English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
114550119 СДРУЖЕНИЕ "ПЛЕВЕНСКИ ОБЩЕСТВЕН ФОНД ЧИТАЛИЩА" 1
176649978 СДРУЖЕНИЕ "ПРЕДПРИЕМЧИВА МЛАДЕЖ" 1
92057680859 Сдружение "ПРИЗМ - международно насърчаване Сицилия - Свят" 1
831243905 СДРУЖЕНИЕ "ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ-СЪЮЗ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС" 1
131346603 СДРУЖЕНИЕ "ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ" 1
176131042 СДРУЖЕНИЕ "РАВЕН СТАРТ" 2
105589361 СДРУЖЕНИЕ "РАВЕН ШАНС ЗА ДЕЦА В РИСК" 4
102614432 СДРУЖЕНИЕ "РАВНОВЕСИЕ" 5
114063022 СДРУЖЕНИЕ "РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА И ЧОВЕШКИТЕ ОБЩНОСТИ" 3
108563806 СДРУЖЕНИЕ "РЕГИОНАЛНО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ" 1
176483922 СДРУЖЕНИЕ "РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ "НЕПТУН-ПОМОРИЕ"" 1
176052488 СДРУЖЕНИЕ "РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ-ВЕТРЕН 396" 1
111548878 СДРУЖЕНИЕ "РОМА - БЕРК" 1
117008230 СДРУЖЕНИЕ "РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА" 1
117008230 СДРУЖЕНИЕ "РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА" 1
125549029 СДРУЖЕНИЕ "СВЕТЛИНА И ЗА НАС" 1
126646997 СДРУЖЕНИЕ "СВЯТ ЗА ВСИЧКИ" Хасково 1
176434840 СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ-АВИТОХОЛ" 1
108555485 СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ - КЪРДЖАЛИ РЕШАВА" 1
175673093 СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН" 1
130931991 СДРУЖЕНИЕ "СИ-ВИ-ЕС-БЪЛГАРИЯ" 1
176654644 СДРУЖЕНИЕ "СПОДЕЛЕНО РАБОТНО МЯСТО-ВАРНА" 1
126623767 СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ "ИЗИДА - СВИЛЕНГРАД"" 1
147242036 СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ МЕСЕМБРИЯ" 1
000822608 СДРУЖЕНИЕ "СТОПАНСКА КАМАРА - СТАРА ЗАГОРА" 1
Страница (40/50):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).