English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
106633686 ДЕТСКА ГРАДИНА " СЛЪНЧИЦЕ" С ФИЛИАЛ С. ДЪРМАНЦИ 1
000377617 ДЕТСКА ГРАДИНА "БРЕЗИЦА" 1
108684900 ДЕТСКА ГРАДИНА "БУКЕТ", с. Равен 1
000920970 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" 1
000310839 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" 1
000180737 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" 1
000458492 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" - с. КОЧЕВО 1
000960712 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕЧКА СЮЛЕМЕЗОВА" 1
124127758 Детска градина "Добруджанче" - с.Овчарово 1
000180922 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДРУЖБА" 1
000086693 ДЕТСКА ГРАДИНА "ДРУЖБА" 1
000458567 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЕЗДА" с. ЧЕШНЕГИРОВО 1
827144730 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЕЗДИЦА" 1
106633647 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЕЗДИЧКА" 1
000763234 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЪНЧЕ" 1
000520990 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЪНЧЕ" 1
000187105 Детска градина "Звънче", гр. Козлодуй 1
000081027 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ" 1
000960648 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ" 1
108502575 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ" 1
000459320 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ" - с. МОМИНСКО 1
000841537 Детска градина "Здравец" - с.Стожер 1
000970051 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗДРАВЕЦ" И ФИЛИАЛИ 1
108502594 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРНИЦА" 1
000847127 Детска градина "Зорница" - с.Батово 1
Страница (12/45):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).