English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
000800921 ДЕТСКА ГРАДИНА 1 „ЗВЪНЧЕ“ 1
000806625 ДЕТСКА ГРАДИНА 24 „РАДОСТ“ 1
000808409 ДЕТСКА ГРАДИНА 26 „ЛИЛИЯ“ 1
000801496 ДЕТСКА ГРАДИНА 55 „НЕЗАБРАВКА“ 1
000315170 ДЕТСКА ГРАДИНА 6 "ЗВЪНЧЕ" 1
123089151 ДЕТСКА ГРАДИНА 68 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО“ 1
000840620 ДЕТСКА ГРАДИНА № 2 "ЗНАМЕ НА МИРА" 1
000180722 ДЕТСКА ГРАДИНА"НЕЗАБРАВКА" 1
0006952350491 Дирекция "Комуникационни и информационни системи" - Министерство на вътрешните работи 1
203544863 ДМ Даниели ЕООД 1
116580890 ДОБРЕВ-Н ООД 1
129010090 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ" 1
831601932 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС 1
130823243 ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" (НК "ЖИ") 1
201996574 ЕВРИКА 3М ЕООД 1
202950462 Евро Проконсулт Русе ЕООД 3
202524733 ЕВРОКИК КОНСУЛТ ЕООД 2
175912725 ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 2
115636489 ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ - ПЛОВДИВ 2
202251266 Еко Глоуб ООД 1
203803248 ЕКО ПРОДУКТ БГ 1
020916641 ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН ООД 1
203158210 ЕКСТАЗ 77 ЕООД 1
203130008 ЕЛЕМЕНТ 2002 ЕООД 2
095426205 ЕРИКОН ЕООД 1
Страница (14/39):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).