English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
127625657 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ШУМЕН 1
128618466 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЯМБОЛ 1
131219349 АИКБ КОНСУЛТ ЕООД 1
115013887 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ 2
200665984 АКАДЕМИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЕКСПЕРТ ЕООД 1
129001232 Академия на МВР (факултет "Пожарна безопасност и защита на населението") 1
129001232 АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 1
112640500 АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД 1
05084674 Аксес ту бизнес 1
204078491 АЛДО ПЛАЗА ЕООД 1
123660212 АЛФА - ХРИСТО СТЕФАНОВ ЕТ 1
106626802 АЛФА-М ЕООД 1
102859944 АМБЪР ЕООД 1
000019449 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ 2
102180174 АПЕЛАТИВЕН СЪД БУРГАС 1
103216253 АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА 1
104081584 АПЕЛАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1
115236769 АПЕЛАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ 1
121654463 АПЕЛАТИВЕН СЪД СОФИЯ 1
114620902 АПОЛИ ИНВЕСТ ЕООД 1
BE0535880359 Артесис Плантийн Университет 1
949326585 Асоциация "Е-сениорс" 1
176992877 Асоциация за европейско развитие на българското село 1
175809390 АСОЦИАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ 1
831489789 Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение 1
Страница (7/54):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).