English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
103002253 "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД 1
204146307 "ВР ВИЖЪН" ЕООД 1
204410995 "Градски транспорт - Перник" ЕООД 1
114672678 "ДЕКСИ КОНСУЛТ" ЕООД 3
175441697 "Евроквалификационен център" АД 1
103862181 "ЕКСЕЛИА" ЕООД 2
117596666 "ЕР ЕНД ТИ" ЕООД 1
177007161 "ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ" 3
030034229 "КАТЕЛИЕВИ 90" ООД 1
103819746 "КАТЕЛИЕВИ-МК" ООД 1
202354035 "Консорциум Ауто Медика" ООД 1
176872027 "Национално сдружение за социални дейности, обучение и образование" 1
117690845 "ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ" ЕАД 1
202323755 "ПАЛДЕ КОРЕКТ" ЕООД 7
204075155 "ПЕЙЧИНОВ ЛЕС" ЕООД 2
202682943 "Персонал Трейнинг" ЕООД 2
148023312 "ПътТранс" ООД 1
200975876 "Радо 2009 Г" ЕООД 1
176968825 "Сдружение за научноизследователска и развойна дейност" към „София Тех Парк“ АД 10
204194259 "СЕВЕР-ИЗТОК КОНСУЛТ" ЕООД 2
7123122247 "СИНТЕА С.А." АД 1
831609046 "Топлофикация София" 1
EL998677109 "Хеленик Консултинг" ЕООД 2
242357 "ЦЕНТЪР ЗА СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ КОРК" 1
204691656 "ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СИГУРНОСТ" ЕООД 1
Страница (3/61):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.