English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
123529309 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "СВЯТ БЕЗ ГРАНИЦИ" 1
177220654 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ- "ТИЙМ ГЛОБ" 4
123047654 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА-СТАРА ЗАГОРА" 1
176987823 Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Виа Хуманика" 1
131394099 Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Институт за европейски ценности" 1
127638220 Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Училищно настоятелство при СОУ "Сава Доброплодни" 1
177133797 Сдружение"Център за рехабилитация" 1
813197388 СЕВЕР - ЕКСПОРТ ООД 1
101729218 СЕЗОНЕН КОМФОРТ ООД 1
121227002 СЕКЮРИТИ ХОЛДИНГ АД 1
200789252 СЕЛФИНВЕСТ ЕООД 1
175020683 Сивани ООД 4
115763604 СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ на КТ "ПОДКРЕПА" - ПЛОВДИВ 1
176938840 СНЦ "Децата в новия свят" 1
117688092 СНЦ "ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА" 1
176768879 СНЦ "За по-добро бъдеще" 1
101800537 СНЦ "Югозападна инициатива" 2
200325323 СОНИК СТАРТ ООД- Неприложимо към датата на сключване на допълнително споразумение за прекратяване на партньорските взаимоотношения между Соник старт ООД и община Криводол на 04.08.2017г. 2
000228580 СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" 2
000042736 СОУ "Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" гр. СОЗОПОЛ 1
000696532 СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД 1
000776541 СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД 1
831462482 СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 1
000670680 Софийски университет 16
000670680 Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2
Страница (52/62):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.