English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
175464026 ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА" (ИСУО) 2
Ki-0562.4-02/12 Фондация "Либенау" 1
175738986 ФОНДАЦИЯ "НИКОЛАЕВКА" 1
102613661 Фондация "Областен ромски съюз"- Бургас 1
130573238 ФОНДАЦИЯ "ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО" 3
119107533 ФОНДАЦИЯ "ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ, ОБЩЕСТВО, НАУКА" - ОЗОН до влизане в сила на Допълнително споразумение №2, с което се прекратява участието на партньора в проектните дейности 1
113061709 ФОНДАЦИЯ "ПОЗИТИВНИ УМЕНИЯ НА ЛИЧНОСТТА В СОЦИУМА" 1
103877308 ФОНДАЦИЯ "РАДОСТ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА" 1
176026792 ФОНДАЦИЯ "РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ-АВИЦЕНА" 2
113060183 ФОНДАЦИЯ "РОДИНА 2000" 1
115777696 ФОНДАЦИЯ "РОМИТЕ НА СЕЛО" 1
123655731 ФОНДАЦИЯ "РОМСКО СЪРЦЕ" 1
131090776 ФОНДАЦИЯ "СОЦИАЛНИ НОРМИ" 2
111507881 Фондация "Стъпка по Стъпка" 1
176432202 ФОНДАЦИЯ "УСТОЙЧИВО ОБЩЕСТВО" 1
110003469 ФОНДАЦИЯ "ФАЕЛ" 1
112511135 ФОНДАЦИЯ "ФОНД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА - ИГА" 3
112511135 Фондация "Фонд за превенция на престъпността - ИГА" 1
130151016 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ" 1
122087578 ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР НАДЯ" 1
819043412 Фондация "Юринспект" 1
175625910 ФОНДАЦИЯ "ЯТРУС" 1
02513400545 Фондация “Халгартен- Франкети” - Учебен център “Вила Монтеска” 3
177084485 Фондация „Институт за изследване на промяната“ 1
177007161 ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ“ 1
Страница (37/39):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).