English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
000892581 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1
000759225 Средно общообразователно училище „ Христо Ботев” 1
126157440 Средно общообразователно училище „Св. Паисий Хилендарски“ 1
000842646 Средно общообразователно училище „Стефан Караджа“ 1
000962204 Средно училище "СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 1
000126725 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ" 1
000961515 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" 1
000924926 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 1
000341770 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" гр. Ракитово 1
000122844 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 1
000607559 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 1
127071161 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ" 1
103913366 СТИК ЕООД 1
202136182 Стил - Алтънджиян ЕООД 3
104585591 СТОЙЧЕВ-2002 ЕООД 1
121683785 СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД 1
000696327 Столична община 2
0006963270686 СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ” 1
0006963270530 Столична община район „Подуяне“ 1
000124026 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ" 2
814161861 СТРОИТЕЛНО-ТЪРГОВСКА КАНТОРА ЕООД 1
118542753 Стройпроект“ ООД Силистра 1
000127535 СУ "Цветан Радославов" 1
201411580 ТАРА СОФТ ЕООД 1
131012820 ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ "ЛЮБЕН ГРОЙС" 1
Страница (40/45):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).