English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
0009035331437 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 1
203283477 БОНИ - АБ ЕООД 1
130428132 БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД 1
203336022 БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО ЕООД 1
200010904 БУЛПЛАН ИНВЕСТ ООД 2
000049741 БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 2
121246419 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД 1
117611755 Българо-румънска търговско-промишлена палата 1
130852273 Българска асоциация за политически науки 1
176086519 Българска соларна асоциация СНЦ 10
831391124 Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес 6
000703066 Българската търговско-промишлена палата (БТПП) 3
Ваня Илиева Вандова-Петкова 1
103010965 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" 3
104025653 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 3
131511734 ВИВИАН 1 ООД 1
103194116 ВИКТОРИЯ - ПЕТРАНКА МИТРЕВА ЕТ 5
202688597 Винтидж Рест ООД 1
121513231 Висш съдебен съвет 12
129004492 ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" 3
131207254 ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" 3
131209472 ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ТОДОР КАБЛЕШКОВ" 2
000678346 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ - ПЛОВДИВ 2
131191259 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ 5
124140232 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ 4
Страница (9/61):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.