English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
000841302 Детска градина - с.Паскалево 1
000846438 Детска градина - с.Плачидол 1
000840944 Детска градина - с.Победа 1
000845133 Детска градина - с.Подслон 1
000847216 Детска градина - с.Пчелино 1
000845628 Детска градина - с.Росеново 1
834053170 Детска градина - с.Сливенци 1
000841430 Детска градина - с.Смолница 1
000845635 Детска градина - с.Стефан Караджа 1
000841512 Детска градина - с.Стефаново 1
000841105 Детска градина - с.Ф.Дянково 1
000841327 Детска градина - с.Царевец 1
000846477 Детска градина - с.Черна 1
106633608 ДЕТСКА ГРАДИНА " ДЕТЕЛИНА" С ФИЛИАЛИ 1
000960872 ДЕТСКА ГРАДИНА " ЗВЕЗДИЦА" 1
106633686 ДЕТСКА ГРАДИНА " СЛЪНЧИЦЕ" С ФИЛИАЛ С. ДЪРМАНЦИ 1
000377617 ДЕТСКА ГРАДИНА "БРЕЗИЦА" 1
108684900 ДЕТСКА ГРАДИНА "БУКЕТ", с. Равен 1
000920970 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" 1
000310839 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" 1
000180737 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" 1
000458492 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" - с. КОЧЕВО 1
000960712 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕЧКА СЮЛЕМЕЗОВА" 1
124127758 Детска градина "Добруджанче" - с.Овчарово 1
000180922 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДРУЖБА" 1
Страница (12/50):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).