English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
200975876 "Радо 2009 Г" ЕООД 1
EL998677109 "Хеленик Консултинг" ЕООД 2
000000000 .................... 1
200325323 “СОНИК СТАРТ” ООД 8
816088547 „БКС - ВРАЦА” ЕООД 1
834026369 „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич 1
834026369 „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Добрич - Асоцииран партньор 1
27349675 „Гарнетс Консултинг АД“ 1
000759047 117.СОУ "Св.св.Кирил и Методий" 1
000668640 124 ОУ "Васил Левски" 1
000866953 2-РО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "В.ЛЕВСКИ" 1
000344930 4-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР.СМИРНЕНСКИ" 1
000668163 59-ТО ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2
000668245 67 Основно училище "Васил Друмев" 1
000673096 95 СУ "Проф. Иван Шишманов" 1
504230255 CAPACONSELHAMENTO - ACONSELHAMENTO E PSICOTERAPIA, UNIPESSOAL LDA 1
NIP 7792403696 FUNDACJA AKCELERACJI I INKUBACJI BIZNESU 1
23981069-2-43 Neticle Technologies LTd. 1
831133152 АББ БЪЛГАРИЯ ЕООД 1
118031239 АВТОТРАНС ООД 1
103598447 Агенда ООД 1
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1
0006950890186 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" Областно Пътно Управление- Бургас 1
121015056 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 6
131282355 Агенция по вписванията 1
Страница (3/37):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).