English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
176615748 Сдружение "Форум за граждански идеи" 1
112598072 СДРУЖЕНИЕ "ХОРИЗОНТИ" 1
175654755 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ДИНАМИКА" 1
131562981 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ" 1
104590738 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ "АМАЛИПЕ" 7
128003551 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ И СОЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ" 2
112132434 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ" 1
124686530 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗНАНИЕ И ПРОГРЕС" 1
177016160 Сдружение “Съвременни летателни технологии” 1
02-02-0001195 Сдружение „АМРИТА Приятелски кръг за професионално ориентиране” (Амрита КПО) 1
04795360637 Сдружение „Ил Пиоппо онлус – Ла Импреса” 1
176579818 Сдружение „Национално движение обединение за развитие на спорта и спортна култура Фуутура“ 1
130611906 Сдружение Балкански институт по труда и социалната политика 1
103550317 СДРУЖЕНИЕ ''БИЗНЕС АГЕНЦИЯ'' 1
4056124000 Сдружение за подкрепа на гражданското общество 1
176990997 СДРУЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ 1
101536112 СДРУЖЕНИЕ НА ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ /СЮЗО/ 1
126063674 Сдружение Надежда 1
123079354 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2
176648812 Сдружение с нестопанска цел "Агробизнесцентър-Кубрат" 4
176406524 Сдружение с нестопанска цел "Дестинация Разлог" 1
175818090 Сдружение с нестопанска цел "Иновация" 1
111557877 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВА ЗА ВЪРШЕЦ" 1
108566898 Сдружение с нестопанска цел "Местна Инициативна Група Ардино - Джебел" 1
106570741 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ПЪРВИ ЮНИ" 2
Страница (41/49):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).