English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
126646997 СДРУЖЕНИЕ "СВЯТ ЗА ВСИЧКИ" Хасково 1
176434840 СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ-АВИТОХОЛ" 1
108555485 СДРУЖЕНИЕ "СДРУЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ - КЪРДЖАЛИ РЕШАВА" 1
130931991 СДРУЖЕНИЕ "СИ-ВИ-ЕС-БЪЛГАРИЯ" 1
126623767 СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ "ИЗИДА - СВИЛЕНГРАД"" 1
147242036 СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ МЕСЕМБРИЯ" 1
176781924 СДРУЖЕНИЕ "СТЪПКА ПО СТЪПКА" 1
112667159 СДРУЖЕНИЕ "СУТКЯ" 1
131071085 СДРУЖЕНИЕ "СЪВЕТ НА ЖЕНИТЕ БЕЖАНКИ В БЪЛГАРИЯ" 1
126104039 СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ" 1
000703244 СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" 1
175877128 СДРУЖЕНИЕ "ТАЙНИТЕ НА БАБА" 1
121896662 СДРУЖЕНИЕ "ТЕАТЪР ЦВЕТЕ" 1
124628235 СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО - ПГТО"ДОЧО МИХАЙЛОВ"" 1
114539286 СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1
175740300 СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОУ "ГЕО МИЛЕВ" - гр. САДОВО" 1
111544207 СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ФЕНИКС" 1
103766425 СДРУЖЕНИЕ "ФОРУМ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" 1
176615748 Сдружение "Форум за граждански идеи" 1
112598072 СДРУЖЕНИЕ "ХОРИЗОНТИ" 1
175654755 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ДИНАМИКА" 1
131562981 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ" 1
104590738 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ "АМАЛИПЕ" 7
128003551 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ" 2
112132434 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ" 1
Страница (37/45):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).