English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
131294612 Батсолакис 3
114036886 БЕТОНЕКС - НЕШКОВ,ХРИСТОВ И С-ИЕ СД 1
203555176 БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР ЕООД 1
101159444 БИЗНЕС ИНКУБАТОР-Г.ДЕЛЧЕВ, ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 1
202787032 БИЛДИНГЕКСПЕРТКОНСУЛТ ЕООД 1
0008525440218 БКС 1
0009035331437 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 1
203283477 БОНИ - АБ ЕООД 1
130428132 БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД 1
203336022 БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО ЕООД 1
000049741 БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 2
121246419 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД 1
117611755 Българо-румънска търговско-промишлена палата 1
176086519 Българска соларна асоциация СНЦ 10
Ваня Илиева Вандова-Петкова 1
103010965 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" 2
104025653 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 3
131511734 ВИВИАН 1 ООД 1
103194116 ВИКТОРИЯ - ПЕТРАНКА МИТРЕВА ЕТ 3
202688597 Винтидж Рест ООД 1
121513231 ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 10
121513231 Висш съдебен съвет 2
129004492 ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" 2
129004492 Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” - гр. Варна 1
131207254 ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" 3
Страница (8/51):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).