English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
202469500 "БЕЛЛА 21" ООД България, гр.Габрово, 5300, ул. ГЕН. НИКОЛА РЯЗКОВ, номер 11, ет.6, ап.18
 • България
Професионализъм и развитие в "Белла 21" ООД 34 210.00 34 210.00 0.00 3 850.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
201424826 "БЕЛФОРТ-ДЕТЕЛИНА" ЕООД България, с.Пчелин, 2048, област София, община Костенец, с. Пчелин , ПК 2048
 • Костенец
Развитие и надграждане на качеството на работната среда в дом за възрастни хора Резиденция "Детелина", с. Подгорие, община Костенец. 82 332.84 82 332.84 0.00 23 733.19 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
203555176 "Бизконсулт адвайзър" ЕООД България, гр.София, 1000, ул. Рачо Димчев No 2, ет. 1, офис 1;
 • гр.София
Осигуряване на заетост и квалификация в "Бизконсулт адвайзър" ЕООД 164 030.00 164 030.00 0.00 138 521.60 17 Приключен (към датата на приключване)
204809389 "БИЗНЕСЛАБ" ООД България, гр.София, 1734, гр. София 1700, Област София (столица); Община Столична, Район Студентски, ж.к. "Студентски град" ул. "Проф. Д-р Иван Странски", бл. ЗБ, вх. А, офис 5
 • гр.София
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРИРОДЕН ПРОДУКТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПОТИСКАНЕ НА СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ ПРИ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ 200 000.00 160 000.00 40 000.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
104119056 "БИЛЯНА" ООД България, с.Българско Сливово, 5284, с. Българско Сливово 5284
 • с.Българско Сливово
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪЛНОСИСТЕМНА ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СКАРИДИ ПОСРЕДСТВОМ ЗАТВОРЕНА РЕЦИРКУЛАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ 1 416 123.63 708 061.83 708 061.80 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
101159421 "БИНЕР" ООД България, гр.Благоевград, 2700, ул. "СТАРА ПЛАНИНА" No 7А, ет. 2, ап. 2
 • гр.Благоевград
"Подобряване на микроклимата и работната среда чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд в "БИНЕР" ООД" 270 623.93 270 623.93 0.00 270 623.93 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
204801606 "Био Антисептика" ООД България, гр.Пазарджик, 4400, Ул. "Найчо Цанов" № 32, ет.2, ап.5
 • гр.Пазарджик
Производство на продукти за лична хигиена и козметика, съдържащи природни антисептици и биологично активни вещества от растителен произход 226 636.54 181 309.23 45 327.31 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
205250764 "БИО БЮТИ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, ул. "Тодор Александров" № 110, ет .1
 • гр.Симитли
"Създаване и развитие на ново предприятие "БИО БЮТИ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД - предпоставка за конкурентно и ефективно производство, стабилен икономически растеж и устойчива заетост" 217 004.90 173 603.91 43 400.99 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
112029879 "БИОВЕТ" АД България, гр.Пещера, 4550, ул. "Петър Раков" № 39
 • България
Повишаване на професионалната квалификация, чрез обучения на служителите на "Биовет" АД 241 257.50 241 257.50 0.00 0.00 14 Прекратен (към дата на прекратяване)
205226521 "БИОРЕСУРС" ЕООД България, гр.Монтана, 3400, гр. Монтана 3400, ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ No 2
 • гр.Монтана
Устойчиво реализиране и предлагане на пазара на eкологично съобразни щамове и технология за микробна деградация на пестициди 248 141.00 198 512.80 49 628.20 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
205277050 "БЛОКЧЕЙН ХЕЛТ" ЕООД България, гр.Шумен, 9700, Ул. "АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ" № 45, ет. 2, ап. 4
 • гр.Шумен
Насърчаване на предприемачеството в "БЛОКЧЕЙН ХЕЛТ" ЕООД 234 778.00 187 822.40 46 955.60 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
113573168 "БЛУ ПОЙНТ" ЕАД България, гр.Перник, 2303, ул. ЮРИЙ ГАГАРИН 1
 • гр.Перник
Ново работно място в "БЛУ ПОЙНТ"ЕАД 331 799.18 265 439.34 66 359.84 265 438.72 16 Приключен (към датата на приключване)
115842916 "БЛУРЕД" ООД България, гр.Асеновград, 4230, ул. РЕЧНА No 2, ап. 12
 • България
Подобряване на безопасността и условията на труд в БЛУРЕД ЕООД 142 452.00 142 452.00 0.00 130 813.80 15 Приключен (към датата на приключване)
205265175 "БМ Солюшънс" ООД България, гр.Плевен, 5800, ул. „ Берковица“ 5
 • гр.Плевен
Реализиране на предприемаческа идея от „БМ Солюшънс“ ООД 249 997.00 199 997.60 49 999.40 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
200511057 "БОГОЯ-М" ООД България, гр.Варна, 9020, ж.к. "Младост", бл.143, вх.3, ет.4, ап.42
 • гр.Варна
SMART АКТИВНИ чрез обучение и заетост 336 180.36 336 180.36 0.00 172 814.04 20 Приключен (към датата на приключване)
108692651 "БОРИ" ЕООД България, с.Кирково, 6884, с. Кирково
 • с.Кирково
"Увеличаване на заетостта и повишаване на квалификацията на заетите лица в "Бори" ЕООД" 115 394.40 115 394.40 0.00 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
128595875 "БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД България, гр.Ямбол, 8600, ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, бл.15, вх.Б, ет.1, ап.46
 • гр.Ямбол
"Подобряване управлението на човешките ресурси и условията на труд в "БРАЯН ТЕРМОИЗОЛ" ЕООД" 303 640.00 303 640.00 0.00 222 162.84 18 Приключен (към датата на приключване)
205264098 "Брегахим" ООД България, гр.Видин, 3700, ж.к. Бонония, бл. 11, вх. А, ет. 5, ап. 14
 • с.Чупрене
Насърчаване на предприемачеството в Брегахим 249 965.00 199 972.00 49 993.00 0.00 10 В изпълнение (от дата на стартиране)
117671567 "БТБ БЪЛГАРИЯ" АД България, гр.Русе, 7009, бул. "България" 125
 • гр.Дулово
 • гр.Русе
ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В "БТБ БЪЛГАРИЯ" АД 399 710.00 319 768.00 79 942.00 274 377.93 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
115762445 "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД България, с.Храбрино, 4111, ПЪРВА ВИЛНА ЗОНА
 • с.Брестовица (общ.Родопи)
Повишаване на производствения капацитет на "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД 1 045 500.00 731 850.00 313 650.00 731 850.00 21 Приключен (към датата на приключване)
204983525 "БУЛТЕКС КЪМПАНИ" ЕООД България, гр.Благоевград, 2700, ул. "Славянска" № 83, вх. А
 • гр.Симитли
"Насърчаване на предприемаческа идея в областта на електрическите съоръжения в "БУЛТЕКС КЪМПАНИ" ЕООД 218 708.16 174 966.52 43 741.64 0.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
126705405 "БУЛТЕМ" ООД България, гр.Хасково, 6300, Търговски комплекс "Градски хали", бул. „България” 150, ет.5, офис 512
 • България
Добри и безопасни условия на труд в "Бултем" ООД 175 027.78 175 027.78 0.00 173 889.50 17 Приключен (към датата на приключване)
123627778 "Бунекс" ЕООД България, гр.Казанлък, 6100, кв. ИЗТОК, бл. 41, вх. Б, ап. 24
 • гр.Казанлък
Подобряване на работната среда в „Бунекс“ ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд 60 043.63 60 043.63 0.00 38 336.29 19 Приключен (към датата на приключване)
176281871 "Български Младежки Форум" България, с.Върбово, 3951, "Трета" № 6
 • гр.София
"Повишаване ефективността от участие на граждански организации и общественост в процеса по формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство" 88 650.88 88 650.88 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
204071463 "ВАЛ КОНСТРУКТОРС - 78" ЕООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. "Панайот Волов" № 26, ет. 5, ап. 14
 • гр.Велинград
ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ЯЗОВИР „МАЛКА МЪТНИЦА“ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА РИБОПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ 342 531.56 171 265.78 171 265.78 0.00 18 Сключен
Страница (4/306):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.