English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
000311528 ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" 1
824104727 ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД 1
123732117 Тролейбусни и автобусни превози ЕООД 1
124708756 ТРЪБНА МЕБЕЛ ООД 1
127585839 ТРЪНЧЕВ ООД 1
000044541 УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС 7
000670602 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 4
000670616 УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 5
000670552 УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 7
000455440 УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ 2
03064870151 Университета на Милано 1
130345786 УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД 1
203352020 Фабрика360 ЕООД 1
02520850427 ФВБ ООД 1
144529793 Флай клуб туристическа агенция 1
14459793 Флай клуб туристическа агенция 1
176926966 Фондация "Балкански институт за възстановяване и развитие" 1
177158754 Фондация "ГАРГАРАЖ" 1
131371218 ФОНДАЦИЯ "ГЛОБАЛНА ИНИЦИАТИВА В ПСИХИАТРИЯТА-СОФИЯ" 1
08080399 Фондация "Де Пасeрел" 2
121305643 Фондация "Джуниър Ачийвмънт България" 1
8024265590 Фондация "Достъп за промяна" 1
121425094 ФОНДАЦИЯ "ЕКИП" 2
176786514 ФОНДАЦИЯ "ЗАСЛУШАЙ СЕ" 1
176616298 ФОНДАЦИЯ "ИНСТИТУТ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО" 1
Страница (46/50):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).