English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
000580699 Детска градина "Щастливо детство" 1
108684932 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО", село Звездел 1
000960790 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩУРЧЕ" 1
000181102 Детска градина “Радост“, с. Гложене 1
000181480 Детска градина ”Здравец”, с.Хърлец 1
000801172 Детска градина „Боряна“ 1
833041119 Детска градина „Буратино“ 1
000801432 Детска градина „Детелина“ 1
000018525 Детска градина „Калинка“ 1
000150637 ДЕТСКА ГРАДИНА „Мир” град Дунавци 1
000801279 Детска градина „Никола Вапцаров“ 1
000010813 Детска градина „Пролет“ 1
000181045 Детска градина „Първи юни”, с. Бутан 1
000925501 ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛАВЕЙЧЕ” С. ДРАГОЕВО 1
000926051 ДЕТСКА ГРАДИНА „ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА” С. ЗЛАТАР 1
101570431 Детска градина „Щастливо детство“ 1
000800921 ДЕТСКА ГРАДИНА 1 „ЗВЪНЧЕ“ 1
000806625 ДЕТСКА ГРАДИНА 24 „РАДОСТ“ 1
000808409 ДЕТСКА ГРАДИНА 26 „ЛИЛИЯ“ 1
000801496 ДЕТСКА ГРАДИНА 55 „НЕЗАБРАВКА“ 1
000315170 ДЕТСКА ГРАДИНА 6 "ЗВЪНЧЕ" 1
123089151 ДЕТСКА ГРАДИНА 68 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО“ 1
000840620 ДЕТСКА ГРАДИНА № 2 "ЗНАМЕ НА МИРА" 1
000180722 ДЕТСКА ГРАДИНА"НЕЗАБРАВКА" 1
0006952350491 Дирекция "Комуникационни и информационни системи" - Министерство на вътрешните работи 1
Страница (14/41):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).