English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
000666899 Целодневна детска градина № 110 " Слънчева мечта" 1
126501037 Целодневна детска градина-с.Железино 1
176481459 Централна избирателна комисия 1
000674910 Централна лаборатория по приложна физика към БАН - Пловдив 2
000665270 ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО СЛЬНЧЕВА ЕНЕРГИЯ И НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 1
202218735 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД 1
104590738 Център за междуетнически диалог "Амалипе" 4
202386855 Център за професионално обучение към "КРЕАТИВНОСТ" ЕООД 1
835030573 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ТЪРГОВИЩЕ 1
128019541 ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЯМБОЛ 1
117624311 ЦПО към "Бейском" ООД 1
117624311 ЦПО към "БЕЙСКОМ" ООД 1
130277958 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД 1
000689047 ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД 1
000607580 ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЮ ШИШКОВ" 1
000253046 ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1965" 1
000283324 ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ-1985Г" 1
000962827 Читалище „Възраждане 1912 г“, гр.Болярово 1
202284277 Ши Промоушънс ООД 1
000934863 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" 3
000017149 ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" 3
Страница (50/50):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).