English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
127071161 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ" 1
103913366 СТИК ЕООД 1
202136182 Стил - Алтънджиян ЕООД 3
104585591 СТОЙЧЕВ-2002 ЕООД 1
121683785 СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД 1
000696327 Столична община 2
0006963270686 СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ” 1
0006963270530 Столична община район „Подуяне“ 1
000124026 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ" 2
814161861 СТРОИТЕЛНО-ТЪРГОВСКА КАНТОРА ЕООД 1
118542753 Стройпроект“ ООД Силистра 1
000127535 СУ "Цветан Радославов" 1
201411580 ТАРА СОФТ ЕООД 1
131012820 ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ "ЛЮБЕН ГРОЙС" 1
147002297 ТЕДИ 2001 ООД 1
202273512 ТЕМПО ВИЖЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД 1
202313857 ТЕМПО СПОРТ ГРУП ЕООД 1
201510926 ТЕМПОС 2011 ЕООД 1
103774176 ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ООД 1
831917834 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 16
000083626 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 9
000210319 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО 7
000210319 Технически университет - Габрово 1
831917834 Технически университет - София 4
000083626 Технически Университет Варна 1
Страница (45/50):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).