English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
838161873 ДЕТСКА ГРАДИНА "ИЗВОРЧЕ" 1
000280787 Детска градина "Ирина Бачо Кирова" 1
000964384 ДЕТСКА ГРАДИНА "КОЛЬО ТЕНЕВ" 1
000460372 Детска градина "Лилия" 1
000406136 ДЕТСКА ГРАДИНА "МАРА БАЛЕВА" 1
000964785 ДЕТСКА ГРАДИНА "МАТИ РУБЕНОВА" 1
000208977 ДЕТСКА ГРАДИНА "МЕЧО ПУХ" 1
000181401 ДЕТСКА ГРАДИНА "МИР" 1
000561503 ДЕТСКА ГРАДИНА "МИР" 1
000047861 Детска градина "МИР" 1
000041095 Детска градина "МИТКО ПАЛАУЗОВ" 1
000459676 Детска градина "Наталия" 1
000451672 ДЕТСКА ГРАДИНА "НЕВЕНА ЙОРДАНОВА" с.КАРАДЖОВО 1
827144666 ДЕТСКА ГРАДИНА "ПИНОКИО" 1
000560732 ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" 1
000185951 ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" 1
108502397 ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ", с. Нановица 1
000451665 ДЕТСКА ГРАДИНА "ПЪРВИ ЮНИ" с. БОЛЯРЦИ 1
000763273 ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" 1
827144627 ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЛИЦА" 1
000521074 ДЕТСКА ГРАДИНА "РОЗА" 1
000459523 ДЕТСКА ГРАДИНА "СВОБОДА" - с. КАТУНИЦА 1
000049339 Детска градина "СЛАВЕЙЧЕ" 1
000763259 ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЦЕ" 1
000460593 ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЦЕ" с. МИЛЕВО 1
Страница (13/45):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).