English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
129010029 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" 4
129010659 Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – Министерство на вътрешните работи 2
126547878 ГЛОБАЛ ЕООД 1
999611954 Глобал Навигейшън Солюшън 1
21078304 Граждански Ресурсен Център - Констанца 1
26537036 Гражданско сдружение „Ромодром” 1
42354498 Гражданско сдружение „ХОМЕ” 1
204197508 ГРИНД ЛАБ ЕООД 2
040454345 ДАИКС ООД 1
000048073 ДГ №17 "Веселушко" 2
000047822 ДГ "Звездица зорница" 2
000150765 ДГ „Акад. Стефан Младенов“ 2
000040945 ДГ „Ален мак” 1
000048176 ДГ „Делфинче” 1
000520922 ДГ „Първи юни” 2
000520645 ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ 2
000047830 ДГ № 16 "Детелина" 2
000049218 ДГ №1 „Морска звезда“ 1
000049353 ДГ №10 "Славейче" 1
000040801 ДГ №10 "Слънце" 1
812117554 ДГ №13-Общностен център за ранно детски развитие и родителска подкрепа "Надежда" 1
000040849 ДГ №14 "Здравец" 1
000048785 ДГ №14 "Изгрев" 1
000048550 ДГ №15 "Моряче" 1
812117574 ДГ №2 "Андерсен" 1
Страница (11/61):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.