English

ПартньориЕкспорт на данните Excel HTML XML Печат
Наименование на организацията Брой проекти
51933368655 Асоциация Удруга Замисли 1
115756766 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ - ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН 3
114597909 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ДУНАВСКИ РАЙОН" 2
101619985 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" 2
103776654 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" 2
131294612 Батсолакис 3
114036886 БЕТОНЕКС - НЕШКОВ,ХРИСТОВ И С-ИЕ СД 1
203555176 БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР ЕООД 1
101159444 БИЗНЕС ИНКУБАТОР-Г.ДЕЛЧЕВ, ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 1
202787032 БИЛДИНГЕКСПЕРТКОНСУЛТ ЕООД 1
0008525440218 БКС 1
0009035331437 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 1
203283477 БОНИ - АБ ЕООД 1
130428132 БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД 1
203336022 БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО ЕООД 1
000049741 БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 2
121246419 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД 1
117611755 Българо-румънска търговско-промишлена палата 1
130852273 Българска асоциация за политически науки 1
176086519 Българска соларна асоциация СНЦ 10
000703066 Българската търговско-промишлена палата (БТПП) 1
Ваня Илиева Вандова-Петкова 1
103010965 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" 3
104025653 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 3
131511734 ВИВИАН 1 ООД 1
Страница (8/54):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).