English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
176616298 ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО" 1
177007161 ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ" 1
175464026 ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА" (ИСУО) 2
147129921 ФОНДАЦИЯ "КЛАДАРА" 1
176356204 ФОНДАЦИЯ "КЛИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ" 1
Ki-0562.4-02/12 Фондация "Либенау" 1
115564495 ФОНДАЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ" - ПЛОВДИВ 2
175738986 ФОНДАЦИЯ "НИКОЛАЕВКА" 1
102613661 Фондация "Областен ромски съюз"- Бургас 1
130573238 ФОНДАЦИЯ "ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО" 3
107548712 ФОНДАЦИЯ "ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД - ГАБРОВО" 1
119107533 ФОНДАЦИЯ "ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ, ОБЩЕСТВО, НАУКА" - ОЗОН до влизане в сила на Допълнително споразумение №2, с което се прекратява участието на партньора в проектните дейности 1
113595652 Фондация "Отворена врата" 1
113061709 ФОНДАЦИЯ "ПОЗИТИВНИ УМЕНИЯ НА ЛИЧНОСТТА В СОЦИУМА" 1
175856155 ФОНДАЦИЯ "ПРОФИЛАКТИКА ЗА ЗДРАВЕ" 1
176466279 ФОНДАЦИЯ "ПЪТЯ НА ТРАКИТЕ" 1
103877308 ФОНДАЦИЯ "РАДОСТ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА" 1
176026792 ФОНДАЦИЯ "РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ-АВИЦЕНА" 3
119093101 ФОНДАЦИЯ "РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ" 1
113060183 ФОНДАЦИЯ "РОДИНА 2000" 1
115777696 ФОНДАЦИЯ "РОМИТЕ НА СЕЛО" 1
123655731 ФОНДАЦИЯ "РОМСКО СЪРЦЕ" 1
131090776 ФОНДАЦИЯ "СОЦИАЛНИ НОРМИ" 2
111507881 Фондация "Стъпка по Стъпка" 1
131091981 Фондация "Съвременност" 1
Страница (51/54):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).