English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
000846460 Детска градина - с.Воднянци 1
000847141 Детска градина - с.Долина 1
000845959 Детска градина - с.Дончево 1
000841052 Детска градина - с.Житница 1
000846527 Детска градина - с.Карапелит 1
000840951 Детска градина - с.Котленци 1
000845343 Детска градина - с.Ловчанци 1
000841245 Детска градина - с.Ломница 1
000846534 Детска градина - с.Лясково 1
000841526 Детска градина - с.Одърци 1
000841302 Детска градина - с.Паскалево 1
000846438 Детска градина - с.Плачидол 1
000840944 Детска градина - с.Победа 1
000845133 Детска градина - с.Подслон 1
000847216 Детска градина - с.Пчелино 1
000845628 Детска градина - с.Росеново 1
834053170 Детска градина - с.Сливенци 1
000841430 Детска градина - с.Смолница 1
000845635 Детска градина - с.Стефан Караджа 1
000841512 Детска градина - с.Стефаново 1
000841105 Детска градина - с.Ф.Дянково 1
000841327 Детска градина - с.Царевец 1
000846477 Детска градина - с.Черна 1
106633608 ДЕТСКА ГРАДИНА " ДЕТЕЛИНА" С ФИЛИАЛИ 1
000960872 ДЕТСКА ГРАДИНА " ЗВЕЗДИЦА" 1
Страница (11/45):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).