English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
204077149 "Веджи Фрост" ООД България, гр.Плевен, 5800, Цанко Церковски № 16, ет. 4
 • гр.Долни Дъбник
Подпомагане на организация на производители "Веджи Фрост" ООД, чрез безвъзмездна финансова помощ по Мярка 9. 551 134.45 551 134.45 0.00 0.00 37 Сключен
204603414 "ВЕЛИНФИШ" ЕООД България, гр.Пловдив, 4000, ул. "Балкан" № 1, ет. 4, ап. 31
 • гр.Белица
Създаване на „Предприятие за преработка на риба” в УПИ II-2, кв. 1, местност „Гарата”, землище на гр. Белица, Община Белица, Област Благоевград 1 095 229.48 547 614.74 547 614.74 0.00 18 Сключен
200117781 "Венеция - 08" ООД България, гр.Перник, 2300, ул. Русе № 27
 • гр.Перник
Нов шанс за безработните хора 185 385.36 185 385.36 0.00 185 385.36 15 Приключен (към датата на приключване)
104585972 "ВИКТОРИ-2000" ЕООД България, гр.Свищов, 5250, ул." Г. С. Раковски", номер 32
 • гр.Свищов
"Ресурсна ефективност във "Виктори 2000 ЕООД" 914 900.00 550 430.00 364 470.00 0.00 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
813151227 "Вилмар Контрол" ООД България, гр.Варна, 9000, ул. "Братя Георгиевич" № 33, ет. 1
 • гр.Варна
Разширяване дейността на "Вилмар Контрол" ООД чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица 162 500.37 162 500.37 0.00 132 099.08 20 Приключен (към датата на приключване)
117664576 "ВИП КОНТАКТ" ООД България, гр.Русе, 7002, ул. "Независимост" No 2
 • гр.Разград
Подкрепа за създаване на нови работни места във "Вип контакт" ООД 154 370.97 154 370.97 0.00 112 584.54 16 В изпълнение (от дата на стартиране)
203226647 "ВИП професионално почистване" ЕООД България, гр.София, 1408, гр. София; Район р-н Триадица; Квартал "Иван Вазов"; бул. "Витоша" № 137; ет. 1, офис 3
 • България
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в „ВИП професионално почистване“ ЕООД 173 689.00 173 689.00 0.00 163 103.60 12 Приключен (към датата на приключване)
107031266 "ВИП" ООД България, гр.Севлиево, 5400, ул. ИВАН ПРЕСНАКОВ, номер 4
 • гр.Севлиево
Подобряване условията на труд във "ВИП" ООД 387 103.00 387 103.00 0.00 380 768.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
201594942 "ВКУСНИ ПОДПРАВКИ-2011" ЕООД България, гр.Плевен, 5800, ул.ГЕН.ВЛАДИМИР ВАЗОВ, номер 12, вх.Б, ет.3, ап.8
 • България
"Ново социално предприятие - нов шанс за социално и професионално интегриране на лица с ниска конкурентоспособност на пазара на труда" 99 988.00 99 988.00 0.00 22 516.14 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
201611594 "Влаяна" ЕООД България, гр.Пловдив, 4000, район р-н Централен Подлез - Централна гара, обект 06
 • гр.Пловдив
Осигуряване на заетост и достоен труд във "Влаяна" ЕООД 113 663.36 113 663.36 0.00 113 061.35 15 Приключен (към датата на приключване)
830166530 "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Смолян България, гр.Смолян, 4700, ул. П.Р.СЛАВЕЙКОВ 2
 • Смолян
"Интегриран воден проект на агломерация Смолян" 91 315 975.97 68 236 106.39 23 079 869.58 0.00 53 В изпълнение (от дата на стартиране)
205228981 "Войводи 2018" ООД България, гр.Сливен, 8800, Самуиловско шосе № 22
 • България
Учредяване и устойчиво развитие на група на производители 977 900.00 977 900.00 0.00 0.00 56 Сключен
103790974 "Волан" ЕООД България, гр.Аксаково, 9154, ул. ТРАКИЯ 11
 • гр.Варна
Подобряване достъпа до заетост и квалификация на младежи в град Варна 320 982.70 320 982.70 0.00 221 706.77 15 Приключен (към датата на приключване)
101664852 "ВОЛОВАР" ООД България, с.Кочан, 2955, ул. "Васил Левски" №29
 • с.Кочан
"Нови възможности за квалификация и устойчива заетост за безработни и неактивни лица чрез разкриване на нови работни места във "ВОЛОВАР" ООД" 171 819.34 171 819.34 0.00 171 013.85 17 Приключен (към датата на приключване)
102843032 "Врънгови" ООД България, гр.Бургас, 8000, гр. Бургас, кв. „Ветрен“, ул. „Китен“ №26А
 • гр.Бургас
Подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на "Врънгови" ООД 505 316.89 353 721.81 151 595.08 352 849.00 17 Приключен (към датата на приключване)
204308780 "ГАБИ 27" ЕООД България, гр.София, 1000, район Възраждане, ул."Трапезица" №2
 • България
Развитие на социалното предприемачество и улесняване достъпа до заетост на уязвими групи - "GABI 27" ЕООД. 283 212.38 283 212.38 0.00 84 614.76 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
108077964 "ГАЛЕНИТ" АД България, гр.Кърджали, 6600, ул. РЕПУБЛИКАНСКА No 83
 • гр.Кърджали
Обучения за заети лица в "ГАЛЕНИТ" АД 54 800.00 27 400.00 27 400.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
175044588 "ГАЛТЕКС 2006" ООД България, гр.София, 1404, район р-н Триадица Твърдишки проход No 23, ет. 1, ап. 4
 • България
Придобиване на професионална квалификация и общуване на чужд език на заетите лица в "Галтекс 2006" ООД 119 020.00 119 020.00 0.00 23 804.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
204011569 "ГЕКО 16" ООД България, гр.Девня, 9160, Промишлена зона, ПИ 20482.505.16
 • гр.Девня
Устойчива заетост в Геко 16 ООД 135 354.00 135 354.00 0.00 27 070.80 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
175118960 "ГЕТИ" ЕООД България, гр.Костенец, 2030, Боровц 6
 • Костенец
По-добри и безопасни условия на труд в "ГЕТИ" ЕООД 30 524.54 30 524.54 0.00 30 052.91 4 В изпълнение (от дата на стартиране)
202590943 "ГИД-2004" ЕООД България, гр.Пловдив, 4004, ул. "Георги Кирков" 64, ет. 6, ап. 15
 • България
Гъвкава заетост и обучения за по-добри работни места в "ГИД-2004" 82 134.40 82 134.40 0.00 63 969.88 12 Приключен (към датата на приключване)
112133251 "ГИДО" ООД - ГРАД ПЕЩЕРА България, гр.Пещера, 4550, ул. Нестор Личев" № 9
 • гр.Пещера
Нови социални придобивки и по-здравословни условия на труд за работещите в "ГИДО" ООД- гр. Пещера 352 352.00 352 352.00 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
201228770 "ГЛОБАЛКАР" ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, ул. Новозагорско Шосе No 59030
 • гр.Стара Загора
"Качествена заетост в Глобалкар ЕООД" 277 531.30 277 531.30 0.00 257 767.42 17 Приключен (към датата на приключване)
108060915 "ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД България, гр.Кърджали, 6600, ул. РЕПУБЛИКАНСКА No 83
 • гр.Кърджали
Обучения за заети лица в "ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ" АД 134 400.00 67 200.00 67 200.00 0.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
201765343 "ГРИЙН ТАКСИ" ООД България, гр.София, 1700, район р-н Студентски, "Арсо Пандурски", кв. 9
 • гр.София
„СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ РАБОТНИ МЕСТА В „ГРИЙН ТАКСИ“ ООД ЗА БЕЗРАБОТНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА” 326 465.16 326 465.16 0.00 324 878.30 19 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (4/279):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.