English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
176239452 СДРУЖЕНИЕ "НАСЛУКА-СВИЩОВ" 1
114684883 СДРУЖЕНИЕ "НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧЕН СЪЮЗ-ПЛЕВЕН" 1
131063957 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ" 1
175401499 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ" 1
176857872 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НАУКА" 5
106586261 СДРУЖЕНИЕ "НОВ ПЪТ" 7
176608038 СДРУЖЕНИЕ "НОВА ВЪЗМОЖНОСТ" 1
114043347 СДРУЖЕНИЕ "ОБЛАСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ " 1
175802353 СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ" 2
176640064 СДРУЖЕНИЕ "ПЕГАС" 3
114550119 СДРУЖЕНИЕ "ПЛЕВЕНСКИ ОБЩЕСТВЕН ФОНД ЧИТАЛИЩА" 1
176649978 СДРУЖЕНИЕ "ПРЕДПРИЕМЧИВА МЛАДЕЖ" 1
92057680859 Сдружение "ПРИЗМ - международно насърчаване Сицилия - Свят" 1
831243905 СДРУЖЕНИЕ "ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ-СЪЮЗ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС" 1
131346603 СДРУЖЕНИЕ "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ" 1
176131042 СДРУЖЕНИЕ "РАВЕН СТАРТ" 2
105589361 СДРУЖЕНИЕ "РАВЕН ШАНС ЗА ДЕЦА В РИСК" 4
102614432 СДРУЖЕНИЕ "РАВНОВЕСИЕ" 5
114063022 СДРУЖЕНИЕ "РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА И ЧОВЕШКИТЕ ОБЩНОСТИ" 3
108563806 СДРУЖЕНИЕ "РЕГИОНАЛНО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ" 1
176483922 СДРУЖЕНИЕ "РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ "НЕПТУН-ПОМОРИЕ"" 1
176052488 СДРУЖЕНИЕ "РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ-ВЕТРЕН 396" 1
111548878 СДРУЖЕНИЕ "РОМА - БЕРК" 1
117008230 СДРУЖЕНИЕ "РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА" 1
117008230 СДРУЖЕНИЕ "РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА" 1
Страница (40/51):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).