English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
000497659 ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" 2
000460290 ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" - с. БОГДАНИЦА 1
827144698 ДЕТСКА ГРАДИНА "РУСАЛКА" 1
000087336 ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛАВЕЙЧЕ" 1
000284173 ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛАВЕЙЧЕ" 1
175767596 ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЦЕ" 1
000284084 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА" 1
000040870 Детска градина "ЯНА ЛЪСКОВА" 1
000280602 ДЕТСКА ГРАДИНА N1 "СЛЪНЦЕ" 1
000840613 ДЕТСКА ГРАДИНА № 1 "ЗДРАВЕЦ" 1
000840638 ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 "ЧАЙКА" 1
000405714 ДЕТСКА ГРАДИНА №1 "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" ГРАД НИКОПОЛ 1
000524782 ДЕТСКА ГРАДИНА" ПРИКАЗЕН СВЯТ" 1
000845368 ДЕТСКА ГРАДИНА"1 ЮНИ" 1
000840798 ДЕТСКА ГРАДИНА"ЗВЕЗДИЦА" 1
175850212 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА 1
000841850 Основно училище „Йордан Йовков" 1
115148365 Социална фондация „Инди –Рома 97” 1
117044162 УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МЕДИКА РУСЕ ООД 1
177094159 ФОНДАЦИЯ " ПАКС РОДОПИКА" 1
203949267 " МОНИ - С 94" ЕООД 1
5591725 "Sazani Associates" 1
824088625 "АТАНАСКА СРЕДКОВА" ЕТ 2
103798921 "БОКСЕР" ЕООД 1
05919472 "БРИДЖИНГ ТУ ДЪ ФЮЧЪР" ООД 1
Страница (2/61):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.