English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
108563806 СДРУЖЕНИЕ "РЕГИОНАЛНО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ ЗА ТЕБ" 1
176483922 СДРУЖЕНИЕ "РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ "НЕПТУН-ПОМОРИЕ"" 1
176052488 СДРУЖЕНИЕ "РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ-ВЕТРЕН 396" 1
176055452 СДРУЖЕНИЕ "РОДОЛЮБЕЦ" 2
111548878 СДРУЖЕНИЕ "РОМА - БЕРК" 1
119679662 СДРУЖЕНИЕ "РОМСКА АКАДЕМИЯ ЗА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ" 2
117008230 СДРУЖЕНИЕ "РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА" 1
117008230 СДРУЖЕНИЕ "РУСЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА" 1
125549029 СДРУЖЕНИЕ "СВЕТЛИНА И ЗА НАС" 1
105016461 СДРУЖЕНИЕ "СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР" 1
126646997 СДРУЖЕНИЕ "СВЯТ ЗА ВСИЧКИ" Хасково 1
176434840 СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ-АВИТОХОЛ" 1
108555485 СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ - КЪРДЖАЛИ РЕШАВА" 1
175673093 СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН" 1
130931991 СДРУЖЕНИЕ "СИ-ВИ-ЕС-БЪЛГАРИЯ" 1
176199755 СДРУЖЕНИЕ "СИЯНИЕ НА НАДЕЖДА" 1
130568038 СДРУЖЕНИЕ "СОФИЙСКА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ - СОФЕНА" 1
176654644 СДРУЖЕНИЕ "СПОДЕЛЕНО РАБОТНО МЯСТО-ВАРНА" 1
126623767 СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ "ИЗИДА - СВИЛЕНГРАД"" 1
147242036 СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ МЕСЕМБРИЯ" 1
000822608 СДРУЖЕНИЕ "СТОПАНСКА КАМАРА - СТАРА ЗАГОРА" 1
176781924 СДРУЖЕНИЕ "СТЪПКА ПО СТЪПКА" 1
112667159 СДРУЖЕНИЕ "СУТКЯ" 1
131071085 СДРУЖЕНИЕ "СЪВЕТ НА ЖЕНИТЕ БЕЖАНКИ В БЪЛГАРИЯ" 2
175981664 Сдружение "Съюз за България" 1
Страница (50/63):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.