English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
130175000 "Софийска вода" АД България, гр.София, 1766, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк 1, сграда 2А
 • България
Нови езикови умения, повишена дигитална компетентност и професионална квалификация за по-качествени работни места в "Софийска вода" АД. 189 090.00 189 090.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
204636154 "СОФИЯ КОННЕКТ" ЕАД България, гр.София, 1345, ул. Кукуш № 2, ет. 2, офис 215- 216
 • гр.Монтана
Развитие на управленския капацитет и устойчив растеж на "СОФИЯ КОННЕКТ" ЕООД 305 120.00 213 584.00 91 536.00 213 584.00 13 Приключен (към датата на приключване)
204541642 "СРЕДЕЦМИЛК" ООД България, гр.Средец, 8300, Димитър Кичев № 5
 • Средец
1. Създаване и стабилизиране на организация на производители Средец милк 782 320.00 782 320.00 0.00 0.00 45 Сключен
130322346 "СТАМ ЛТД" ООД България, гр.София, 1616, ул. "Панорамен път" №38
 • гр.София
Нови работни места в "Стам ЛТД" ООД 260 965.80 260 965.80 0.00 260 641.46 21 Приключен (към датата на приключване)
111553117 "СТЕНЛИ - 03" ЕООД България, гр.Лом, 3600, ул. КИРИЛ И МЕТОДИЙ No 118
 • гр.Лом
Обучения за заети лица в "Стенли- 03" ЕООД 43 560.00 43 560.00 0.00 0.00 12 Прекратен (към дата на прекратяване)
200648216 "СТОМИ - 99" ООД България, гр.Симитли, 2730, улица "Октомврийска" №22
 • гр.Симитли
"Разкриване на нови и работни места в "СТОМИ - 99" ООД - предпоставка за трайна и устойчива заетост" 390 725.88 390 725.88 0.00 371 958.40 17 Приключен (към датата на приключване)
203095055 "СТОМИ 79" ЕООД България, гр.Симитли, 2730, ул. "Октомврийска" № 22
 • гр.Благоевград
"Отново на работа - устойчива и трайна заетост, осигурена от "Стоми 79" ЕООД" 387 857.34 387 857.34 0.00 362 732.62 17 Приключен (към датата на приключване)
204242316 "СТОМПЕР" ЕООД България, гр.Пловдив, 4000, ул. Никола Вапцаров № 26, ет.5, ап.17
 • България
"Създаване и развитие на социално предприятие към "Стомпер" ЕООД" 199 957.52 199 957.52 0.00 39 991.50 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
114683678 "СТОЯНОВ И СИНОВЕ" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ No 22, ет. 3, ап. 3
 • гр.Плевен
Обучения за заети лица в "Стоянов и синове" ЕООД 43 890.00 43 890.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
203757480 "Суит Инвест" ЕООД България, гр.Казанлък, 6100, кв.Индустриален No 32
 • България
Повишаване конкуретноспособността на предприятието, повишавайки квалификацията на работещите. 50 160.00 50 160.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
103860102 "Табак Ком Инженеринг" ООД България, гр.Варна, 9010, улица "Прилеп" 28
 • гр.Варна
Създаване на устойчива заетост в "Табак Ком Инженеринг" ООД 120 122.72 120 122.72 0.00 110 112.50 17 Приключен (към датата на приключване)
822120615 "Телекабел" АД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. "Царица Йоанна" № 29
 • България
"СПЕЦИФИЧНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА В ТЕЛЕКАБЕЛ АД" 336 880.00 202 128.00 134 752.00 0.00 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
131287574 "ТелеТек Истърн Юръп" ЕАД България, гр.София, 1766, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 3, ет.3
 • България
Добри и безопасни условия на труд в "ТелеТек Истърн Юръп" ЕАД 316 605.00 253 284.00 63 321.00 251 834.28 9 Приключен (към датата на приключване)
202885071 "ТЕМАКС ЮГ" ЕООД България, гр.Варна, 9020, район Младост,ж.к. Възраждане, Блян No 2-партер
 • България
Разкриване на работни места за безработни и неактивни лица в ТЕМАКС ЮГ ЕООД 377 405.20 377 405.20 0.00 344 237.09 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
201568310 "ТЕТБРЮЛЕ 2" ООД България, гр.Ямбол, 8600, ХАН ТЕРВЕЛ, номер 93
 • гр.Сливен
 • гр.Ямбол
"Надграждане качеството на работните места в "ТЕТБРЮЛЕ 2" ООД" 150 579.40 150 579.40 0.00 50 628.96 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
204273030 "ТИАРА 2016" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, гр. Плевен, обл. Плевен, ул. Солун 38, ет. 3, ап. 6
 • гр.Плевен
"Детски център по интереси", алтернатива за развитие на социалното предприемачество. 97 434.39 97 434.39 0.00 19 486.88 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
104578390 "Тотал Вини - ГР. ЛЯСКОВЕЦ" ООД България, гр.Лясковец, 5140, ул. "Максим Райкович" №37, вх. В
 • с.Камен (общ.Стражица)
Създаване на нови работни места в "Тотал Вини - ГР. ЛЯСКОВЕЦ" ООД 242 221.00 242 221.00 0.00 157 081.68 21 Приключен (към датата на приключване)
200984524 "ТРАНС- ЦИМЕНТ Е" ЕООД България, гр.София, 1407, р-н Триадица, бул. "Черни връх" No190
 • България
Създаване на нови устойчиви работни места в ТРАНС - ЦИМЕНТ Е ЕООД 194 858.20 194 858.20 0.00 187 562.33 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
200720740 "ТРАНСКАР - ВЛАДИ" ЕООД България, гр.Перник, 2300, ИЗТОК, ЮРИЙ ГАГАРИН, номер 1
 • гр.Перник
Подобряване достъпа до заетост и осигуряване на устойчиви работни места в "Транскар-Влади" ЕООД 185 045.00 185 045.00 0.00 132 115.78 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
831038583 "Транссигнал" ЕООД България, гр.София, 1592, ж.к. "Дружба - 1", бл. 68, вх. 1, ет. 1, ап. 2
 • гр.София
Транссигнал - сигурните работни места 253 932.10 253 932.10 0.00 203 145.68 19 В изпълнение (от дата на стартиране)
127023580 "ФАРМА ВЕТ" ООД България, гр.Шумен, 9700, УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ, номер 40
 • гр.Шумен
Подобряване на енергийната и ресурсна ефективност във "Фарма Вет" ООД 1 157 503.14 817 252.19 340 250.95 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
201521257 "ФИТИБО" ООД България, гр.Русе, 7000, ул. "Матей Попов" № 6, вх. Б, ет. 4
 • гр.Русе
Нови работни места във „ФИТИБО“ ООД – развитие, ефективност и устойчивост 82 900.00 82 900.00 0.00 80 766.15 17 Приключен (към датата на приключване)
820137427 "ФИТОФАРМА" ЕООД България, гр.Троян, 5600, ул. "Христо Ботев" №105
 • с.Орешак (общ.Троян)
Осигуряване на капацитет за растеж и развитие във "Фитофарма" ЕООД 376 500.00 263 550.00 112 950.00 0.00 10 Прекратен (към дата на прекратяване)
205100024 "Фиш Фактори" EООД България, гр.София, 1505, ул. "Богдан" №15, ет. 4, ап. 14
 • с.Белотинци
Изграждане на садково стопанство "Фиш Фактори" в яз. "Гостилица" 1 695 493.47 847 746.73 847 746.74 0.00 19 Сключен
176263784 "ФОНДАЦИЯ ЧЕРГА" България, гр.София, 1138, ул. САМОКОВСКО ШОСЕ № 2Л, Търговски център „Боила“ ет.3
 • гр.София
Създаване на нови и устойчиви работни места за безработни и неактивни лица във Фондация "Черга" 91 580.00 91 580.00 0.00 90 263.34 24 Приключен (към датата на приключване)
Страница (10/259):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).