English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
115804937 "ЛАКИ 131" ООД България, гр.Пловдив, 4004, ул. ДИМИТЪР ТАЛЕВ, номер 21
 • гр.Пловдив
Подобряване на производствения капацитет в "Лаки 131" ООД 1 071 360.00 749 952.00 321 408.00 749 952.00 15 Приключен (към датата на приключване)
117620843 "ЛГРП" ЕООД България, гр.Русе, 7013, ул. Дунавски кът 7
 • гр.Русе
Внедряване на иновативен, автоматизиран и ресурсноефективен процес за производство на дамски облекла от "ЛГРП" ЕООД 1 427 000.00 998 900.00 428 100.00 399 560.00 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
204837520 "Ледком - 17" ООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. "Ниш" No 7
 • гр.Велико Търново
Създаване и развитие на ново предприятие, разработващо продукти с приложение в осветителната техника 241 789.05 193 431.24 48 357.81 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
205142962 "ЛЕТА СТИЛ" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, Бул. "Пейо Яворов" №28
 • гр.Благоевград
Реализиране на предприемаческата идея на "ЛЕТА СТИЛ" ЕООД 233 683.36 186 946.69 46 736.67 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
205306992 "ЛИЛИНД" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, ул. Люляк No 1
 • гр.Благоевград
Насърчаване на стартиращо предприятие за производство на екологични текстилни продукти за жени и бебета 249 513.68 199 610.95 49 902.73 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
205257610 "ЛингоЕйВи" ООД България, гр.Монтана, 3400, област Монтана, община Монтана гр. Монтана 3400 Васил Априлов No 52
 • гр.Монтана
Насърчаване на предприемачеството в “ЛИНГОЕЙВИ“ ООД чрез създаване на платформа за предоставяне на "текст-към-реч" съдържание за нуждите на телевизионната и кино – индустрията 249 887.42 199 909.94 49 977.48 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
121199357 "Л-КЛАС" ООД България, гр.София, 1303, Одрин № 29, ет.11, ап.50
 • България
Повишаване на производителността, адаптивността и професиионалната компетентност на служителите на "Л-Клас" ООД 55 847.00 50 262.30 5 584.70 50 121.01 12 Приключен (към датата на приключване)
201010750 "ЛЛ ГРУП" ООД България, гр.София, 1111, ж.к.. ГЕО МИЛЕВ, ул. ПРОФ.Д-Р Г. ПАВЛОВ, № 23, вх.А, ет.3, ап.27
 • гр.София
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "ЛЛ Груп" ООД 141 249.78 141 249.78 0.00 141 071.74 20 Приключен (към датата на приключване)
160082145 "Мадара 07" ООД България, гр.Пловдив, 4000, ул. "Гладстон" №44
 • гр.Пловдив
Нови работни места в "МАДАРА 07" ЕООД 127 859.40 127 859.40 0.00 127 424.67 18 Приключен (към датата на приключване)
101026465 "МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД България, гр.Разлог, 2760, ул. "Младост" №1
 • гр.Разлог
"Нови работни места за обучени и квалифицирани лица в "МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД" 362 364.52 362 364.52 0.00 356 011.19 17 Приключен (към датата на приключване)
204798786 "МАЛПЕТ-217" ЕООД България, гр.Видин, 3700, гр. Видин 3700 ж.к. Васил Левски, бл. 2, вх. Е, ет. 1, ап. 49
 • гр.Видин
Създаване на компания за микроелектроника на територията на гр. Видин. 249 900.00 199 920.00 49 980.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
204805793 "МАРИ ТОП ДИЗАЙН" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, ул. Коста Босилков, №5, вх.А, ет. 4
 • гр.Гоце Делчев
Реализиране на предприемаческата идея на предприятието "МАРИ ТОП ДИЗАЙН" ЕООД - производство на спално бельо и интериорен текстил с тематичен и индивидуален дизайн с български народни шевици 241 216.00 192 972.80 48 243.20 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
202524466 "МАРИНЕЛИ БИЛД" ЕООД България, гр.София, 1220, бул. Рожен 22А
 • гр.София
"Повишаване професионалната квалификация, знанията и уменията на служителите в "МАРИНЕЛИ БИЛД" ЕООД." 294 937.50 294 937.50 0.00 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
203275007 "МАРИСАН amp; КОЛЕВ" АД България, гр.Русе, 7009, Калнъ дере, номер 15
 • гр.Плевен
 • гр.Русе
Повишаване на производствения капацитет в "МАРИСАН и КОЛЕВ" АД. 1 664 503.24 998 701.94 665 801.30 997 141.20 16 Приключен (към датата на приключване)
103785393 "Мармодом" ООД България, гр.Варна, 9022, ж.к. Виница ул. Цар Борис Трети № 1
 • гр.Варна
Нови работни места в "Мармодом" ООД 102 616.78 102 616.78 0.00 98 258.58 18 Приключен (към датата на приключване)
204427425 "Мастър-Пик" ЕАД България, гр.София, 1113, Район Изгрев, ул. Незабравка №25, Парк хотел Москва, ет.3, офис 311
 • България
Обучения за заети лица в "Мастър-Пик" ЕАД 165 907.50 165 907.50 0.00 33 181.51 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
116011316 "МАТ" ООД България, гр.Разград, 7200, ул. ВОЛОВ, номер 6
 • гр.Разград
Възможности за обучения за заетите лица в "МАТ" ООД 84 975.00 84 975.00 0.00 65 175.00 9 Приключен (към датата на приключване)
204846512 "МАУЛБИЪР СОФТУЕР" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, "Янко Сакъзов" № 4 а, етаж 1
 • гр.Плевен
Насърчаване на предприемачеството в "МАУЛБИЪР СОФТУЕР" ЕООД 246 349.00 197 079.20 49 269.80 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
831262026 "МАУС-ПС" ЕООД България, гр.София, 1220, кв. ВОЕННА РАМПА, ул. ПРОФ. ИВАН ГЕОРГОВ № 3
 • гр.Ботевград
 • гр.София
 • с.Зверино
Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Маус-ПС“ ЕООД 2 774 641.00 996 659.85 1 777 981.15 996 653.88 22 Приключен (към датата на приключване)
130105570 "МЕГАДОМ"ООД България, гр.София, 1510, ул. "Макгахан" №66 , жк.Хаджи Димитър
 • гр.Видин
 • гр.Русе
 • гр.Стара Загора
 • гр.Хасково
Повишаване на териториалната и географска заетост чрез откриване на нови устойчиви работни места в "МЕГАДОМ"ООД 257 130.00 257 130.00 0.00 216 510.35 16 Приключен (към датата на приключване)
104030376 "Мегапорт" ЕООД България, гр.Варна, 9000, бул. Владислав Варненчик №281
 • гр.Велико Търново
Подобряване на работната среда в "Мегапорт" ЕООД 168 705.00 134 964.00 33 741.00 127 135.11 16 Приключен (към датата на приключване)
201527922 "Медия Плей" ЕООД България, гр.София, 1326, жк. Обеля 2, бл. 237, вх. Б, ет. 8
 • гр.София
Разкриване на нови работни места за безработни младежи на възраст до 29 г. включително в "Медия Плей" ЕООД 63 063.76 63 063.76 0.00 60 687.51 15 Приключен (към датата на приключване)
201921290 "Мелита Ауто" ООД България, гр.Пловдив, 4000, Бул. Марица № 16 А
 • Марица
Заетост за безработни и неактивни лица в "Мелита Ауто" ООД 95 156.22 95 156.22 0.00 95 155.55 16 Приключен (към датата на приключване)
200758424 "МЕП ГРУП" ООД България, гр.Варна, 9000, район Младост,ж.к. МЛАДОСТ, бл. 131, вх. 6, ет. 7, ап. 18
 • гр.Шумен
"Създаване на нови работни места в МЕП ГРУП ООД" 83 380.08 83 380.08 0.00 67 691.53 17 Приключен (към датата на приключване)
177147633 "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛОМ" Сдружение България, гр.Лом, 3600, ул. "Георги Манафски" № 19 ет. 2
 • гр.Лом
Предприемачество за устойчиво развитие на нашите селски територии 48 568.00 48 568.00 0.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (10/306):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.