English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
102694955 Детска градина "ВЪЛШЕБСТВО" 1
000757530 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ" 1
812000044 Детска градина "ИГЛИКА" 1
000764507 ДЕТСКА ГРАДИНА "ИНДИРА ГАНДИ" 1
000048956 Детска градина "ПРОЛЕТ" 1
000524490 ДЕТСКА ГРАДИНА "СНЕЖАНКА" 2
000925914 ДЕТСКА ГРАДИНА „ ДЕТЕЛИНА” С. МИЛАНОВО 1
104504618 Детска градина «Зорница" село Ореш, община Свищов 1
000310515 ДЕТСКА ГРАДИНА 1 "МАЛИНА" 1
175854973 Детска градина - с.Алцек 1
000845731 Детска градина - с.Бенковски 1
000841310 Детска градина - с.Божурово 1
000841576 Детска градина - с.Бранище 1
000840879 Детска градина - с.Ведрина 1
000845603 Детска градина - с.Владимирово 1
000846460 Детска градина - с.Воднянци 1
000847141 Детска градина - с.Долина 1
000845959 Детска градина - с.Дончево 1
000841052 Детска градина - с.Житница 1
000846527 Детска градина - с.Карапелит 1
000840951 Детска градина - с.Котленци 1
000845343 Детска градина - с.Ловчанци 1
000841245 Детска градина - с.Ломница 1
000846534 Детска градина - с.Лясково 1
000841526 Детска градина - с.Одърци 1
Страница (11/50):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).