English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
831575754 ФОНДАЦИЯ "ТАЙМ ЕКОПРОЕКТИ" 1
176432202 ФОНДАЦИЯ "УСТОЙЧИВО ОБЩЕСТВО" 1
110003469 ФОНДАЦИЯ "ФАЕЛ" 1
112511135 ФОНДАЦИЯ "ФОНД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА - ИГА" 3
112511135 Фондация "Фонд за превенция на престъпността - ИГА" 1
130151016 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ" 1
175069673 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И УПРАВЛЕНСКО РАЗВИТИЕ-БЪЛГАРИЯ" 1
122087578 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР НАДЯ" 1
819043412 Фондация "Юринспект" 1
175625910 ФОНДАЦИЯ "ЯТРУС" 2
02513400545 Фондация “Халгартен- Франкети” - Учебен център “Вила Монтеска” 3
121325884 Фондация „Джендър проект в България“ 1
177084485 Фондация „Институт за изследване на промяната“ 1
177007161 ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ“ 1
175803583 Фондация „Каузи” 1
176170045 ФОНДАЦИЯ ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ 1
131114316 ФОНДАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ И РЕСУРСИ 3
176914914 Фондация”Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество“ 1
175017783 ХАМА ЕООД 1
998677109 Хеленик Консултинг ООД 1
130547955 ХЕНДИ-ТЕЛ ЕООД 1
000670673 Химикотехнологичен и металургичен университет 6
ORG 5566173422 Хомек АБ 1
200170928 ХОСПИС СВЕТИ ЛАЗАР EООД 1
202423435 Хуманност и Дълголетие ООД 1
Страница (48/50):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).