English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
176987823 Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Виа Хуманика" 1
127638220 Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Училищно настоятелство при СОУ "Сава Доброплодни" 1
813197388 СЕВЕР - ЕКСПОРТ ООД 1
101729218 СЕЗОНЕН КОМФОРТ ООД 1
121227002 СЕКЮРИТИ ХОЛДИНГ АД 1
200789252 СЕЛФИНВЕСТ ЕООД 1
175020683 Сивани ООД 4
115763604 СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ на КТ "ПОДКРЕПА" - ПЛОВДИВ 1
176938840 СНЦ "Децата в новия свят" 1
117688092 СНЦ "ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА" 1
200325323 СОНИК СТАРТ ООД- Неприложимо към датата на сключване на допълнително споразумение за прекратяване на партньорските взаимоотношения между Соник старт ООД и община Криводол на 04.08.2017г. 2
000228580 СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" 2
000042736 СОУ "Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" гр. СОЗОПОЛ 1
000696532 СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД 1
000776541 СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД 1
831462482 СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 1
000670680 Софийски университет 12
000670680 Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2
175388831 СОФИЯ ФРАНС АУТО ТЪРГОВСКИ И СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКС СОФИЯ 1 АД (СФА ТСК София 1 АД ) 1
175388802 СОФИЯ ФРАНС АУТО ТЪРГОВСКИ И СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКС СОФИЯ 2 АД (СФА ТСК София 2 АД ) 1
137187230 Спарки ООД 1
176194530 СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД 1
117684874 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ - МЕДИКА КОР ЕАД 1
000662776 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД 1
000083170 Специално училище за ученици с нарушено зрение ‘Проф. д-р Иван Шишманов’ 1
Страница (43/50):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).