English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0158-C01
Подобряване на енергийната ефективност на "Добруджа билдинг" ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
18.08.2017
18.08.2017
25.10.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
  • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северозападен (BG31), Плевен (BG314), Плевен, с.Ясен

Описание

  "Добруджа билдинг" ЕООД е създадено през 2008 година с основен предмет на дейност -строителство на жилищни и промишлени сгради. Фирмата разполага със складови бази, строителна техника, инвентар, транспортни средства, строителна механизация и съоръжения, които ѝ позволяват да обхване комплексно всички видове строителни дейности. Наличието на собствена материална база и добре организиран трудов ресурс ѝ дават възможността да изпълни всички видове строително-монтажни работи, свързани с модерното