English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.002-0191-C01
"Независим живот-община Златарица"
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
16.12.2015
16.12.2015
16.09.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Велико Търново, Златарица

Описание

При разкритата възможност за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по настоящият проект, като бенефициент, община Златарица ще се възползва пълноценно, за да подобри качеството на живот на своите граждани с увреждания и такива над 65 г. възраст с ограничение или в невъзможност да обслужват себе си. 
Следвайки идеята за разширяване на дейностите по предходни процедури със същият профил на дейност, в отговор на потребностите на нуждаещите се, операция „Независим живот – община Златарица“ ще подобри качеството на живот и достъпа до социално включване, като продължи и надгради предоставянето на социалната услуга Личен асистент, по проект „Подкрепа за достоен живот“, и „Нови възможности за грижа“ по бюджетна линия „Нови алтернативи“. Заедно с това като бенефициент, ние ще осигурим медицинска грижа от здравни асистенти в дома на потребителя, индивидуална грижа за всеки в зависимост от потребностите, придружаване и извозване на потребителите в нужда, два пъти месечно до специализиран медицински център. Създаването на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността, ще бъде допълнена грижата за хора в неравностойно положение. 
Дейности
 • Разкриване на нов Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда : До момента, поради недостиг на финансов ресурс, такъв Център не е разкрит в община Златарица. С оглед правилното развитие в социалната сфера и подкрепяйки принципите за настоящата програма, за социално включване в отговор на комплексните потребности, на хора с увреждания и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социално изключване и бедност, изграждането на Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги е стъпка напред в сферата на социалните дейности и развитието на община Златарица. Грижите за възрастните, тежко болни и хора с увреждания ще бъдат предоставяни и в техния собствен дом, за да се чувстват спокойно и уверени, да запазят домашния си комфорт, с който са свикнали, без да се налага да се придвижват, да чакат по медицински кабинети и да ангажират не обучени лица за предоставяне на специализирани услуги. Персоналът, който ще бъде ангажиран ще има грижата да предоставя на потребителите - медицински и социални услуги, помощ в домакинството, внимание и спокойствието, което заслужават. Целта на община Златарица с кандидатстването си пред Управляващият орган и получаването на безвъзмездна финансова помощ е изграждане на интегриран и усъвършенстван подход за предоставяне на социални и здравни услуги в общността. За изпълнение на посочената цел, ще се премине през следните етапи: Надграждане на досегашните услуги със стациониран за целта Център в който ще се осигури здравна и социални грижа на нуждаещите се. Обособяване на манипулационна за здравни нужди и работно място за указване на социални услуги на потребителите и членовете на семействата им. Посещения по домовете на потребителите от здравните работници и социалните работници; Създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. На около 73 м2 от помещението, определено за Център за почасова грижа, ще бъдат разположени: - Отделно обособено помещение – манипулационна, където здравните работници, ще могат да обръщат индивидуално внимание на всеки от целевите групи потърсил помощ; - Помещение с две работни места за социалните работници, където ще бъдат приемани и разглеждани заявления на потребители от целевата група, заявления за работа от потенциални служители по настоящата програма, както и запитвания и отговори от и към населението, заинтересовано от дейностите по процедурата; - Останалата част от помещението е предназначено да бъде – зала за провеждане на обучения, срещи и консултации с персонала.
 • Текущ ремонт, обзавеждане и оборудване на Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги в за социално включване в общността или в домашна среда.: Целта на община Златарица с кандидатстването си пред Управляващият орган и получаването на безвъзмездна финансова помощ е изграждане на интегриран и усъвършенстван подход за предоставяне на социални и здравни услуги в общността. За това е необходимо, да се изгради нов Център, което налага да се извърши текущ ремонт на общинска сграда. Местонахождението на сградата е в централната част на града с административен адрес ул. „Георги Кънев“ №6, собственост на община Златарица. Конструкцията й е масивна, двуетажна със застроена площ 185 м2 с предназначение за друг вид обществена сграда. За изграждане на центъра ще бъде извършен текущ ремонт на първият етаж от сградата, включващ: -пренареждане на старобългарски керемиди и подмяна до 30% -подмяна улуци и водосточни тръби -подмяна на обшивка на покрив с поцинкована ламарина -външна вароциментова мазилка по стени -боядисване фасади -демонтажни работи- облицовки, врати, прозорци и настилки -ремонт инсталации -облицовки и настилки -вътрешна вароциментова мазилка -доставка и монтаж на осветителни тела, мивка, клекало, тоалетно казанче, моноблок -доставка и монтаж на PVC дограма – прозорци, врати и др. Ще бъдат обособени помещения за предоставяне на здравни и социални услуги, обучения, консултации, разяснения относно дейностите. Отделно от тях, на първия етаж в сградата предназначена за дейностите по проект „Независим живот„ е предвиден ремонт на тоалетен-санитарен възел в останалите м2, , заедно с неизбежните преходни помещения. Предвижданата сграда не е ползвана в последните 10 години, поради предстоящото ползване по настоящата процедура, покривът и фасадата също имат нужда от текущ ремонт. Помещенията се предвижда да се отопляват от инверторен климатик, сплит система.
 • - Закупуване на специализирано транспортно средство за хора с увреждания: Златарица е общински град с 12 села и население изцяло покриващо изискванията за целева група по операция „Независим живот“. На територията на община Златарица има двама лични лекари, който има ангажимент към всички над 4500 хиляди жители. Близките и роднините на целевата група, не живеят по родните си места по една или друга причини. Така, възрастните хора са принудени да търсят сами начин за покриване на своите здравни нужди, които са не малко в тази възраст. Най отдалеченото населено място от личния лекар е 32 км. Отдалечеността от медицински център със специалисти в синхрон със липсата на превозно средство, ограничава максимално посещенията за лечение и прегледи при специалисти. С изграждането на Център за почасова грижа в Златарица, възможностите в посока грижи се увеличават, но логично, не са достатъчни. За нуждите на предвижданите дейности по изпълнението на процедура „Независим живот“ ще бъде закупено специализирано транспортно средство за извозване и на хора с увреждания със следните минимални параметри: Параметър Технически спецификации Категория ПС М 1 Брой места (общ капацитет) -място за инвалиди с колички – 1 бр. -места седящи – 5 бр. -място за водач – 1 бр. двигател дизелов двигател с обем – минимум 1997 куб. см. мощност – минимум 110.0 к.с. Скоростна кутия механична – 6 степенна Сигуност ABS (антиблокираща система) ESP (електронна стабилизираща програма) индикатор за налягане в гумите система за подпомагане при внезапно спиране въздушна възглавница за водача предни и задни дискови спирачки регулируеми във височина предни предпазни колани и индикатор за непоставяне Комфорт Бордови компютър хидроусилвател на волана ел. имобилайзер оборотомер трираменен волан, регулируем в дълбочина фарове с разделна оптична система, регулируеми във височина двойно огледало за обратно виждане с вграден пътепоказател ел инсталация за радио регулиране на седалката на водача във височина и в областта на кръста облегалка на единичната пътническа седалка до водача- регулируема по наклон с подлакътник жабка с капак конзола с места за багаж странични плъзгащи се стъкла остъклени задни врати отопление на стъклата на задните врати Стил тонирани стъкла двуместна седалка за пътника до водача с триточкови предпазни колани кабина отворена, без преградна стена задна броня с вградено стъпало защитна кора под двигателя климатик Приспособяване на инвалидната количка специализирана лайсна за подреждане на пода колан за закрепване на инвалидна количка към пода инерционен триточков колан износоустойчиво подово покритие автоматично електрическо стъпало при страничната плъзгаща се врата вход от задните врати и странична плъзгаща се врата След закупуване на специализираното транспортното средство, ще бъде назначен шофьор с нужната категория за управление на МПС, по трудово правоотношение на непълно работно време. Дълготрайният актив ще бъде застрахован с пълно автокаско и гражданска отговорност.
 • Подбор и оценка на потребностите на лицата от целевата група – хора с увреждания и възрастни хора: Дейността е свързана с подбор на кандидат потребители на интегрираните почасови услуги. На всяко лице подало заявление за ползване на услуги ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите. За целта ще бъде приложена Методика за оценка на потребностите на кандидатите за ползване на услуги от Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги за социално включване общността или в домашна среда от методик асистент, избран чрез процедура по реда на ЗОП. Реализирането на дейността ще даде възможност да бъде извършен прецизен и справедлив подбор на кандидат потребителите. От друга страна оценката ще послужи за разработване на индивидуалните планове на потребителите. Първата група оценки ще бъде извършена от експерт, избран чрез процедура по реда на ЗОП. След приключване на операция „Нови алтернативи”, предоставянето на услугите, на 27-те обслужвани потребители ще бъде извършена оценка на потребностите от наетите социалните и здравните работници въз основа на Методиката за оценка. През целият период на предоставянето на услугите ще бъдат приемани заявления на кандидати, ще бъде извършвана оценка на потребностите отново от социалните и здравните работници в Центъра за почасово предоставяне на услуги и ще бъдат обслужвани съобразно възможността за включване.
 • Предоставяне на интегрирани услуги на одобрените потребители, според специфичните потребности въз основа на индивидуалната социална оценка. Разработване на правила за дейностите по услугата. Изготвяне на правила/методология: С цел удовлетворяване специфичните нужди на потребителите Центърът за предоставяне на интегрирани услуги ще предоставя услуги и в домашна среда на целевата група – хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Почасовите услугите за социално включване ще се предоставят от личен асистент. С всеки един от одобрените потребители ще бъде сключен договор за ползване на услугите, с подробно разписани правата и задълженията на всяка една от страните – доставчика, личния асистент и потребителя. Ще бъде разработен индивидуален план за удовлетворяване на конкретните нужди на потребителя в съответствие с ППЗСП от наетите социални работници. За ефективното функциониране на Центъра ще бъдат разработени правила за дейностите по предоставяне на услугата, от изпълнител избран по реда на ЗОП.
 • Обучение на персонала за предоставяне на услугите : Целта на дейността е свързана с организиране и провеждане на въвеждащо обучение на кандидатите, преди да започнат работа в дома на потребителя за изграждане на умения и знания, необходими за удовлетворяване на неговите конкретни нужди и потребности. Обучението е предвидено за лица, които не са преминавали такова в предходни проекти финансирани от схеми на ОПРЧР или други национални програми и проекти. Въвеждащото обучение на лицата гарантира качеството на предоставяната социалната услуга. За целта ще бъде подбран и нает обучител. Въвеждащото обучение ще се извърши в рамките на 3 дни по теми, в съответствие с Методиката за предоставяне на социалната услуга в общността. Квалификационния курс ще завърши с решаване на тест и връчване на сертификат за успешно завършен курс. В процеса на изпълнение на проекта ще бъдат проведени 3 надграждащи обучения - на 43 работника разделени в две групи по 21 и 22 човека за повишаване качеството на предоставяните социални услуги. Обучението ще бъде с практическа насоченост.
 • Мотивационна и психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност: По време на предоставяне на услугите, на потребителите ще бъде предоставяна подкрепа – Мотивационна, психологическа и/или друг тип, според техните индивидуални потребности. Подкрепата ще бъде свързана с повишаване на мотивацията, намаляване чувството на безпомощност, и безполезност, изграждане и заздравяване на човешките взаимоотношения, балансиране на промени в настроението, създаване на различни стратегии за справяне, и цялостно подобряване качеството на живот на потребителите. Потребителите и/или техните близки предварително ще подават заявка съдържаща темата и неотложността на подкрепата. Изпълнението на дейността ще бъде осъществена от предварително подбран и избран изпълнител по реда на ЗОП.
 • Консултиране и супервизия на персонала: По време на предоставяне на услугите, на персонала на Центъра, за повишаване качеството на предоставяните услуги ще бъдат проведени регулярни групови и индивидуални супервизии по един ден на месец по теми и предварителни заявки от личните асистенти, здравните и социалните работници. Изборът на консултант ще бъде на база процедура по ЗОП.
 • Информиране и публичност: По изисквания на ОП РЧР 2014-2020 за информиране и публичност, ще бъде поставена табела в размер 70х50, на видно място, на входа на сградата където се помещава ново изграденият Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Община Златарица като бенефициент ще организира две публични събития - информационни дни за представяне на проекта. Публичните събития ще бъдат предварително анонсирани чрез обява в областен вестник, а за жителите на община Златарица съобщението ще бъде разпространено по местният радио-възел. Предварителна информация за събитията ще бъде публикувана и на интернет- страницата на бенефициента. Информацията за ще бъде изпратена и на ОУ и офис ОИЦ В. Търново. В залата на новоизградения Център, по време на събитието и след това, на подходящо място, ще бъдат поставени плакати, които ще отговарят на изискванията за информация и публичност по ОП РЧР 2014-2020, както и пилон със знамена на Европейския съюз и на Република България. Плакати от същият тип ще бъдат поставени на сградите на кметските наместничества и кметствата от общината. Освен това ще бъдат изработени 150 брошури за по-добро информиране на неселението – 75 бр. в началото на проекта с информация за поставени цели и дейности и 75 в края с информация за постигнатите цели и изпълнени дейности. След приключване на събитията ще бъде изготвено прессъобщение, в което резюмирано ще се представи напредъкът по проект „Независим живот-община Златарица“. Същият текст ще бъде публикуван и на интернет страницата на община Златарица като бенефициент. Датата на провеждането на публичното събитие ще бъде координирана с органа на управление. Ще бъдат закупени и залепени информационни стикери на цялото закупено оборудване и обзавеждане, със средства по проект „Независим живот-община Златарица“
 • Организация и управление на проекта: По подготовката, организацията и координацията по процедура „Независим живот – община Златарица, ще работи екип от 4 души, служители на община Златарица, от които един ръководител, един счетоводител, един сп. човешки ресурси и един ТРЗ. Екипът ще има ангажимент към всички дейности по организацията и изпълнението им. С отделеното място в Центъра за почасова грижа, членовете на екипа ще имат ежедневен пряк контакт с представителите на целевата група, техните семейства, както и със служителите. Ръководителят на проекта: - отговаря за цялостната организация и управление на проекта и за постигане на целите и резултатите заложени в него; -определя ангажиментите на членовете на екипа, координира и организира дейността им; -поддържа оперативна връзка с управляващия орган; -отговаря за навременното изготвяне и представяне на отчети, съгласно изискванията и сроковете, определени в договора за безвъзмездна финансова помощ; -контролира изразходването на средствата по бюджета и отговаря за целесъобразното им използване; -организира, координира и участва активно в информационната кампания за разгласяване на проекта сред целевите групи в общината; -организира и участва в избора налични асистенти, здравни и социални работници; -участва в мониторинга на предоставянето на социални услуги. Счетоводителя на проекта: -отговаря за цялостното организиране на счетоводното отчитане по проекта – съхраняване на документи, синтетично и аналитично счетоводно отчитане на дейностите по проекта; -ефективно управлява на финансовите средства на проекта; -предоставя своевременна финансова информация на ръководителя на проекта; -изготвя и предоставя пред управляващият орган финансови отчети за изразходваните средства; - изготвя първични счетоводни документи, главна книга и оборотна ведомост; -изготвя сметкоплан на проекта; -изготвя заявки за закупуване на активи; -изготвя платежни нареждания за дължими осигурителни вноски и данъци, за дължими суми към доставчици, изпълнители и работници; -изготвя разходни касови ордери за плащане на дължими задължения към доставчици и изпълнители. Човешки ресурси: -изготвя трудови договори и анекси към тях при необходимост; -изготвя уведомления по чл.62, ал5 от КТ и предоставянето им в НАП В. Търново; -изготвя на присъствена форма 76; -водене на инструктаж по безопасност и здраве при работа; -архивира личните досиета на наетите работници; -изготвя заповеди за прекратяване на трудови договори; -изготвя заповеди за различните видове платен и неплатен отпуск на работниците; -завежда регистъра на болничните листове за временна нетрудоспособност; -води и приключва трудовите книжки на заетите лица. ТРЗ: -изготвя ведомости за трудови възнаграждения на наетите работница и дължимите осигурителни вноски; -изготвя удостоверения за дохода на личните асистенти; -води касова книга; -изготвя и предава в НАП Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице“ и Декларация образец №6“Данни за дължими вноски и данък по ЗОДФЛ“ ; -приема съхранява и предава парични средства; -извършва касови операции по предварително оформени приходно-касови ордери;

Индикатори

Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, Целева стойност: 55.00, Достигната стойност: 109.00
Участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги, Целева стойност: 47.00, Достигната стойност: 109.00

Финансова информация

499 999.74 BGN
499 999.74 BGN
466 124.25 BGN
85.00 %
 • [1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 74 999.95 0.00 424 999.79 499 999.74
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 74 999.95 0.00 424 999.79 499 999.74

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: обяви, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Обзавеждане и оборудване на ЦППИУСВОДС , Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: текущ ремонт на общинска сграда, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на компютърна конфигурация и мултифункционално устройство 3 в 1, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Изработка на информационни продукти и материали, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж на климатична система, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Застраховка ГО на автомобил ВТ 6489 КВ, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: ел. енергия за ЦППИУСВОДС, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Автомобилна застраховка Каско +, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на лекарства и медицински консумативи, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на хигиенни материали, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на работно облекло, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Разработване на методика за оценка на потребностите, извършване на първа оценка на потребностите, разработване на правила за дейностите, провеждане на въвеждащо и надграждащо обучение, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Разработване на методика за оценка на потребностите, извършване на първа оценка на потребностите, разработване на правила за дейностите, провеждане на въвеждащо и надграждащо обучение, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на течни горива за специализирано транспортно средство, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Доствака на специализирано транспортно средство за хора с увреждания, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на тонер касети и презареждане на тонер касети за XEROX 3025/WC, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: доставка на вода, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Автомобилна застраховка Каско +, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: Застраховка ГО на автомобил ВТ 6489 КВ, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: застраховка на имущество в ЦППИУСВОДС, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: доставка на интернет в ЦППИУСВОДС, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: доставка на ел. енергия , Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: закупуване на консумативи за транспортно средство за хора с увреждания Ситроен Джъмпер, Стойност: 0.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.