English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
112598072 СДРУЖЕНИЕ "ХОРИЗОНТИ" 1
112598072 Сдружение "Хоризонти" 1
175654755 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ДИНАМИКА" 1
131562981 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ" 1
104590738 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ "АМАЛИПЕ" 27
104590738 Сдружение "Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" 8
131058472 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - АЛОС" 2
128003551 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ" 2
112132434 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ" 1
112132434 Сдружение "Център за обучение и услуги" 2
124686530 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗНАНИЕ И ПРОГРЕС" 1
116019267 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА СЪЗИДАТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ" 2
177016160 Сдружение “Съвременни летателни технологии” 1
177098976 СДРУЖЕНИЕ „ ДАМЯНИЦА” 4
104504778 СДРУЖЕНИЕ „ ЦЕНТЪР МАРИЯ” 2
176496226 СДРУЖЕНИЕ „АКТИВНИ МЛАДЕЖИ“ 2
02-02-0001195 Сдружение „АМРИТА Приятелски кръг за професионално ориентиране” (Амрита КПО) 1
176768879 СДРУЖЕНИЕ „ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ” 2
04795360637 Сдружение „Ил Пиоппо онлус – Ла Импреса” 1
101769322 СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВА ЗА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И ХАДЖИДИМОВО” 2
176923331 СДРУЖЕНИЕ „Институт за предприемачество и иновации”” 2
176664859 СДРУЖЕНИЕ „КАРПЕ ДИЕМ“ 2
101806757 СДРУЖЕНИЕ „КОМАТИНИЦА“ 2
177131497 СДРУЖЕНИЕ „Международен център за развитие” 2
177054410 Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ 1
Страница (50/61):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.