English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
108502372 ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЦЕ", с. Груево 1
000181327 ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЧИЦЕ" 1
000920511 ДЕТСКА ГРАДИНА "СНЕЖАНКА" 1
000186626 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА" 1
000524583 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА" 1
000314168 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" 1
000925469 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" 1
000925704 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" 1
108502550 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" 1
114087991 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" 1
000520983 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" 1
000580699 Детска градина "Щастливо детство" 1
108684932 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО", село Звездел 1
000960790 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩУРЧЕ" 1
000181102 Детска градина “Радост“, с. Гложене 1
000181480 Детска градина ”Здравец”, с.Хърлец 1
000801172 Детска градина „Боряна“ 1
833041119 Детска градина „Буратино“ 1
000801432 Детска градина „Детелина“ 1
000018525 Детска градина „Калинка“ 1
000150637 ДЕТСКА ГРАДИНА „Мир” град Дунавци 1
000801279 Детска градина „Никола Вапцаров“ 1
000010813 Детска градина „Пролет“ 1
000181045 Детска градина „Първи юни”, с. Бутан 1
000925501 ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛАВЕЙЧЕ” С. ДРАГОЕВО 1
Страница (14/45):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).