English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
176579818 Сдружение „Национално движение обединение за развитие на спорта и спортна култура Фуутура“ 1
119679662 Сдружение „Ромска академия за култура и образование” 2
130611906 Сдружение Балкански институт по труда и социалната политика 1
103550317 СДРУЖЕНИЕ ''БИЗНЕС АГЕНЦИЯ'' 1
4056124000 Сдружение за подкрепа на гражданското общество 1
131117725 СДРУЖЕНИЕ ЗА РЕГИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА 1
103797100 Сдружение за социална солидарност и просперитет 1
176990997 СДРУЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ 2
101536112 СДРУЖЕНИЕ НА ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ /СЮЗО/ 1
126063674 Сдружение Надежда 1
123079354 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2
176648812 Сдружение с нестопанска цел "Агробизнесцентър-Кубрат" 4
204993245 Сдружение с нестопанска цел "Бъдеще за Вълчи дол" 2
176987823 Сдружение с нестопанска цел "Виа Хуманика" 2
176406524 Сдружение с нестопанска цел "Дестинация Разлог" 1
175818090 Сдружение с нестопанска цел "Иновация" 1
111557877 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВА ЗА ВЪРШЕЦ" 1
108566898 Сдружение с нестопанска цел "Местна Инициативна Група Ардино - Джебел" 1
106570741 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ПЪРВИ ЮНИ" 2
123529309 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "СВЯТ БЕЗ ГРАНИЦИ" 1
177220654 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ- "ТИЙМ ГЛОБ" 4
123047654 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА-СТАРА ЗАГОРА" 1
176987823 Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Виа Хуманика" 1
131394099 Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Институт за европейски ценности" 1
127638220 Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Училищно настоятелство при СОУ "Сава Доброплодни" 1
Страница (51/61):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.