English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
114672678 "ДЕКСИ КОНСУЛТ" ЕООД 3
175441697 "Евроквалификационен център" АД 1
103862181 "ЕКСЕЛИА" ЕООД 2
117596666 "ЕР ЕНД ТИ" ЕООД 1
030034229 "КАТЕЛИЕВИ 90" ООД 1
103819746 "КАТЕЛИЕВИ-МК" ООД 1
202354035 "Консорциум Ауто Медика" ООД 1
176872027 "Национално сдружение за социални дейности, обучение и образование" 1
202323755 "ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД 7
202682943 "Персонал Трейнинг" ЕООД 1
148023312 "ПътТранс" ООД 1
200975876 "Радо 2009 Г" ЕООД 1
176968825 "Сдружение за научноизследователска и развойна дейност" към „София Тех Парк“ АД 7
7123122247 "СИНТЕА С.А." АД 1
831609046 "Топлофикация София" 1
EL998677109 "Хеленик Консултинг" ЕООД 2
242357 "ЦЕНТЪР ЗА СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ КОРК" 1
000000000 .................... 1
200325323 “СОНИК СТАРТ” ООД 8
231 140 26417 „European Alliance Against Depression e.V.“ 1
FN 399811 h „Gesellschaft für Arbeit und Bildung der Chance B GmbH“ 1
HU 12233575-2-43 „JOB Személyzeti Tanácsadó Kft“ 1
816088547 „БКС - ВРАЦА” ЕООД 1
834026369 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич 1
834026369 „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Добрич - Асоцииран партньор 1
Страница (3/54):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).