English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
000041095 Детска градина "МИТКО ПАЛАУЗОВ" 1
000459676 Детска градина "Наталия" 1
000451672 ДЕТСКА ГРАДИНА "НЕВЕНА ЙОРДАНОВА" с.КАРАДЖОВО 1
827144666 ДЕТСКА ГРАДИНА "ПИНОКИО" 1
000560732 ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" 1
000185951 ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ" 1
108502397 ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ", с. Нановица 1
000451665 ДЕТСКА ГРАДИНА "ПЪРВИ ЮНИ" с. БОЛЯРЦИ 1
000763273 ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ" 1
827144627 ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЛИЦА" 1
000521074 ДЕТСКА ГРАДИНА "РОЗА" 1
000459523 ДЕТСКА ГРАДИНА "СВОБОДА" - с. КАТУНИЦА 1
000049339 Детска градина "СЛАВЕЙЧЕ" 1
000763259 ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЦЕ" 1
000460593 ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЦЕ" с. МИЛЕВО 1
108502372 ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЦЕ", с. Груево 1
000181327 ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЧИЦЕ" 1
000920511 ДЕТСКА ГРАДИНА "СНЕЖАНКА" 1
000186626 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА" 1
000524583 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА" 1
000314168 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" 1
000925469 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" 1
000925704 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" 1
108502550 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" 1
114087991 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" 1
Страница (14/50):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).