English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
201765343 "ГРИЙН ТАКСИ" ООД България, гр.София, 1700, район р-н Студентски, "Арсо Пандурски", кв. 9
 • гр.София
„СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ РАБОТНИ МЕСТА В „ГРИЙН ТАКСИ“ ООД ЗА БЕЗРАБОТНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА” 326 465.16 326 465.16 0.00 324 878.30 19 В изпълнение (от дата на стартиране)
204360962 "Д и П консулт 2017" ЕООД България, гр.Троян, 5600, ул."Генерал Карцов" 192
 • гр.Троян
По-висока ефективност, квалификация и конкурентоспособност на Човешките ресурси в предприятията, чрез трансграничен обмен за популяризиране на е-management в областта на консултантски и финансови услуги в сектора на туризма и информационните технологии 186 327.00 186 327.00 0.00 176 723.07 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
202427362 "Дабъл Дилайт" ООД България, гр.Пловдив, 4000, ул. "Елиезер Калев", № 2
 • гр.София
Човешкият фактор и неговото професионално и кариерно развитие– водещ фактор във фирмената политика на "Дабъл Дилайт" ООД 119 000.00 119 000.00 0.00 119 000.00 27 Приключен (към датата на приключване)
126646680 "ДАНИ ФЕШЪН" ЕООД България, гр.Хасково, 6300, ул. "Стоян Заимов" 6
 • гр.Тополовград
 • гр.Хасково
По-добри и безопасни работни места в "Дани Фешън" ЕООД 216 686.13 216 686.13 0.00 215 305.86 14 Приключен (към датата на приключване)
813109833 "ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД България, гр.Девня, 9160, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
 • гр.Девня
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за работниците и служителите в "Девня Цимент АД" 274 058.00 219 246.40 54 811.60 219 246.40 6 Приключен (към датата на приключване)
205265296 "Делтасофт" ООД България, гр.Разград, 7200, България, област Разград, община Разград, град Разград , ГАРОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
 • гр.Разград
Насърчаване на предприемачеството чрез инвестиции в ИКТ-сектора. Създаване и реализиране на пазара на специализирана система за управление на бизнес – процесите 171 640.00 137 312.00 34 328.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
204854573 "Джей Кей Студиос" ЕООД България, гр.Монтана, 3400, ул. Георги Пеячевич No 2, партер
 • гр.Монтана
Реализиране на предприемаческата идея на предприятие „Джей Кей Студиос“ ЕООД 228 087.36 182 469.88 45 617.48 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
201315218 "ДЖОДИ - 1" ЕООД България, гр.Сливен, 8800, бул. ХРИСТО БОТЕВ, бл.27, вх.А, ет.4, ап.7
 • гр.Сливен
Повишаване на производствения капацитет на „Джоди-1“ ЕООД и разширяване на експортните пазари 925 000.00 555 000.00 370 000.00 550 119.00 14 Приключен (към датата на приключване)
205259610 "Ди Би Софт" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, България, гр. Благоевград, ул. Тодор Александров №41, офис 104
 • гр.Разлог
Разработване на софтуерна платформа за мобилни устройства за качествено обслужване на обитателите на различни типове сгради 249 722.00 199 777.60 49 944.40 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
203402102 "Ди Ем Ес Хелт Груп" EООД България, гр.София, 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Васил Кънчев, 26
 • гр.София
"Професионални възможности за ново начало" 200 164.44 200 164.44 0.00 196 169.52 21 Приключен (към датата на приключване)
175317371 "ДИВЕРА-ВП" ЕООД България, гр.София, 1231, НАДЕЖДА IV, бл.456, вх.A, ет.2, ап.4
 • гр.София
Реализиране на ефективни мерки и дейности за създаване на нови работни места 257 648.28 257 648.28 0.00 257 288.98 15 Приключен (към датата на приключване)
204791037 "ДИЖОР ХАЙ ТЕК" ЕООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. Константин Величков № 94
 • гр.Пазарджик
Реализиране на предприемаческата идея на "ДИЖОР ХАЙ ТЕК" ЕООД 249 998.16 199 998.53 49 999.63 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
119612090 "ДИПОЛ" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. Васил Левски, №13, ет.3, ап.5
 • България
Обучения за заети лица във фирма "ДИПОЛ" ЕООД 46 750.00 46 750.00 0.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
204842364 "ДИФАР" ООД България, гр.Враца, 3000, БУЛ.НИКОЛА ВОЙВОДОВ No 1, ет. 3
 • гр.Враца
Производство на креативна анимация, филми, телевизионни предавания, рекламни клипове и музикални проекти. 248 847.96 199 078.35 49 769.61 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
204124816 "ДОБРУДЖА - 7" ООД България, с.Нова махала, 6191, 00
 • България
Създаване и развитие на група на производители ДОБРУДЖА 7 ООД 977 900.00 977 900.00 0.00 0.00 56 Сключен
130181148 "ДОМКО" ООД България, гр.София, 1836, ЛЕВСКИ - Г, УЛ."ПОП ГРУЮ", номер 106
 • България
Развитие на човешкия капитал в "ДОМКО" ООД 20 020.00 20 020.00 0.00 20 020.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
202230079 "ДОРИ - ЕМ" ООД България, гр.София, 1592, район р-н Искър, ж.к. "Дружба 1", бл. 10, вх. Б, ет. 1, ап. 19
 • България
Подобряване на качеството на работните места в "ДОРИ - ЕМ" ООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд 127 165.00 127 165.00 0.00 125 700.00 15 Приключен (към датата на приключване)
827182859 "ДУНАВ" АД България, гр.Русе, 7003, бул. Тутракан 22
 • гр.Русе
“ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ” 356 410.00 356 410.00 0.00 268 120.01 15 Приключен (към датата на приключване)
204840438 "Дъбрава 2018" ЕООД България, гр.Монтана, 3400, Семчин дол No 9
 • гр.Монтана
Производство на мобилна многофункционална платформа 171 320.00 137 056.01 34 263.99 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
205268762 "Евро Р стандарт ДВГ" ООД България, гр.Търговище, 7700, ул. "Гладстон", бл. 4, вх. Б, ет. 4, ап. 12
 • гр.Търговище
Цех за регенериране /основен ремонт/ на двигатели с вътрешно горене за автомобили. 248 000.00 198 400.00 49 600.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
175441697 "Евроквалификационен център" АД (ЕКЦ АД) България, гр.София, 1618, улица "Княгиня Клементина" № 39
 • гр.Бургас
 • гр.Варна
 • гр.Пловдив
 • гр.Русе
 • гр.София
Нови хоризонти в "Евроквалификационен център" АД 141 451.00 141 451.00 0.00 28 290.00 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
104677342 "Еврострой В.Търново" ООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. "Моско Москов 3"
 • Територията на ЕС
Социални иновации в добива на инертни материали и производството на бетонови смеси 199 500.00 199 500.00 0.00 199 500.00 15 Приключен (към датата на приключване)
205244918 "Еделвайс Прес" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул. "Климент Охридски" 20, вх. А, ет. 2
 • гр.Плевен
Създаване и развитие на издателство "Еделвайс Прес" 234 388.03 187 510.42 46 877.61 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
203639838 "ЕКО АКВА ВТ" ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. Поп Харитон №2, ет.2, офис 1
 • с.Беброво
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РИБА ЗА КОНСУМАЦИЯ В ПЛАВАЩИ МРЕЖЕНИ КЛЕТКИ И В СВОБОДНАТА ЗОНА НА ЯЗОВИР "БЕБРОВО", ЗЕМЛИЩЕ НА С.БЕБРОВО, ОБЩ.ЕЛЕНА 394 240.00 197 120.00 197 120.00 0.00 18 Сключен
131425114 "ЕКСА" АД България, гр.София, 1303, ул.Софрони Врачански №51
 • гр.София
Персоналът на "ЕКСА" АД с добри и безопасни условия на труд и нови социални придобивки 214 074.00 214 074.00 0.00 209 795.23 14 Приключен (към датата на приключване)
Страница (6/296):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.