English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
175388831 СОФИЯ ФРАНС АУТО ТЪРГОВСКИ И СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКС СОФИЯ 1 АД (СФА ТСК София 1 АД ) 1
175388802 СОФИЯ ФРАНС АУТО ТЪРГОВСКИ И СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКС СОФИЯ 2 АД (СФА ТСК София 2 АД ) 1
137187230 Спарки ООД 1
176194530 СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД 1
117684874 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ - МЕДИКА КОР ЕАД 1
000662776 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД 1
000083170 Специално училище за ученици с нарушено зрение ‘Проф. д-р Иван Шишманов’ 1
000669557 Специално училище за ученици с нарушено зрение ‚Луи Брайл‘ 1
126748023 Спортен клуб "Слънце" 1
202313743 СПОРТИНГ БГ ЕООД 1
000895905 Спортно училище „Стефан Караджа”, гр.Хасково 1
000841947 СРЕДНО ОБЩОБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "АСЕН ЗЛАТАРОВ" 1
000403058 Средно Общообразователно Училище "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Пордим 1
000842685 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" 1
000342609 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ" 1
000452938 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "П.Р. СЛАВЕЙКОВ" - гр. КРИЧИМ 1
000342630 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 1
000342662 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", гр. Стрелча 1
000892581 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1
000230656 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1
000182250 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1
000186590 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 1
000759225 Средно общообразователно училище „ Христо Ботев” 1
126157440 Средно общообразователно училище „Св. Паисий Хилендарски“ 1
000842646 Средно общообразователно училище „Стефан Караджа“ 1
Страница (46/53):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).