English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
175408102 СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВИ ЗА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ /ИМРР/" 1
109612551 СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВИ ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ - РИЛА" 2
117657521 СДРУЖЕНИЕ "ИНОВАЦИОНЕН РЕГИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ" 3
176923331 СДРУЖЕНИЕ "ИНСТИТУТ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ" 1
831189628 СДРУЖЕНИЕ "КАРИТАС-СОФИЯ" 1
827234868 Сдружение "Клуб "Отворено общество - Русе" 2
175424730 СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ СОФИЯ" 1
176412139 СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ, ИНОВАЦИИ ИСТРАТЕГИИ" 1
176613932 СДРУЖЕНИЕ "КОЛЕКТИВ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ИНТЕРВЕНЦИИ" 1
000703276 СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ" 4
130439965 СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ-КРИБ ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС" 2
000707577 СДРУЖЕНИЕ "КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА ПОДКРЕПА" 2
176021514 СДРУЖЕНИЕ "Л.И.Д.Е.Р.-ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ" 1
109608130 Сдружение "Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение - ЛАРГО" 1
175979745 СДРУЖЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДЕН АЛИАНЦ ЗА РАЗВИТИЕ" 7
111560916 СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ - РОДОЛЮБИЕ" 1
176686574 Сдружение "Младежки инициативи за диалог и развитие" 1
175970382 СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКИ КЛУБ РОМА - СТОЛИПИНОВО 1996" 1
175645966 СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКО ДРУЖЕСТВО ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ-"ЗДРАВЕЦ"" 1
102900843 Сдружение "Морски сговор" 1
176239452 СДРУЖЕНИЕ "НАСЛУКА-СВИЩОВ" 1
114684883 СДРУЖЕНИЕ "НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧЕН СЪЮЗ-ПЛЕВЕН" 1
131063957 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ" 1
175840628 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ" 1
175401499 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ" 1
Страница (41/53):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).