English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000193058 ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА България, гр.Бяла Слатина, 3200, ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ № 68
  • гр.Бяла Слатина
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Бяла Слатина 1 612 358.58 1 612 358.58 0.00 0.00 53 В изпълнение (от дата на стартиране)
000931625 ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ България, гр.Велики Преслав, 9850, ул. БОРИС СПИРОВ № 58
  • Велики Преслав
Разкриване на социалните услуги Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа в гр. Велики Преслав 1 178 863.10 1 178 863.10 0.00 235 772.62 45 В изпълнение (от дата на стартиране)
000057026 ОБЩИНА КАРНОБАТ България, гр.Карнобат, 8400, бул. БЪЛГАРИЯ № 12
  • гр.Карнобат
„Предоставяне на социална услуга "Дневен център за деца и/или младежи с увреждания" в гр. Карнобат” 866 720.20 866 720.20 0.00 0.00 40 В изпълнение (от дата на стартиране)
000133972 ОБЩИНА СТРАЖИЦА България, гр.Стражица, 5150, ул. ДОНЧО УЗУНОВ № 5
  • гр.Стражица
Преходно жилище за деца от 15 до 18 години, гр.Стражица 182 012.52 182 012.52 0.00 0.00 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
000291709 ОБЩИНА ТРОЯН България, гр.Троян, 5600, пл. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1
  • Троян
Нова грижа в община Троян 1 588 410.00 1 588 410.00 0.00 0.00 52 В изпълнение (от дата на стартиране)
000903946 Община Хасково България, гр.Хасково, 6300, площад "Общински" № 1
  • Хасково
"Подай ръка на нашите деца" 1 571 599.91 1 571 599.91 0.00 0.00 30 В изпълнение (от дата на стартиране)

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.