English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
175157251 ЕНТЪРПРАЙЗ КОМЮНИКЕЙШЪНС ГРУП ООД България, гр.София, 1766, ул. Панорама София № 5
 • гр.София
Развитие на управленския капацитет и растеж на Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД 312 602.00 218 821.40 93 780.60 218 725.50 18 Приключен (към датата на приключване)
131385698 БАРТЕР ЕООД България, гр.София, 1680, УЛ."ХАЙДУШКА ГОРА", номер 38, ет.3
 • гр.Севлиево
Повишаване на енергийната ефективност на „БАРТЕР” ЕООД 4 863 540.00 2 431 770.00 2 431 770.00 2 263 180.00 19 В изпълнение (от дата на стартиране)
106633615 ДЕТСКА ГРАДИНА " РОЗА" България, гр.Мездра, 3100, ул.ГЕОРГИ КИРКОВ № 2
 • гр.Мездра
"МНОГООБРАЗИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА МЕЗДРА" 267 250.20 267 250.20 0.00 245 087.21 29 Приключен (към датата на приключване)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Осигуряване на финансирането на възнаграждения, осигурителни вноски и други дължими според действащото законодателство плащания, както и допълнителни възнаграждения и допълнително здравно осигуряване за служители, работещи в Управляващия орган на ОП НОИР 11 068 398.00 11 068 398.00 0.00 7 260 946.82 44 Приключен (към датата на приключване)
000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Дирекция "Координация на програми и проекти", УО на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 България, гр.София, 1000, улица "Дякон Игнатий" 9
 • гр.София
„Техническа помощ за обезпечаване извършването на административни и технически услуги и други разходи, съпътстващи изпълнението на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” 1 801 200.00 1 801 200.00 0.00 376 607.39 109 В изпълнение (от дата на стартиране)
177057545 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" България, гр.София, 1000, бул. "Витоша" №15, ет.5
 • България
 • Територията на ЕС
Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ 1 299 435.52 1 299 435.52 0.00 1 041 893.93 24 Приключен (към датата на приключване)
177057545 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" България, гр.София, 1000, бул. "Витоша" №15, ет.5
 • България
 • Територията на ЕС
Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ през периода 2019-2021 г. 1 299 069.24 1 299 069.24 0.00 277 450.94 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
204368425 СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОТЕГНАТА РЪКА ЕООД България, гр.София, 1582, район р-н Искър, ж.к. "Дружба", бл. 410, вх. А, ет. 6, ап. 20
 • гр.София
"Създаване на условия за развитие на "Социално предприятие Протегната ръка" ЕООД 190 473.36 190 473.36 0.00 106 855.71 19 В изпълнение (от дата на стартиране)
127032176 ТИЧА - ШУМЕН ООД България, гр.Шумен, 9700, БУЛ. РИШКИ ПРОХОД, номер 54
 • гр.Шумен
Подобряване на енергийната ефективност на “ТИЧА - ШУМЕН” ООД 472 383.94 337 850.76 134 533.18 337 181.00 13 Приключен (към датата на приключване)
127029365 ВИАС ЕООД България, гр.Шумен, 9700, УЛ. РИШКИ ПРОХОД, номер 68 А
 • гр.Шумен
Подобряване енергийната ефективност на „ВИАС“ ЕООД 533 316.38 380 097.47 153 218.91 378 176.64 14 Приключен (към датата на приключване)
826043842 ЗАВЕТ АД България, гр.Завет, 7330, ул. "КИРИЛ И МЕТОДИЙ", номер 5
 • гр.Завет
Подобряване на енергийната ефективност на „ЗАВЕТ” АД 309 194.14 222 785.90 86 408.24 208 861.00 15 Приключен (към датата на приключване)
200622659 РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД България, гр.Шумен, 9700, УЛ. "ОТЕЦ ПАИСИЙ", номер 19, ет.1, ап.2
 • гр.Мездра
Подобряване енергийната ефективност на РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 537 259.10 383 261.36 153 997.74 380 108.00 15 Приключен (към датата на приключване)
124693172 ДОБРУДЖА БИЛДИНГ ЕООД България, гр.Добрич, 9300, бул. РУСИЯ, номер 13 офис 2
 • с.Ясен (общ.Плевен)
Подобряване на енергийната ефективност на "Добруджа билдинг" ЕООД 1 551 130.20 942 108.12 609 022.08 939 975.60 15 Приключен (към датата на приключване)
200578682 ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД България, гр.Велико Търново, 5000, КРАКОВ, номер 13, вх.А, ет.5, ап.5
 • гр.Летница
Подобряване на енергийната ефективност на „ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ – ДБ“ЕООД 492 769.02 351 278.31 141 490.71 350 197.90 16 Приключен (към датата на приключване)
127627462 КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД България, гр.Шумен, 9700, Гр. Шумен, бул.”Ришки проход” 30
 • с.Буковлък
Подобряване на енергийната ефективност на „Кънстракшън груп“ ЕООД 1 620 302.63 982 966.58 637 336.05 982 389.23 17 Приключен (към датата на приключване)
103900924 ПАСАТ ПРЕС ЕООД България, гр.Варна, 9000, ЯН ХУНИЯДИ, номер 12
 • гр.Варна
Подобряване енергийната ефективност на „ПАСАТ ПРЕС” ЕООД 184 721.30 133 484.91 51 236.39 133 243.39 11 Приключен (към датата на приключване)
160063112 ПРЕСТИЖ 2007 ЕООД България, гр.Пловдив, 4000, ул. ИВАН ВАЗОВ, номер 48, ет.2
 • с.Маноле
Подобряване на енергийната ефективност на Престиж 2007 ЕООД 325 216.00 235 241.20 89 974.80 231 766.20 14 Приключен (към датата на приключване)
000852925 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ България, гр.Тервел, 9450, ул."Свети Свети Кирил и Методи" 8
 • Тервел
Грижа в домашна среда 499 260.00 499 260.00 0.00 498 670.57 22 Приключен (към датата на приключване)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • гр.София
“Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ 2007 – 2013 на Агенция “Пътна инфраструктура” 284 571.60 284 571.60 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695317 МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО България, гр.София, 1000, пл. "Света Неделя"№5
 • България
Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2 6 000 000.00 6 000 000.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000505910 ОБЩИНА РАЗГРАД България, гр.Разград, 7200, бул. „Бели Лом“ №37А
 • Разград
Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград 5 948 844.51 5 948 844.51 0.00 4 101 115.31 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
127622102 ТЕХНОСТРОЙ - Г ЕООД България, гр.Смядово, 9820, ул. ХАН ОМУРТАГ, номер 5
 • гр.Смядово
Подобряване на енергийната ефективност на “ТЕХНОСТРОЙ - Г” ЕООД 543 072.00 347 847.88 195 224.12 347 083.24 12 Приключен (към датата на приключване)
205249979 " ДРУЖИНА МЛЕЧНА" ООД България, гр.Асеновград, 4230, Цар Иван Асен II № 127
 • България
Създаване и подкрепа на група на производители Дружина млечна ООД 977 900.00 977 900.00 0.00 0.00 57 Сключен
201066368 "411 Маркетинг" ЕООД България, гр.Варна, 9000, жк "Възраждане", бл.37, вх.4, ап.73
 • гр.Варна
Нови устойчиви работни места в "411 Маркетинг" ЕООД 247 469.00 247 469.00 0.00 219 568.45 18 Приключен (към датата на приключване)
175014099 "АВАЛОН-52" ЕООД България, гр.София, 1612, ж.к. "Белите брези", ул. "Лерин" 21, ет. 5, ап. 29
 • България
Насърчаване на предприемачеството в Югозападен район 167 231.90 167 231.90 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (1/306):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.