English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
205263142 "Гама Органика" ООД България, с.Гърляно, 2568, ул. Руен No 2
 • гр.Кюстендил
Насърчаване на стартиращо предприятие за производство на перилни и почистващи препарати и сапуни от натурални суровини. 248 410.00 198 728.00 49 682.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
205274509 "ГВЕНДУЛИН ФИЛМС" ООД България, гр.Враца, 3000, ул. "СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" № 3, ет. 3, ап. 2
 • гр.Монтана
Насърчаване на предприемачеството в "Гвендулин Филмс" ООД 249 840.00 199 872.00 49 968.00 0.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
204011569 "ГЕКО 16" ООД България, гр.Девня, 9160, Промишлена зона, ПИ 20482.505.16
 • гр.Девня
Устойчива заетост в Геко 16 ООД 135 354.00 135 354.00 0.00 132 134.72 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
175118960 "ГЕТИ" ЕООД България, гр.Костенец, 2030, Боровц 6
 • Костенец
По-добри и безопасни условия на труд в "ГЕТИ" ЕООД 30 524.54 30 524.54 0.00 30 052.91 4 Приключен (към датата на приключване)
202590943 "ГИД-2004" ЕООД България, гр.Пловдив, 4004, ул. "Георги Кирков" 64, ет. 6, ап. 15
 • България
Гъвкава заетост и обучения за по-добри работни места в "ГИД-2004" 82 134.40 82 134.40 0.00 63 969.88 12 Приключен (към датата на приключване)
112133251 "ГИДО" ООД - ГРАД ПЕЩЕРА България, гр.Пещера, 4550, ул. Нестор Личев" № 9
 • гр.Пещера
Нови социални придобивки и по-здравословни условия на труд за работещите в "ГИДО" ООД- гр. Пещера 352 352.00 352 352.00 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
205314505 "ГЛОБАЛ ИНОВАТИВ 2018" ЕООД България, гр.Сливен, 8800, ул. Стефан Караджа No 23
 • гр.Сливен
Производство на наситен разтвор на натриев хидроксид 249 980.00 199 984.00 49 996.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
204874586 "Глобал козметик" ЕООД България, гр.Силистра, 7500, ул. "Одеса" № 28, вх. А, ет. 5, ап. 14
 • гр.Силистра
Създаване и развитие на предприятие за производство на висок клас професионална селективна козметика за коса в град Силистра 215 950.00 172 760.00 43 190.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
201228770 "ГЛОБАЛКАР" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. Новозагорско Шосе No 59030
 • гр.Стара Загора
"Качествена заетост в Глобалкар ЕООД" 277 531.30 277 531.30 0.00 257 767.42 17 Приключен (към датата на приключване)
205357481 "ГЛОРИЕС" ЕООД България, гр.Кърджали, 6600, ул."Републиканска" № 33, Спортна зала "Арпезос", ст. 301
 • гр.Кърджали
Креативни дизайнерски уникати 249 980.20 199 984.16 49 996.04 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
108060915 "ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД България, гр.Кърджали, 6600, ул. РЕПУБЛИКАНСКА No 83
 • гр.Кърджали
Обучения за заети лица в "ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД 134 400.00 67 200.00 67 200.00 63 900.00 13 Приключен (към датата на приключване)
201765343 "ГРИЙН ТАКСИ" ООД България, гр.София, 1700, район р-н Студентски, "Арсо Пандурски", кв. 9
 • гр.София
„СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ РАБОТНИ МЕСТА В „ГРИЙН ТАКСИ“ ООД ЗА БЕЗРАБОТНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА” 326 465.16 326 465.16 0.00 324 878.30 19 В изпълнение (от дата на стартиране)
205378956 "ГУУДРОК" ООД България, гр.Ловеч, 5500, ул."България" No 96, бл. сграда 1, вх. А
 • гр.Ловеч
Насърчаване "ГУУДРОК" ООД към устойчиво развитие и конкурентноспособност чрез създаване на нови услуги и продукти с висока добавена стойност в областта на инженерното проектиране 249 000.00 199 200.00 49 800.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
204360962 "Д и П консулт 2017" ЕООД България, гр.Троян, 5600, ул."Генерал Карцов" 192
 • гр.Троян
По-висока ефективност, квалификация и конкурентоспособност на Човешките ресурси в предприятията, чрез трансграничен обмен за популяризиране на е-management в областта на консултантски и финансови услуги в сектора на туризма и информационните технологии 186 327.00 186 327.00 0.00 176 723.07 12 Приключен (към датата на приключване)
202427362 "Дабъл Дилайт" ООД България, гр.Пловдив, 4000, ул. "Елиезер Калев", № 2
 • гр.София
Човешкият фактор и неговото професионално и кариерно развитие– водещ фактор във фирмената политика на "Дабъл Дилайт" ООД 119 000.00 119 000.00 0.00 119 000.00 27 Приключен (към датата на приключване)
126646680 "ДАНИ ФЕШЪН" ЕООД България, гр.Хасково, 6300, ул. "Стоян Заимов" 6
 • гр.Тополовград
 • гр.Хасково
По-добри и безопасни работни места в "Дани Фешън" ЕООД 216 686.13 216 686.13 0.00 214 948.72 14 Приключен (към датата на приключване)
813109833 "ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД България, гр.Девня, 9160, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
 • гр.Девня
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за работниците и служителите в "Девня Цимент АД" 274 058.00 219 246.40 54 811.60 219 246.40 6 Приключен (към датата на приключване)
205265296 "Делтасофт" ООД България, гр.Разград, 7200, България, област Разград, община Разград, град Разград , ГАРОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
 • гр.Разград
Насърчаване на предприемачеството чрез инвестиции в ИКТ-сектора. Създаване и реализиране на пазара на специализирана система за управление на бизнес – процесите 171 640.00 137 312.00 34 328.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
204854573 "Джей Кей Студиос" ЕООД България, гр.Монтана, 3400, ул. Георги Пеячевич No 2, партер
 • гр.Монтана
Реализиране на предприемаческата идея на предприятие „Джей Кей Студиос“ ЕООД 228 087.36 182 469.88 45 617.48 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
201315218 "ДЖОДИ - 1" ЕООД България, гр.Сливен, 8800, бул. ХРИСТО БОТЕВ, бл.27, вх.А, ет.4, ап.7
 • гр.Сливен
Повишаване на производствения капацитет на „Джоди-1“ ЕООД и разширяване на експортните пазари 925 000.00 555 000.00 370 000.00 550 119.00 14 Приключен (към датата на приключване)
205259610 "Ди Би Софт" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, България, гр. Благоевград, ул. Тодор Александров №41, офис 104
 • гр.Разлог
Разработване на софтуерна платформа за мобилни устройства за качествено обслужване на обитателите на различни типове сгради 249 722.00 199 777.60 49 944.40 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
203402102 "Ди Ем Ес Хелт Груп" EООД България, гр.София, 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Васил Кънчев, 26
 • гр.София
"Професионални възможности за ново начало" 200 164.44 200 164.44 0.00 196 169.52 21 Приключен (към датата на приключване)
175317371 "ДИВЕРА-ВП" ЕООД България, гр.София, 1231, НАДЕЖДА IV, бл.456, вх.A, ет.2, ап.4
 • гр.София
Реализиране на ефективни мерки и дейности за създаване на нови работни места 257 648.28 257 648.28 0.00 257 288.98 15 Приключен (към датата на приключване)
204791037 "ДИЖОР ХАЙ ТЕК" ЕООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. Константин Величков № 94
 • гр.Пазарджик
Реализиране на предприемаческата идея на "ДИЖОР ХАЙ ТЕК" ЕООД 249 998.16 199 998.53 49 999.63 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
119612090 "ДИПОЛ" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. Васил Левски, №13, ет.3, ап.5
 • България
Обучения за заети лица във фирма "ДИПОЛ" ЕООД 46 750.00 46 750.00 0.00 0.00 16 Приключен (към датата на приключване)
Страница (6/306):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.