English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000471543 ОБЩИНА РАКОВСКИ България, гр.Раковски, 4150, пл. БЪЛГАРИЯ № 1
  • гр.Раковски
Създаване на социално предприятие "Общинска ремонтна работилница" на територията на Община Раковски 62 425.99 62 425.99 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
176289099 ФОНДАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАТОЛИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ КАРИТАС ВИТАНИЯ" България, гр.Раковски, 4150, ул. "Никола Вапцаров" 2а
  • Раковски
Разширяване дейността на социално предприятие "Работилница на Каритас" 132 574.01 132 574.01 0.00 0.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.