English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
204360962 "Д и П консулт 2017" ЕООД България, гр.Троян, 5600, ул."Генерал Карцов" 192
 • гр.Троян
По-висока ефективност, квалификация и конкурентоспособност на Човешките ресурси в предприятията, чрез трансграничен обмен за популяризиране на е-management в областта на консултантски и финансови услуги в сектора на туризма и информационните технологии 186 327.00 186 327.00 0.00 37 265.40 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
202427362 "Дабъл Дилайт" ООД България, гр.Пловдив, 4000, ул. "Елиезер Калев", № 2
 • гр.София
Човешкият фактор и неговото професионално и кариерно развитие– водещ фактор във фирмената политика на "Дабъл Дилайт" ООД 119 000.00 119 000.00 0.00 119 000.00 27 Приключен (към датата на приключване)
126646680 "ДАНИ ФЕШЪН" ЕООД България, гр.Хасково, 6300, ул. "Стоян Заимов" 6
 • гр.Тополовград
 • гр.Хасково
По-добри и безопасни работни места в "Дани Фешън" ЕООД 216 686.13 216 686.13 0.00 215 305.86 14 Приключен (към датата на приключване)
813109833 "ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД България, гр.Девня, 9160, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
 • гр.Девня
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за работниците и служителите в "Девня Цимент АД" 274 058.00 219 246.40 54 811.60 43 849.28 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
201315218 "ДЖОДИ - 1" ЕООД България, гр.Сливен, 8800, бул. ХРИСТО БОТЕВ, бл.27, вх.А, ет.4, ап.7
 • гр.Сливен
Повишаване на производствения капацитет на „Джоди-1“ ЕООД и разширяване на експортните пазари 925 000.00 555 000.00 370 000.00 550 119.00 14 Приключен (към датата на приключване)
203402102 "Ди Ем Ес Хелт Груп" EООД България, гр.София, 1510, кв. Хаджи Димитър, ул. Васил Кънчев, 26
 • гр.София
"Професионални възможности за ново начало" 200 164.44 200 164.44 0.00 196 169.52 21 Приключен (към датата на приключване)
175317371 "ДИВЕРА-ВП" ЕООД България, гр.София, 1231, НАДЕЖДА IV, бл.456, вх.A, ет.2, ап.4
 • гр.София
Реализиране на ефективни мерки и дейности за създаване на нови работни места 257 648.28 257 648.28 0.00 257 288.98 15 Приключен (към датата на приключване)
119612090 "ДИПОЛ" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. Васил Левски, №13, ет.3, ап.5
 • България
Обучения за заети лица във фирма "ДИПОЛ" ЕООД 46 750.00 46 750.00 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
204124816 "ДОБРУДЖА - 7" ООД България, с.Нова махала, 6191, 00
 • България
Създаване и развитие на група на производители ДОБРУДЖА 7 ООД 977 900.00 977 900.00 0.00 0.00 56 Сключен
130181148 "ДОМКО" ООД България, гр.София, 1836, ЛЕВСКИ - Г, УЛ."ПОП ГРУЮ", номер 106
 • България
Развитие на човешкия капитал в "ДОМКО" ООД 20 020.00 20 020.00 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
202230079 "ДОРИ - ЕМ" ООД България, гр.София, 1592, район р-н Искър, ж.к. "Дружба 1", бл. 10, вх. Б, ет. 1, ап. 19
 • България
Подобряване на качеството на работните места в "ДОРИ - ЕМ" ООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд 127 165.00 127 165.00 0.00 125 700.00 15 Приключен (към датата на приключване)
827182859 "ДУНАВ" АД България, гр.Русе, 7003, бул. Тутракан 22
 • гр.Русе
“ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ” 356 410.00 356 410.00 0.00 268 120.01 15 Приключен (към датата на приключване)
175441697 "Евроквалификационен център" АД (ЕКЦ АД) България, гр.София, 1618, улица "Княгиня Клементина" № 39
 • гр.Бургас
 • гр.Варна
 • гр.Пловдив
 • гр.Русе
 • гр.София
Нови хоризонти в "Евроквалификационен център" АД 141 451.00 141 451.00 0.00 28 290.00 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
104677342 "Еврострой В.Търново" ООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. "Моско Москов 3"
 • Територията на ЕС
Социални иновации в добива на инертни материали и производството на бетонови смеси 199 500.00 199 500.00 0.00 199 500.00 15 Приключен (към датата на приключване)
203639838 "ЕКО АКВА ВТ" ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. Поп Харитон №2, ет.2, офис 1
 • с.Беброво
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО РИБОВЪДНО СТОПАНСТВО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РИБА ЗА КОНСУМАЦИЯ В ПЛАВАЩИ МРЕЖЕНИ КЛЕТКИ И В СВОБОДНАТА ЗОНА НА ЯЗОВИР "БЕБРОВО", ЗЕМЛИЩЕ НА С.БЕБРОВО, ОБЩ.ЕЛЕНА 394 240.00 197 120.00 197 120.00 0.00 18 Сключен
131425114 "ЕКСА" АД България, гр.София, 1303, ул.Софрони Врачански №51
 • гр.София
Персоналът на "ЕКСА" АД с добри и безопасни условия на труд и нови социални придобивки 214 074.00 214 074.00 0.00 209 795.23 14 Приключен (към датата на приключване)
103004396 "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД България, гр.Варна, 9009, бул."Владислав Варненчик", номер 275 А
 • гр.Варна
ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА В "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД 322 239.00 257 791.20 64 447.80 257 584.77 15 Приключен (към датата на приключване)
103004396 "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД България, гр.Варна, 9009, бул."Владислав Варненчик", номер 275, вх.А
 • гр.Варна
Иновативна WEB БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА (SMART HUBS) ЗА ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ И ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОВК (ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ КЛИМАТИЗАЦИЯ) И БГВ (БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА) ОТ "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД 1 124 201.17 735 255.22 388 945.95 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
203700209 "Елкабел-СС" ЕООД България, гр.Силистра, 7500, ул. Добруджа № 31
 • гр.Силистра
Социализиране на "Елкабел-СС" ЕООД 245 256.48 245 256.48 0.00 49 051.30 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
112030073 "Елмет" ЕООД България, гр.Панагюрище, 4500, ул. Шипка 15
 • с.Баня (общ.Панагюрище)
Модернизация на предприятие за преработка на риба и рибни отпадъци (африкански сом) 678 453.10 339 226.57 339 226.53 0.00 18 Прекратен (към дата на прекратяване)
201759073 "ЕЛФ КОНСУЛТИНГ" ЕООД България, гр.София, 1750, ж.к. "Младост" 1, бл. 25, вх. 2, ет. 2, ап. 40
 • България
Социално предприемачество за осигуряване на заетост на уязвимите групи 173 220.07 173 220.07 0.00 0.00 19 В изпълнение (от дата на стартиране)
200836086 "Емералд - Надежда" ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, Ул. "Константин Кесимов" №13, ап.11
 • Територията на ЕС
Трансфер на иновативни практики в областта на управлението и посредничеството при сделки с недвижими имоти 199 954.00 199 954.00 0.00 78 600.80 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
200137969 "ЕНДЖИЕН БИТ" ЕООД България, гр.София, 1111, ж.к. ГЕО МИЛЕВ, ул. РАЗЛЪКА No 6, бл. 17, вх. А, ет. 3, ап. 5
 • гр.Монтана
Навлизане на "ЕНДЖИЕН БИТ" ЕООД в нов отрасъл 650 000.00 455 000.00 195 000.00 455 000.00 13 Приключен (към датата на приключване)
200085344 "ЕСТРЕЛ" ЕАД България, гр.София, 1606, район Красно село, ул. Люлин планина № 31
 • гр.Враца
 • гр.София
Разработване на иновативно устройство "Айбокс" от "Естрел" ЕАД 643 590.72 447 128.41 196 462.31 0.00 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
201381823 "Живот без болка" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, ул. Антон Чехов № 18 ет.партер
 • Югозападна и южно-централна България
Устойчива заетост чрез придобиване на квалификация в областта на медико-социалните дейности за безработни младежи 100 886.52 100 886.52 0.00 88 065.82 15 Приключен (към датата на приключване)
Страница (5/268):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.