English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
000703415 СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ" 2
131310628 Сдружение "Българско сдружение за личностна алтернатива" 2
177012888 Сдружение "Варна Европейска Младежка Столица" 1
176529053 Сдружение "Граждани за пряка демокрация" 1
177128177 Сдружение "Да полетим заедно" 1
000196937 СДРУЖЕНИЕ "ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА" 1
118515044 СДРУЖЕНИЕ "ДУНАВСКИ КЛУБ"СИЛИСТРА"" 1
131123030 СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОИНТЕГРА" 2
175981223 СДРУЖЕНИЕ "ЖИВА ВОДА-ГР.ОРЯХОВО" 1
176131042 Сдружение "За Равен старт" 4
176444749 СДРУЖЕНИЕ "ЗДРАВЕ, КУЛТУРА, САМОЧУВСТВИЕ, ИНТЕГРИРАНО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ" 1
114006110 СДРУЖЕНИЕ "ЗНАНИЕ" 3
820174330 СДРУЖЕНИЕ "ЗНАНИЕ" 2
175980997 СДРУЖЕНИЕ "ИЗБОР ЗА УТРЕ" 1
175105475 СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ" 3
175408102 СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВИ ЗА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ /ИМРР/" 1
109612551 СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВИ ЗА СПОРТ И ТУРИЗЪМ - РИЛА" 2
175666451 СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВИ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА" 4
117657521 СДРУЖЕНИЕ "ИНОВАЦИОНЕН РЕГИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ" 3
176923331 СДРУЖЕНИЕ "ИНСТИТУТ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ" 1
130507277 СДРУЖЕНИЕ "ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ" 1
831189628 СДРУЖЕНИЕ "КАРИТАС-СОФИЯ" 1
176664859 СДРУЖЕНИЕ "КАРПЕ ДИЕМ" 2
827234868 Сдружение "Клуб "Отворено общество - Русе" 4
175424730 СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ СОФИЯ" 1
Страница (46/62):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.