English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
130105570 "МЕГАДОМ"ООД България, гр.София, 1510, ул. "Макгахан" №66 , жк.Хаджи Димитър
 • гр.Видин
 • гр.Русе
 • гр.Стара Загора
 • гр.Хасково
Повишаване на териториалната и географска заетост чрез откриване на нови устойчиви работни места в "МЕГАДОМ"ООД 257 130.00 257 130.00 0.00 216 510.35 16 Приключен (към датата на приключване)
104030376 "Мегапорт" ЕООД България, гр.Варна, 9000, бул. Владислав Варненчик №281
 • гр.Велико Търново
Подобряване на работната среда в "Мегапорт" ЕООД 168 705.00 134 964.00 33 741.00 127 135.11 16 Приключен (към датата на приключване)
201527922 "Медия Плей" ЕООД България, гр.София, 1326, жк. Обеля 2, бл. 237, вх. Б, ет. 8
 • гр.София
Разкриване на нови работни места за безработни младежи на възраст до 29 г. включително в "Медия Плей" ЕООД 63 063.76 63 063.76 0.00 60 687.51 15 Приключен (към датата на приключване)
201921290 "Мелита Ауто" ООД България, гр.Пловдив, 4000, Бул. Марица № 16 А
 • Марица
Заетост за безработни и неактивни лица в "Мелита Ауто" ООД 95 156.22 95 156.22 0.00 95 155.55 16 Приключен (към датата на приключване)
200758424 "МЕП ГРУП" ООД България, гр.Варна, 9000, район Младост,ж.к. МЛАДОСТ, бл. 131, вх. 6, ет. 7, ап. 18
 • гр.Шумен
"Създаване на нови работни места в МЕП ГРУП ООД" 83 380.08 83 380.08 0.00 67 691.53 17 Приключен (към датата на приключване)
203753553 "Металорежещи инструменти 2015" ЕООД България, гр.Габрово, 5300, ул. Григоровци 14
 • гр.Габрово
По-безопасна трудова заетост и по-добри работни условия във фирма МЕТАЛОРЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ 2015 98 500.00 98 500.00 0.00 98 300.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
160071437 "МИБО" ЕООД България, гр.Пловдив, 4006, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, номер 51, ет.4
 • гр.Пловдив
 • с.Осетеново
"Създаване на заетост в "МИБО" ЕООД - ново начало за търсещите работа и неактивни лица на пазара на труда" 313 736.00 313 736.00 0.00 254 002.49 15 Приключен (към датата на приключване)
201780345 "МИБУ 17" ЕООД България, гр.Бургас, 8000, Фердинандова № 32, ет. 1
 • гр.Каблешково
Подобряване на производствения капацитет в "МИБУ 17" ЕООД 731 500.00 499 614.50 231 885.50 499 614.50 8 Приключен (към датата на приключване)
203424807 "Мидалидаре Аква" ООД България, с.Могилово, 6239, Мидалидаре, с. Могилово, общ Чирпан
 • с.Могилово
Разширение на садково стопанство със спомагателни обекти към него в землището на с. Могилово, община Чирпан, обл. Стара Загора 264 283.64 132 141.82 132 141.82 76 676.53 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
130277919 "МИЛЕНИУМ СПОРТ" ЕООД България, с.Владая, 1641, ВЛАДАЯ, ул. "ЛЮБОМИР МИЛАНОВ", номер 6
 • гр.София
Създаване на нови работни места в "МИЛЕНИУМ СПОРТ" ЕООД 247 503.92 247 503.92 0.00 245 765.95 18 Приключен (към датата на приключване)
124141302 "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ДОБРИЧ" АД България, гр.Добрич, 9300, ул." Панайот Хитов" №24
 • България
Изграждане и въвеждане на комплексна програма за благосъстояние на работното място в МБАЛ-Добрич АД. 246 555.62 197 244.49 49 311.13 167 245.19 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
114613822 "МОВЕН" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ, номер 28, ет.1, ап.3
 • България
"Ново социално предприятие в сферата на комуникациите и иновативните технологии" 180 605.60 180 605.60 0.00 124 589.57 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
108073033 "МОДАК" ООД България, с.Резбарци, 6649, ул. Детелина №5;
 • с.Резбарци
Разкриване на нови работни места в "МОДАК" ООД 141 240.00 141 240.00 0.00 134 476.02 15 Приключен (към датата на приключване)
205263726 "Моку пръдакшън" ООД България, гр.Благоевград, 2700, улица "Марица" 37, вх. А, ет. 2, ап. 3
 • гр.Благоевград
Създаване и пазарна реализация на услугите и продуктите на продуцентска компания "Моку пръдакшън" 186 769.18 149 415.34 37 353.84 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
202057233 "МОНТ ФИШ" ООД България, гр.Монтана, 3400, ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ № 36, ет. 2, ап. 8
 • гр.Монтана
"Изграждане на садкова инсталация на фирма "МОНТ ФИШ" ООД", язовир "Огоста" гр. Монтана" 1 311 727.58 549 745.03 761 982.55 184 424.10 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
204806425 "Мопик" ЕООД България, гр.Монтана, 3400, ул.Трети март №78
 • гр.Монтана
Развитие на ново предприятие "Мопик"ЕООД 238 356.02 190 684.81 47 671.21 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
205264753 "МОСТ ЕЛЕКТРОНИКС" ООД България, гр.Враца, 3000, ж.к. Дъбника, бл. 40, вх. А, ет. 7, ап. 19
 • гр.Враца
„Вендинг телеметрия“ 247 087.00 197 669.60 49 417.40 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
204051332 "Мусала Иновации" ООД България, гр.София, 1057, Бул. Драган Цанков No 36, ет. 5, офис 505
 • гр.София
Иновативна платформа за взаимодействие на географски разпределени екипи 433 608.25 390 247.42 43 360.83 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
204798882 "НАДКАМ-1965" ЕООД България, гр.Видин, 3700, ул.Търновска № 11
 • гр.Видин
Реализиране и предлагане на пазара на предприемачески продукт 248 100.00 198 480.00 49 620.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
175688679 "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ХЕРМЕС" България, гр.София, 1202, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 32 вх.1 ет.1 ап.1
 • България
Устойчива интеграция чрез подкрепа за предприемачество 391 133.60 391 133.60 0.00 172 995.63 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
203178387 "Нестос фешън" ЕООД България, гр.София, 1618, ж.к. Овча купел, ул. Букет №46, вх.В, ет.4, ап.11
 • с.Абланица (общ.Хаджидимово)
"Създаване на нови работни места и възможност за професионална реализация в "Нестос фешън" ЕООД" 173 721.32 173 721.32 0.00 165 195.42 15 Приключен (към датата на приключване)
201977563 "НЕТ - САР СИСТЕМС" ЕООД България, гр.Провадия, 9278, област Варна, община Провадия, с. Житница
 • с.Житница (общ.Провадия)
Създаване на нови работни места в сферата на IT технологиите на територията на Република България 65 892.11 65 892.11 0.00 52 714.59 23 Приключен (към датата на приключване)
204160591 "НИКИ - 2017" ООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ No 12, ет. 2
 • България
Учредяване и развитие на група на производители НИКИ 2017 ООД 977 900.00 977 900.00 0.00 0.00 56 Сключен
107516981 "Ножаров Авто" ЕООД България, гр.Габрово, 5300, ул. КАЛОЯН No 9
 • гр.Габрово
„Разкриване на нови работни места в Ножаров Авто ЕООД" 81 933.03 81 933.03 0.00 81 933.03 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
205185683 "Нормар Консулт" ООД България, с.Лозно, 2507, Ул. "Георги Бенковски" №6-8
 • гр.Кюстендил
Насърчаване на "Нормар Консулт" ООД за реализация на предприемаческа идея, свързана с разработване и внедряване на иновативна технология за автоматизиран анализ на целеви групи в социалните мрежи 246 808.00 197 446.40 49 361.60 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (10/296):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.