.Русе
Повишаване на производствения капацитет в "Йорг 2915"ООД 841 006.91 504 604.14 336 402.77 504 604.14 20 Приключен (към датата на приключване)
102899611 "К§С Коцев и Цветанов" ООД България, гр.Бургас, 8000, ж.к.ЗОРНИЦА, бл. 15
 • България
Добри и безопасни условия на труд в "К§С Коцев и Цветанов" ООД 156 609.95 156 609.95 0.00 0.00 16 Прекратен (към дата на прекратяване)
115005545 "Калцит" АД България, гр.Асеновград, 4230, Индустриална зона „Север”
 • гр.Асеновград
Устойчиво развитие на „Калцит” АД чрез разширяване капацитета на предприятието и засилване експортния потенциал на произвежданите продукти 1 693 800.00 999 342.00 694 458.00 999 311.75 21 Приключен (към датата на приключване)
115005545 "Калцит" АД България, гр.Асеновград, 4230, Индустриална зона „Север”
 • гр.Асеновград
"Интегрирани мерки за осигуряване на по-добра и безопасна работна среда в "Калцит" АД" 280 041.00 280 041.00 0.00 274 449.77 12 Приключен (към датата на приключване)
201618642 "КАПИТАЛ СГ "ООД България, гр.София, 1592, ж.к. ДРУЖБА, бл. 16, вх. Е, ет. 5, ап. 105
 • гр.София
Създаване на нови работни места в "АСАНТИ" ЕООД 120 376.84 120 376.84 0.00 108 411.07 13 Приключен (към датата на приключване)
203666059 "Карабулев - дограма и мебели" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, "Цар Борис" III №12, ет. 4 офис 3
 • България
Повишаване на професионалната квалификация и ключови компетенции на заети лица във фирма "Карабулев - дограма и мебели" ЕООД. 58 740.00 58 740.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
203730152 "КАРИЛ И ТАНЯ" АД България, гр.Ямбол, 8600, ул. "Граф Игнатиев", номер 189
 • гр.Ямбол
"Повишаване производителността на труда, чрез превенция на риска и оптимизиране на управлението в "КАРИЛ И ТАНЯ" АД" 150 777.00 150 777.00 0.00 57 400.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
103837566 "Керамик груп България" ЕООД България, гр.Варна, 9002, УЛ. "ЛЮЛЕБУРГАС", номер 1, вх.Е, ет.4, ап.124
 • гр.Варна
Подобряване и обезопасяваме на условията на труд в "Керамик груп България" ЕООД 75 579.86 75 579.86 0.00 60 463.89 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
203664371 "КЕРОС" ЕООД България, гр.Поморие, 8200, кв.СВОБОДА No 20, вх. 3, ет. 3
 • България
Социално предприемачество - решение за преодоляване на бедността 390 510.57 390 510.57 0.00 78 000.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
203632078 "КЗВ фууд" ЕООД България, гр.София, 1000, ж.к. Дианабад, блок 28, вх. А, ап. 5
 • гр.София
Нова работа в "КЗВ фууд" ЕООД 375 741.08 375 741.08 0.00 366 065.49 18 Приключен (към датата на приключване)
204138762 "КИТКА - 2017" ООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. "П.К. Яворов" 34, вх. В, ет.3, ап. 7
 • България
Учредяване и устойчиво развитие на група на производители Китка - 2016 ООД 782 320.00 782 320.00 0.00 0.00 37 Сключен
833099026 "КОЛОР - ПЛАСТ" ООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ, номер 82, вх.A, ет.6, ап.37
 • гр.Стара Загора
Подобряване на производствения капацитет на "КОЛОР-ПЛАСТ" ООД чрез вендряване на нова високотехнологична инжекционно-раздувна формовъчна машина 495 900.00 347 130.00 148 770.00 345 625.00 16 Приключен (към датата на приключване)
000190101 "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВРАЦА" ЕООД България, гр.Враца, 3000, БУЛ "ВТОРИ ЮНИ" № 68
 • България
ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В "КОЦ ВРАЦА" 201 126.80 160 901.44 40 225.36 158 682.68 14 Приключен (към датата на приключване)
Страница (6/268):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.