English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
108565579 ДУРАЛ ООД България, гр.Крумовград, 6900, кв."ЗАПАД", бл.6, вх.В, ет.1, ап.26
  • гр.Крумовград
Добри и безопасни условия на труд - привлекателно място за работа във фирма "Дурал" ООД - гр. Крумовград 60 936.95 60 936.95 0.00 0.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
108681434 НАР ООД България, гр.Момчилград, 6800, ул. МАКАЗА, номер 55
  • гр.Момчилград
Осигуряване на добри и безопасни условия на труд на заетите лица в "НАР"ООД 83 401.60 83 401.60 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
108034169 РОДОПСТРОЙ - 97 ООД България, гр.Момчилград, 6800, ул. МАКАЗА, номер 2А
  • гр.Момчилград
Подобряване условията на труд в „Родопстрой - 97“ ООД 75 072.32 75 072.32 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
108565390 СОФТ-А Билд ООД, Крумовград България, гр.Крумовград, 6900, ул. "Димитър Благоев" 10, ет. 2, офис 3
  • гр.Крумовград
Добри и безопасни условия на труд във фирма "Софт-А Билд" ООД гр. Крумовград 45 370.27 45 370.27 0.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
204536474 ТАНЕМ-77-МТ ООД България, гр.Момчилград, 6800, ул. Гюмюрджинска №75
  • гр.Момчилград
Нова система за управление на човешките ресурси и по-добри и безопасни условия на труд в ТАНЕМ-77-МТ ООД 77 970.83 77 970.83 0.00 0.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.