English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
126104039 СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ" 2
000703244 СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" 2
175877128 СДРУЖЕНИЕ "ТАЙНИТЕ НА БАБА" 1
176659883 СДРУЖЕНИЕ "ТАЛАНТС" 6
121896662 СДРУЖЕНИЕ "ТЕАТЪР ЦВЕТЕ" 1
125002273 СДРУЖЕНИЕ "ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ТЪРГОВИЩЕ" 1
101034063 СДРУЖЕНИЕ "ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА" 1
176972771 СДРУЖЕНИЕ "У.Т.Р.Е. - УВАЖЕНИЕ , ТОЛЕРАНТНОСТ, РАЗБИРАТЕЛСТВО, ЕДИНСТВО" 176972771 2
124628235 СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО - ПГТО"ДОЧО МИХАЙЛОВ"" 1
114539286 СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 1
175740300 СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ОУ "ГЕО МИЛЕВ" - гр. САДОВО" 1
111544207 СДРУЖЕНИЕ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ФЕНИКС" 1
000703172 СДРУЖЕНИЕ "ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ" с Център за професионално обучение 1
103766425 СДРУЖЕНИЕ "ФОРУМ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" 1
103766425 Сдружение "Форум гражданско общество" 2
176615748 Сдружение "Форум за граждански идеи" 1
112598072 СДРУЖЕНИЕ "ХОРИЗОНТИ" 1
112598072 Сдружение "Хоризонти" 1
175654755 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ДИНАМИКА" 1
131562981 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ" 1
104590738 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ "АМАЛИПЕ" 27
104590738 Сдружение "Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" 8
131058472 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - АЛОС" 2
128003551 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ" 2
112132434 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ" 1
Страница (51/63):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.