English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
0006963270480 Район "Възраждане" 1
0006963270476 РАЙОН "СЕРДИКА" 1
0006963270579 РАЙОН КРАСНА ПОЛЯНА 1
000931778 РАЙОНЕН СЪД - ШУМЕН 2
000057396 РАЙОНЕН СЪД БУРГАС 1
000093759 РАЙОНЕН СЪД ВАРНА 1
000291777 РАЙОНЕН СЪД ЛОВЕЧ 1
000471778 РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ 1
000875963 РАЙОНЕН СЪД ТЪРГОВИЩЕ 1
176362469 Регионалeн исторически музей - София (РИМ) 1
80037180280 Регионален институт за образование и кооперативно обучение "Ирекооп Венето" 1
RO25004202 РЕСПОНСАБИЛИТАТЕ СОЧИАЛА С.Р.Л 1
131190164 РИС 2004 ООД 1
200962106 РИЧМАРТ ЕООД 1
131460040 Рувекс АД 1
20968258 Румънска Асоциация за Технологичен Трансфер и Иновации 4
000522685 Русенски университет "Ангел Кънчев" 1
000522685 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" 5
113546751 САЛАМАНДЪР - АСО ООД 1
122076507 САМОКОВ - БОРОВЕЦ 21 АД 1
130055128 САМОКОВ - ТУРИСТ ЕООД 1
201943511 САРАКТ 2012 ЕООД 1
160044657 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ГОЛЯМ БРАТ, ГОЛЯМА СЕСТРА - БЪЛГАРИЯ" 1
176467616 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ" 1
176883244 Сдружение "Асоциация за развитие на дунавските региони- АРДР" 1
Страница (37/50):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).