English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
104585591 СТОЙЧЕВ-2002 ЕООД 1
121683785 СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД 1
000696327 Столична община 2
0006963270686 СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ” 1
0006963270530 Столична община район „Подуяне“ 1
000124026 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ" 2
814161861 СТРОИТЕЛНО-ТЪРГОВСКА КАНТОРА ЕООД 1
118542753 Стройпроект“ ООД Силистра 1
000013297 СУ "Св. Св.Кирил и Методий " 2
000127535 СУ "Цветан Радославов" 1
000151867 СУ“Св. Св. Кирил и Методий“ 2
109600047 СУНА-2 ООД 2
201411580 ТАРА СОФТ ЕООД 1
131012820 ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ "ЛЮБЕН ГРОЙС" 1
147002297 ТЕДИ 2001 ООД 1
202273512 ТЕМПО ВИЖЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД 1
202313857 ТЕМПО СПОРТ ГРУП ЕООД 1
201510926 ТЕМПОС 2011 ЕООД 1
103774176 ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ООД 1
831917834 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 20
000083626 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 8
000210319 Технически университет - Габрово 7
000210319 Технически университет - Габрово 1
831917834 Технически университет - София 5
000083626 Технически Университет Варна 2
Страница (55/62):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.