English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
813151227 "Вилмар Контрол" ООД България, гр.Варна, 9000, ул. "Братя Георгиевич" № 33, ет. 1
 • гр.Варна
Разширяване дейността на "Вилмар Контрол" ООД чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица 162 500.37 162 500.37 0.00 132 099.08 20 Приключен (към датата на приключване)
117664576 "ВИП КОНТАКТ" ООД България, гр.Русе, 7002, ул. "Независимост" No 2
 • гр.Разград
Подкрепа за създаване на нови работни места във "Вип контакт" ООД 154 370.97 154 370.97 0.00 143 799.15 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
203226647 "ВИП професионално почистване" ЕООД България, гр.София, 1408, гр. София; Район р-н Триадица; Квартал "Иван Вазов"; бул. "Витоша" № 137; ет. 1, офис 3
 • България
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в „ВИП професионално почистване“ ЕООД 173 689.00 173 689.00 0.00 163 103.60 12 Приключен (към датата на приключване)
107031266 "ВИП" ООД България, гр.Севлиево, 5400, ул. ИВАН ПРЕСНАКОВ, номер 4
 • гр.Севлиево
Подобряване условията на труд във "ВИП" ООД 387 103.00 387 103.00 0.00 380 768.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
201594942 "ВКУСНИ ПОДПРАВКИ-2011" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул.ГЕН.ВЛАДИМИР ВАЗОВ, номер 12, вх.Б, ет.3, ап.8
 • България
"Ново социално предприятие - нов шанс за социално и професионално интегриране на лица с ниска конкурентоспособност на пазара на труда" 99 988.00 99 988.00 0.00 56 399.18 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
201611594 "Влаяна" ЕООД България, гр.Пловдив, 4000, район р-н Централен Подлез - Централна гара, обект 06
 • гр.Пловдив
Осигуряване на заетост и достоен труд във "Влаяна" ЕООД 113 663.36 113 663.36 0.00 113 061.35 15 Приключен (към датата на приключване)
830166530 "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Смолян България, гр.Смолян, 4700, ул. П.Р.СЛАВЕЙКОВ 2
 • Смолян
"Интегриран воден проект на агломерация Смолян" 91 315 975.97 68 236 106.39 23 079 869.58 682 361.06 53 В изпълнение (от дата на стартиране)
205228981 "Войводи 2018" ООД България, гр.Сливен, 8800, Самуиловско шосе № 22
 • България
Учредяване и устойчиво развитие на група на производители 977 900.00 977 900.00 0.00 0.00 56 Сключен
103790974 "Волан" ЕООД България, гр.Аксаково, 9154, ул. ТРАКИЯ 11
 • гр.Варна
Подобряване достъпа до заетост и квалификация на младежи в град Варна 320 982.70 320 982.70 0.00 265 852.47 15 Приключен (към датата на приключване)
101664852 "ВОЛОВАР" ООД България, с.Кочан, 2955, ул. "Васил Левски" №29
 • с.Кочан
"Нови възможности за квалификация и устойчива заетост за безработни и неактивни лица чрез разкриване на нови работни места във "ВОЛОВАР" ООД" 171 819.34 171 819.34 0.00 171 013.85 17 Приключен (към датата на приключване)
102843032 "Врънгови" ООД България, гр.Бургас, 8000, гр. Бургас, кв. „Ветрен“, ул. „Китен“ №26А
 • гр.Бургас
Подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на "Врънгови" ООД 505 316.89 353 721.81 151 595.08 352 849.00 17 Приключен (към датата на приключване)
204830038 "Върджин Аналист" ЕООД България, гр.Плевен, 5803, „Георги Сава Раковски” No 48
 • гр.Монтана
Насърчаване на предприемачеството във "Върджин Аналист" ЕООД 249 999.00 199 999.20 49 999.80 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
204308780 "ГАБИ 27" ЕООД България, гр.София, 1000, район Възраждане, ул."Трапезица" №2
 • България
Развитие на социалното предприемачество и улесняване достъпа до заетост на уязвими групи - "GABI 27" ЕООД. 283 212.38 283 212.38 0.00 84 614.76 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
108077964 "ГАЛЕНИТ" АД България, гр.Кърджали, 6600, ул. РЕПУБЛИКАНСКА No 83
 • гр.Кърджали
Обучения за заети лица в "ГАЛЕНИТ" АД 54 800.00 27 400.00 27 400.00 27 400.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
175044588 "ГАЛТЕКС 2006" ООД България, гр.София, 1404, район р-н Триадица Твърдишки проход No 23, ет. 1, ап. 4
 • България
Придобиване на професионална квалификация и общуване на чужд език на заетите лица в "Галтекс 2006" ООД 119 020.00 119 020.00 0.00 119 020.00 14 Приключен (към датата на приключване)
205263142 "Гама Органика" ООД България, с.Гърляно, 2568, ул. Руен No 2
 • гр.Кюстендил
Насърчаване на стартиращо предприятие за производство на перилни и почистващи препарати и сапуни от натурални суровини. 248 410.00 198 728.00 49 682.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
205274509 "ГВЕНДУЛИН ФИЛМС" ООД България, гр.Враца, 3000, ул. "СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" № 3, ет. 3, ап. 2
 • гр.Монтана
Насърчаване на предприемачеството в "Гвендулин Филмс" ООД 249 840.00 199 872.00 49 968.00 0.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
204011569 "ГЕКО 16" ООД България, гр.Девня, 9160, Промишлена зона, ПИ 20482.505.16
 • гр.Девня
Устойчива заетост в Геко 16 ООД 135 354.00 135 354.00 0.00 132 134.72 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
175118960 "ГЕТИ" ЕООД България, гр.Костенец, 2030, Боровц 6
 • Костенец
По-добри и безопасни условия на труд в "ГЕТИ" ЕООД 30 524.54 30 524.54 0.00 30 052.91 4 Приключен (към датата на приключване)
202590943 "ГИД-2004" ЕООД България, гр.Пловдив, 4004, ул. "Георги Кирков" 64, ет. 6, ап. 15
 • България
Гъвкава заетост и обучения за по-добри работни места в "ГИД-2004" 82 134.40 82 134.40 0.00 63 969.88 12 Приключен (към датата на приключване)
112133251 "ГИДО" ООД - ГРАД ПЕЩЕРА България, гр.Пещера, 4550, ул. Нестор Личев" № 9
 • гр.Пещера
Нови социални придобивки и по-здравословни условия на труд за работещите в "ГИДО" ООД- гр. Пещера 352 352.00 352 352.00 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
205314505 "ГЛОБАЛ ИНОВАТИВ 2018" ЕООД България, гр.Сливен, 8800, ул. Стефан Караджа No 23
 • гр.Сливен
Производство на наситен разтвор на натриев хидроксид 249 980.00 199 984.00 49 996.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
204874586 "Глобал козметик" ЕООД България, гр.Силистра, 7500, ул. "Одеса" № 28, вх. А, ет. 5, ап. 14
 • гр.Силистра
Създаване и развитие на предприятие за производство на висок клас професионална селективна козметика за коса в град Силистра 215 950.00 172 760.00 43 190.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
201228770 "ГЛОБАЛКАР" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. Новозагорско Шосе No 59030
 • гр.Стара Загора
"Качествена заетост в Глобалкар ЕООД" 277 531.30 277 531.30 0.00 257 767.42 17 Приключен (към датата на приключване)
108060915 "ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД България, гр.Кърджали, 6600, ул. РЕПУБЛИКАНСКА No 83
 • гр.Кърджали
Обучения за заети лица в "ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД 134 400.00 67 200.00 67 200.00 63 900.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (5/296):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.