English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
176856642 СДРУЖЕНИЕ "М.О.С.Т." 3
175979745 СДРУЖЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДЕН АЛИАНЦ ЗА РАЗВИТИЕ" 7
175887880 Сдружение "МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ" 2
111560916 СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ - РОДОЛЮБИЕ" 1
176686574 Сдружение "Младежки инициативи за диалог и развитие" 1
175970382 СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКИ КЛУБ РОМА - СТОЛИПИНОВО 1996" 1
175645966 СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКО ДРУЖЕСТВО ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ-"ЗДРАВЕЦ"" 1
102900843 Сдружение "Морски сговор" 1
176239452 СДРУЖЕНИЕ "НАСЛУКА-СВИЩОВ" 1
114684883 СДРУЖЕНИЕ "НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧЕН СЪЮЗ-ПЛЕВЕН" 1
131063957 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ" 1
175121020 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА" 1
175286118 Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори " 2
175286118 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ" 4
175840628 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ" 1
175401499 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ" 1
176857872 СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НАУКА" 5
106586261 СДРУЖЕНИЕ "НОВ ПЪТ" 7
176608038 СДРУЖЕНИЕ "НОВА ВЪЗМОЖНОСТ" 1
114043347 СДРУЖЕНИЕ "ОБЛАСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ " 1
175802353 СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ" 2
176640064 СДРУЖЕНИЕ "ПЕГАС" 3
175485586 СДРУЖЕНИЕ "ПЛАТФОРМА АГОРА-АКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ ОБЩНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ И АЛТЕРНАТИВА" 1
114550119 СДРУЖЕНИЕ "ПЛЕВЕНСКИ ОБЩЕСТВЕН ФОНД ЧИТАЛИЩА" 1
130233488 СДРУЖЕНИЕ "ПОЛИТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР" 1
Страница (46/60):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).