English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
114036886 БЕТОНЕКС - НЕШКОВ,ХРИСТОВ И С-ИЕ СД 1
202787032 БИЛДИНГЕКСПЕРТКОНСУЛТ ЕООД 1
0008525440218 БКС 1
0009035331437 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 1
203283477 БОНИ - АБ ЕООД 1
000049741 БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 2
Ваня Илиева Вандова-Петкова 1
103010965 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" 2
104025653 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 2
131511734 ВИВИАН 1 ООД 1
103194116 ВИКТОРИЯ - ПЕТРАНКА МИТРЕВА ЕТ 3
121513231 Висш съдебен съвет 2
121513231 ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 10
129004492 ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" 2
131207254 ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" 2
131209472 ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ТОДОР КАБЛЕШКОВ" 2
000678346 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ - ПЛОВДИВ 2
131191259 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ 2
124140232 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ 2
115817429 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА 2
000670545 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ 2
831926908 ВИТАНОВ И СИЕ ООД 2
815123415 ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН ЕООД 1
812115210 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД, гр. Бургас - Асоцииран партньор 1
811047831 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД 1
Страница (7/42):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).