English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
103774176 ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ООД 1
831917834 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 19
000083626 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 8
000210319 Технически университет - Габрово 7
000210319 Технически университет - Габрово 1
831917834 Технически университет - София 5
000083626 Технически Университет Варна 2
190977915 Технологичен и бизнес център за професионално обучение - Висагинас (Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras) 1
27493784 Технологичен Център Храдец Кралове 1
175033104 ТИВАТРЕЙД ЕООД 1
Тодор Живков Тодоров 1
117610653 ТОП МАН ЕООД 1
123024538 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 2
202238319 ТРАНССТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД 1
0009035330304 ТРАУРЕН ОБРЕДЕН ДОМ 1
201501685 ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ ЕООД 1
000311528 ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" 1
824104727 ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД 1
123732117 Тролейбусни и автобусни превози ЕООД 1
124708756 ТРЪБНА МЕБЕЛ ООД 1
127585839 ТРЪНЧЕВ ООД 1
176261388 Туристическо сдружение „Каварна” 1
000044541 УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС 7
000670602 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 4
1097805-3 Университет за приложни науки Сентрия 1
Страница (55/61):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.