English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
176261388 Туристическо сдружение „Каварна” 1
000044541 УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС 7
000670602 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 4
1097805-3 Университет за приложни науки Сентрия 1
000670616 УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 5
000670552 УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 8
2509747-8 Университет по приложни науки Оулу 1
000455440 УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ 2
03064870151 Университета на Милано 1
130345786 УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД 1
200396605 ФАБИЕС ЕООД 2
203352020 Фабрика360 ЕООД 1
02520850427 ФВБ ООД 1
128049011 Фирма " КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ" ООД 2
14459793 Флай клуб туристическа агенция 1
144529793 Флай клуб туристическа агенция 1
0888.314.221 Фламандска държавна агенция "СИНТРА Влаандерен" (Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen) 1
176926966 Фондация "Балкански институт за възстановяване и развитие" 1
112069674 Фондация "Бъдеще" 2
175054881 ФОНДАЦИЯ "БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ" 1
177158754 Фондация "ГАРГАРАЖ" 1
131371218 ФОНДАЦИЯ "ГЛОБАЛНА ИНИЦИАТИВА В ПСИХИАТРИЯТА-СОФИЯ" 1
175212228 ФОНДАЦИЯ "ДАРБИ" 1
08080399 Фондация "Де Пасeрел" 2
G-81164105 Фондация "Действие срещу глада" 2
Страница (55/60):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.