English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
147002297 ТЕДИ 2001 ООД 1
831917834 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 8
000083626 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 4
000210319 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО 3
000210319 Технически университет - Габрово 1
000083626 Технически Университет Варна 1
190977915 Технологичен и бизнес център за професионално обучение - Висагинас (Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras) 1
27493784 Технологичен Център Храдец Кралове 1
Тодор Живков Тодоров 1
117610653 ТОП МАН ЕООД 1
123024538 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 2
202238319 ТРАНССТРОЙ ПЛЕВЕН ЕООД 1
0009035330304 ТРАУРЕН ОБРЕДЕН ДОМ 1
201501685 ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ ЕООД 1
000311528 ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" 1
824104727 ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД 1
123732117 Тролейбусни и автобусни превози ЕООД 1
124708756 ТРЪБНА МЕБЕЛ ООД 1
127585839 ТРЪНЧЕВ ООД 1
000044541 УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС 4
000670602 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 2
000670616 УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 4
000670552 УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 2
000455440 УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ 2
03064870151 Университета на Милано 1
Страница (41/45):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).